Kvalita služeb, životní prostředí a bezpečnost práce až na prvním místě

geis

K obnoveným certifikacím řízení kvality a ochrany životního prostředí Geis nově získal i certifikát řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 45001. Ukazuje tím, že kvalita, environmentální zodpovědnost i péče o zaměstnance pro něj nejsou jen frází. Letos se logistické firmě znovu podařilo prokázat, že kvalita jejích služeb je na vysoké úrovni a úspěšně tak na další tři roky obhájila certifikaci ISO 9001. Může se jí chlubit již 18 let.

geis

Nezávislý audit opětovným vydáním certifikátu ISO 14001 potvrdil i to, že systém řízení environmentální ochrany je u Geis na špičkové úrovni. A to již od roku 2012. Nově se logistický provider připravil na certifikaci dle ISO normy, která posuzuje nastavení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. A jelikož v této oblasti společnost vyvíjí celou řadu aktivit již dlouhodobě, pyšní se tedy právem i tímto, již třetím ISO certifikátem.

TUV ISO

Kvalita a správně fungující procesy jsou pro Geis zásadní. Ovlivňují nejen služby, poskytované zákazníkům, ale i její zaměstnance a další okolí.

Manažer kvality Geis CZ, Radek Kramář k tomu říká: „Celý integrovaný systém řízení Geis CZ je dlouhodobě připravován a udržován tak, aby splňoval požadavky nad rámec vymezený zákonem. Nejen díky interním auditům máme pokryty všechny procesy a nastavení, které udržujeme na požadované úrovni. A samozřejmě velkou podporou je pochopení a přístup ze strany managementu a v neposlední řadě všech našich pracovníků při naplňování požadavků norem ISO, legislativy a plnění požadavků našich zákazníků. Nové certifikáty ISO nám potvrzují, že naše činnosti jsou nastaveny kvalitně a výborně fungují.“

O skupině Geis
Skupina Geis, mezinárodní poskytovatel logistických služeb, má své hlavní sídlo v německém Bad Neustadtu. Její historie se začala odvíjet již v roce 1945, kdy Hans Geis založil dopravní společnost. Ta se během následujících let rozrostla v globální skupinu, kterou celou dobu vlastní a řídí samotná rodina Geis. Dnes zaměstnává přibližně 6 600 pracovníků a v roce 2022 vygenerovala obrat 1,335 miliardy EUR, což znamenalo meziroční nárůst o 14,5 %. Do skupiny patří společnosti v Německu, Švýcarsku, Lucembursku, Polsku, České republice a na Slovensku.

geis

Hlavní oblasti podnikání skupiny Geis jsou Road Services (paletové, kusové a celovozové přepravy), Logistics Services (kontraktní logistika, výroba obalů) a Air+Sea Services (letecké a námořní přepravy, speciální projekty přeprav).
V České republice patří do skupiny Geis firmy Geis CZ s.r.o., Geis CZ Air+Sea s.r.o., Geis Solution CZ s.r.o. a Spedition Feico, spol. s r.o. Na Slovensku je to Geis SK s.r.o. Česko-slovenská část skupiny zajišťuje komplexní logistické služby: kusové, paletové a celovozové přepravy, letecké a námořní přepravy, kontraktní logistiku včetně vývoje a výroby obalů, od jednoduchého skladování až po sofistikované logistické projekty. Zaměstnává přibližně 1300 pracovníků na 32 pobočkách. Na českém trhu působí od roku 1991.

geis

Více informací na www.geis.cz

Zdroj zprávy: Geis