ABB a CERN určují potenciál úspory energie 17,4 procenta pro motory chlazení a ventilace

CERN ABB

ABB a evropská laboratoř částicové fyziky CERN identifikovaly významný potenciál úspor energie prostřednictvím strategického výzkumného partnerství zaměřeného na chladicí a ventilační systémy ženevského výzkumného centra. Studie zahrnovala audity energetické účinnosti, které identifikovaly potenciál úspory energie 17,4 procenta u 800 motorů.

Výzkum, prováděný v letech 2022 až 2023, je výsledkem dohody mezi ABB a CERN. V rámci toho partneři vytvořili plán na snížení spotřeby elektrické energie chladicích a ventilačních systémů objektu pomocí auditů energetické účinnosti na základě dat. Byla stanovena potenciální roční úspora energie až 31 gigawatthodin (GWh). Množství ušetřené elektřiny by mohlo zásobit více než 18 000 evropských domácností 1 a vyhnout se čtyřem kilotunám emisí CO 2 2 – to odpovídá množství, které může absorbovat více než 420 000 stromů 3 .

CERN Globe credit CERN

Foto: CERN

Audity energetické účinnosti hodnotí výkon a účinnost motorů na základě jejich provozních údajů. Pomáhají velkým institucím, jako je CERN, identifikovat největší možnosti úspory energie v jejich vozovém parku. Odborníci z CERN a ABB zkoumali širokou škálu údajů o motorech z různých aplikací chlazení a ventilace. Kombinovaly data z více zdrojů, včetně digitálně propojených motorů, SCADA systému CERN a dat shromážděných přímo z čerpadel, potrubí a přístrojů. Odborníci také analyzovali účinnost celého systému, aby identifikovali motory, u kterých se zlepšení energetické účinnosti nejvíce vyplatí.

„Jsme hrdí na to, že spolupracujeme s CERN a pomáháme provádět fyzikální výzkum s nízkou uhlíkovou stopou . Abychom toho dosáhli, pomáháme CERNu provozovat jeho chladicí a ventilační systémy efektivněji,“ řekl Erich Labuda, vedoucí divize služeb v ABB Motion. „Tento výzkumný projekt je dalším krokem na cestě CERN k vyšší energetické účinnosti. Naše práce s takovým zařízením, které má velký inventář motorů, je dobrým příkladem toho, jak můžeme významně přispět k nízkouhlíkové společnosti zlepšením energetické účinnosti.“

Giovanni Anelli, vedoucí skupiny pro přenos znalostí v CERN, vysvětlil: „Zahájili jsme spolupráci s ABB s cílem optimalizovat infrastrukturu chlazení a ventilace laboratoře a snížit tak spotřebu energie. To je v souladu se závazkem CERNu snižovat svou ekologickou stopu a zveřejňovat výsledky s cílem maximalizovat přínos pro společnost. Spolupráce je dobrým příkladem spolupráce, do které každá strana přispívá. CERN přináší svou komplexní infrastrukturu, ABB přináší své technologické a servisní znalosti. S konečným výsledkem výzkumného projektu jsme velmi spokojeni, protože jsme byli dokonce schopni překročit náš cíl identifikovat možná zlepšení efektivity o 10 až 15 procent.“

„Systémy chlazení a ventilace jsou ideálním výchozím bodem pro opatření na zvýšení účinnosti,“ pokračoval Labuda. „Tyto systémy jsou často předimenzované a navržené tak, aby pracovaly při maximální zátěži vysoko nad průměrnými hodnotami. V CERNu jsme skutečně identifikovali motor čerpadla s potenciálem úspory energie 64 procent. Je také důležité hodnotit nejen účinnost motoru, ale celého systému, včetně ventilátorů, kondenzátorů a chladicích věží. Tento holistický přístup podporuje zlepšování celkové energetické účinnosti a spolehlivosti CERN.“

V dalším kroku CERN vypracuje plán modernizace prvních motorů na řešení doporučená v auditu energetické účinnosti: synchronní reluktanční motory třídy účinnosti IE5, poháněné frekvenčními měniči. Tyto motory budou také digitálně propojeny, což umožní použití řešení pro monitorování stavu. To umožňuje přesné sledování stavu a výkonu motorů, aby byla zajištěna maximální dostupnost.

Více o řešeních ABB pro energetickou účinnost a oběhové hospodářství se dozvíte zde.

ABB Motion udržuje svět v pohybu a zároveň šetří energii každý den. Řídíme inovace a posouváme hranice toho, co je technicky možné, abychom zákazníkům, průmyslovým odvětvím a společnosti umožnili nízkouhlíkovou budoucnost. S našimi digitálními pohony, motory a službami dosahují naši zákazníci a partneři lepšího výkonu, bezpečnosti a spolehlivosti. Spojujeme odborné znalosti a odborné znalosti v oboru s technologií, abychom poskytovali optimální řešení pohonů a motorů pro širokou škálu aplikací ve všech průmyslových segmentech. Jsme přítomni po celém světě a jsme neustále nablízku zákazníkům. Na základě více než 140 let zkušeností s řešeními elektrického pohonu se každý den učíme nové věci a neustále se zlepšujeme. www.abb.com

Evropská laboratoř pro částicovou fyziku CERN je jednou z předních světových výzkumných institucí pro částicovou fyziku. Organizace se nachází na francouzsko-švýcarské hranici a má sídlo v Ženevě. Členskými státy CERN jsou Belgie, Bulharsko, Dánsko, Německo, Finsko, Francie, Řecko, Velká Británie, Izrael, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Švýcarsko, Srbsko, Slovensko, Španělsko, Česká republika republika a Maďarsko. Estonsko, Slovinsko a Kypr jsou přidruženými členskými státy ve fázi před členstvím. Přidruženými členskými státy jsou Indie, Chorvatsko, Lotyšsko, Litva, Pákistán, Turecko a Ukrajina. Evropská unie, Japonsko, JINR, Ruská federace, UNESCO a Spojené státy americké mají v současnosti status pozorovatele. Pozorovatelský status Ruské federace a JINR byl až do odvolání pozastaven v souladu s rozhodnutími Rady CERN z 8. března 2022 a 25. března 2022.

Zdroj zprávy: ABB
ABB logo male