Tag Archives: TÜV

TÜV SÜD a Block Harbor spolupracují na kybernetické bezpečnosti

tuv

TÜV SÜD a americký specialista na kybernetickou bezpečnost Block Harbor oznámili svůj záměr spolupracovat v oblasti kybernetické bezpečnosti i v budoucnu. Cílem rozsáhlého partnerství je spojit zkušenosti TÜV SÜD v oblasti homologace s dlouholetými zkušenostmi společnosti Block Harbor

TÜV SÜD: tržby poprvé překročily hranici 3 miliard eur

tuv

TÜV SÜD zajišťuje bezpečnost, zabezpečení a udržitelnost. V roce 2023 zvýšil tento mezinárodně působící poskytovatel služeb své tržby meziročně o 9,6 % na přibližně 3,1 miliardy eur, a tím poprvé překročil hranici 3 miliard eur

TÜV SÜD certifikoval dvě vodíkové energetické kostky (HPC) od společnosti COSBER Technology

tuv

TÜV SÜD certifikoval dvě vodíkové energetické kostky (HPC) od čínského výrobce COSBER Technology. Jde o integrované systémy pro soběstačné zásobování budov energií. Celkem tři certifikáty potvrzují obecnou bezpečnost zařízení

TÜV SÜD akreditován jako první certifikační orgán pro testování a certifikaci systémů na výrobu vodíku podle ISO 22734

vodík

TÜV SÜD Product Service GmbH získala jako první certifikační společnost akreditaci německého akreditačního orgánu DAkkS pro testování a certifikaci systémů na výrobu vodíku a systémů elektrolýzy podle normy ISO 22734:2019.

TÜV SÜD uděluje společnosti Allweld Nuclear and Industrial první certifikát ISO 19443 v Jižní Africe

tuv

Společnost Allweld Nuclear and Industrial, poskytovatel inženýrských řešení, získala od společnosti TÜV SÜD vůbec první certifikát ISO 19443 v Jihoafrické republice. Jedná se o normu řízení kvality specifickou pro jaderný průmysl.

Povinnost ochránit vůz před kybernetickými útoky budou mít automobilky již příští rok

tuv

Auto je komplexním počítačem na čtyřech kolech, což znamená, že riziko jeho napadení hackery je čím dál tím pravděpodobnější. Homologaci ochrany před kyberútoky momentálně umí zajistit jen pár laboratoří na světě.

TÜV SÜD – důležitá je pravidelná údržba

Minimální mezery, aktivní kapoty, nové materiály, nové pohonné technologie – nabízelo by se říci, že moderní vozy byly dovedeny k dokonalosti. Bezpečnost, emise, komfort, požadavky zákazníků – konstruktéři udělali, co bylo možné.

Posouzení materiality aneb budiž světlo

tuv

V tomto článku se opět věnujeme tématu udržitelnosti. Možná si říkáte: už zase… beztak se to týká jen hrstky největších firem, tak na co tady plýtváte místem v Journalu? Jenže… CSRD vyžaduje posouzení dopadů, rizik a příležitostí v celém hodnotovém

Nová směrnice o strojních zařízeních a funkční bezpečnosti

sps tuv sud

Na 32. ročníku významného mezinárodního veletrhu SPS (Smart Production Solutions) se ve dnech 14. až 16. listopadu 2023 v Norimberku opět sejdou nejvýznamnější hráči v oboru automatizační techniky. TÜV SÜD zde představí své služby

TÜV SÜD – Zvyšování kvality života co největšímu počtu osob – díky globálním standardům

tuv sus přilba

U příležitosti Světového dne normalizace, který připadá na 14. října 2023, TÜV SÜD zdůrazňuje, že zásadní význam pro zdraví a kvalitu života mají mezinárodní standardy. Světový den normalizace je společnou iniciativou

AGV vozíky v praxi

AGV pix

Rozhodli jste se pro instalaci automatického systému vozíků bez obsluhy – AGV vozíků a očekáváte, že tím vyřešíte časté rozbíjení přepravovaného nákladu, kolizí manipulačních vozíků, pracovních neschopností a výkonu v režimu 24/7?

7 rysů úspěšných českých podnikatelů

TUV snidaně

Máte rádi psy a modrou barvu? Jste „sova“ a večery si zpestříte sklenkou vína? Upřednostňujte léto před zimou a své myšlenky svěřujete starému dobrému papíru? Pak jste na nejlepší cestě stát se úspěšným podnikatelem

Finální znění evropských standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti

EU logo

31.7.2023 vydala Evropská komise finální znění Evropských standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS). Tyto standardy doplňují směrnici o podávání zpráv o udržitelnosti (CSRD). Jsou dostupné i včeském jazyce.

Nový e-learningový kurz na téma ISO 45001

tuv sus přilba

Jsme rádi, že vám můžeme představit nejnovější přírůstek do naší e-learningové rodiny – kurz zaměřený na normu ISO 45001 pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato norma je klíčovým nástrojem pro organizace, které chtějí dosáhnout nejvyšších standardů v

Kvalita služeb, životní prostředí a bezpečnost práce až na prvním místě

geis

K obnoveným certifikacím řízení kvality a ochrany životního prostředí Geis nově získal i certifikát řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 45001. Ukazuje tím, že kvalita, environmentální zodpovědnost i péče o zaměstnance pro něj nejsou jen frází.

Prototyp nového měřicího zařízení pro plánované osvětlení

tuv

Společnost TÜV SÜD vyvinula a otestovala nový přístroj k měření směru světla využitelný pro návrháře světelných zdrojů. Výrobci a projektanti poprvé získávají přesné údaje o tom, jak je světlo trojrozměrně rozloženo na předměty v prostoru

Spojení mezi udržitelností a kvalitou – klíčový faktor úspěchu!

tuv

Udržitelnost se v posledních letech stává středem zájmu, protože společnost jako celek konečně vnímá dopady změny klimatu a zhoršování životního prostředí a akceptuje je. Podíváme se, jaké výhody mohou organizace získat, když spojí udržitelnost s kvalitou

Zero Waste – žhavé téma pro udržitelnost

zero waste

Zero Waste je koncept snažící se minimalizovat množství odpadu produkovaného společností. Jedná se o způsob, jak snížit negativní dopad na životní prostředí a zlepšit udržitelnost podnikání. Naše legislativa předpokládá, že od roku 2030 dojde v ČR k zákazu skládkování.

ISO/IEC 27001 v novém kabátě

tuv

V říjnu roku 2022 byla zveřejněna nová verze ISO/IEC 27001 – vedoucí světový standard pro řízení bezpečnosti informací. I když tato revize neobsahuje žádné zásadní změny, reaguje na nové hrozby a sjednocuje textaci normy vůči dalším normám pro systémy managementu,

TÜV SÜD vykazuje stabilní vývoj a zabývá se tématy budoucnosti

tuv

TÜV SÜD představuje v rychle se měnícím světě jistotu a udržitelnost. V roce 2022 zvýšil tento celosvětově působící poskytovatel služeb své tržby meziročně o 7,3 % na přibližně 2,9 miliardy EUR, ačkoli celkově obtížné hospodářské podmínky způsobily pokles zisku o

Posuzování rizik a monitorování výkonnosti pro udržitelné dodavatelské řetězce

tuv

V současné době musí podniky zvažovat složitá témata, jako je nedostatek zdrojů, obchodní napětí a změny v regulaci. Tyto různorodé úvahy jsou vzájemně propojené a závislé a mohou narušit dodavatelský řetězec.

TÜV SÜD: Světový den BOZP 2023

tuv sus přilba

Bezpečné a zdravé pracovní prostředí je základní zásadou v každé práci. Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) byl vyhlášen roku 2003 Mezinárodní organizací práce. 28. duben je dnem osvěty ve věci závažnosti problémů pracovních úrazů

V oblasti autonomního řízení spoléhá KBA na odborné znalosti TÜV SÜD

tuv

Spolkový úřad pro provoz motorových vozidel (KBA) opět pověřil společnost TÜV SÜD technickou podporou. Jejím obsahem je posoudit systémy managementu bezpečnosti a bezpečnostní koncepce pro autonomní řízení podle nařízení (EU) 2022/1426

TÜV SÜD provádí technickou due diligence pro CMBLU

cmblu ag

Společnost CMBlu Energy AG se sídlem v německém Alzenau vyvíjí udržitelná elektrochemická řešení pro skladování energie. V rámci hloubkové technické kontroly – due diligence (TDD) posoudila společnost TÜV SÜD úroveň připravenosti technologie, podnikatelský záměr a plánovanou expanzi výroby

TÜV SÜD jmenuje Geralda Bachlera novým generálním ředitelem pro region střední a východní Evropy

TÜV SÜD

Společnost TÜV SÜD s účinností od 1. března 2023 jmenovala Geralda Bachlera novým generálním ředitelem pro region střední a východní Evropy (CEE). Bachler tak bude zodpovědný za koordinaci aktivit skupiny v regionu. Bude působit v regionálním ústředí ve Vídni.

Jak se připravit na směrnici o podávání zpráv o udržitelnosti podniků

tuv

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) je evropská směrnice, která zvyšuje nároky na společnosti ohledně jejich postupů a reportování v oblasti udržitelnosti – dopadu na životní prostředí, sociální otázky, řízení firmy a protikorupční opatření.

Evropský rekord ve výstavbě nových čerpacích stanic H2

tuv

V roce 2022 bylo po celém světě uvedeno do provozu 130 vodíkových čerpacích stanic, z toho 73 v Asii a 11 v Severní Americe. V Evropě bylo otevřeno 45 čerpacích stanic – více než kdykoli předtím. Nejvyšší počet nově zprovozněných

Nová verze normy ISO/IEC 27001 pro lepší informační a kybernetickou bezpečnost

tuv

Kybernetické hrozby jsou všudypřítomné a v současné době představují pro firmy jedno z největších rizik. Mezinárodně zavedená norma ISO/IEC 27001 pro bezpečnost informací byla revidována a přináší nová opatření pro větší kybernetickou bezpečnost a ochranu dat.

Podávání zpráv o udržitelnosti se dostává na stejnou úroveň jako finanční výkaznictví

tuv

V listopadu 2022 předložila Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) Evropské komisi aktualizované verze standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS). Standardy nastiňují požadavky na podrobné podnikové výkaznictví

TÜV SÜD podporuje společnosti při dosahování cílů v oblasti dekarbonizace a udržitelnosti

tuv

TÜV SÜD poskytuje širokou škálu služeb pro podporu podnikům, které usilují o splnění zákonných požadavků na snižování emisí uhlíku a o dosažení dalších rozsáhlých cílů a záměrů v oblasti dekarbonizace a udržitelnosti.