Tag Archives: Ekologie

MPO vyhlásilo čtvrtý ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje. Hlásit se lze do poloviny dubna

soutěž

Ministerstvo průmyslu a obchodu s agenturou CzechInvest vyhlásilo již čtvrtý ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje.

27. ročník veletrhu Infotherma v Ostravě

infotherma

20. – 23. ledna 2020 bude na ostravském výstavišti Černá louka probíhat již 27. ročník mezinárodní výstavy o vytápění, úsporách energií a obnovitelných zdrojích.

Hospodářská komora podporuje nové odpadové zákony

Hospodářská komora

Hospodářská komora přivítala schválení balíčku odpadových zákonů vládou České republiky, tedy zákona o odpadech

Evropská zelená dohoda ovlivní firmy i jednotlivce

eko

Evropská komise vydala Sdělení European Green Deal, jehož název lze přeložit jako Evropská zelená dohoda. Cílem je dosažení uhlíkové neutrality v EU

Hospodářská komora podporuje nové odpadové zákony

Hospodářská komora

Hospodářská komora přivítala schválení balíčku odpadových zákonů vládou České republiky, tedy zákona o odpadech, zákona o výrobních s ukončenou životností a zákona o obalech.

V Bruselu zazněly také cíle České republiky v oblasti obnovitelných zdrojů energie

Poslední zasedání Rady Evropské unie (EU) pro energetiku za finského předsednictví se uskutečnilo v Bruselu. Zároveň šlo o první jednání Rady v novém složení poté, co se funkce 1. prosince ujala nová Evropská komise

V Třineckých železárnách vyvinuli těžký beton z vedlejších produktů hutní výroby

těžký beton

Unikátní složení takzvaného těžkého betonu na bázi vedlejších produktů z hutního podniku vyvinuli v rámci aplikovaného výzkumu v Třineckých železárnách ve spolupráci s Hornicko-geologickou fakultou Vysoké školy báňské

Bateriové úložiště Siestorage v C-Energy Planá zvítězilo v soutěži ČEEP

Bateriové úložiště v C-Energy Planá, které využívá technologii Siemens Siestorage, má výkon 4 MW a garantovanou kapacitu 2,5 MWh po dobu 10 let a je tak největším bateriovým úložištěm v České republice.

BOSCH DIESEL s.r.o., Jihlava získal cenu Lean & Green Efficiency Awards 2019

Firma Bosch v Jihlavě oceněna jako špičkový závod v oblasti hodnotového toku (lean), managementu životního prostředí a úspor energie (green).

Budoucí centrum BMW na Sokolovsku a emisní povolenky

bmw

V Karlovarském kraji jednal ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Společně s hejtmankou Janou Mračkovou Vildumetzovou, se zástupci BMW Group, agentury CzechInvest a představiteli společnosti Sokolovská uhelná

Svaz průmyslu podporuje přechod na oběhové hospodářství

Svaz průmyslu

„Svaz průmyslu podporuje přechod na oběhové hospodářství. Pokud myslíme vážně odklon od skládkování a transformaci k oběhovému hospodářství, musíme pro to vytvořit podmínky.

Vladimír Dlouhý: Poučme se z chyb Německa, kde rekordně zdražila elektřina

Hospodářská komora

I přestože by prioritou státu v oblasti energetiky do budoucna měly být obnovitelné zdroje a výstavba nových jaderných bloků, s okamžitým uzavřením uhelných elektráren nesouhlasí nejen firmy, ale i většina domácností.

Průmysl se na znečištění ovzduší podílí méně, než se předpokládalo

Svaz průmyslu

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zveřejnilo studii vypracovanou v rámci Programu zlepšování kvality ovzduší (PZKO), mapující podíly zdrojů znečištění ovzduší v Česku. Vůbec poprvé byly ve studii zohledněny také zdroje ze zahraničí.

Jak zapojit český průmysl do projektu termojaderného reaktoru ITER?

ITER

Nejsou to jen stroje, za čím na brněnské výstaviště míří desetitisíce návštěvníků. Velkou zajímavostí letošního 61. ročníku MSV je i seminář věnovaný jaderné energetice a průmyslovým možnostem v rámci realizace fúzního reaktoru ITER

Průmysl směřuje k oběhovému hospodářství

envitech

Úspora primárních zdrojů, důsledná recyklace odpadu a jeho opětovné využití, důraz na kvalitu servisu a prodloužení životnosti opravami.

Workshop „Vodní stopa jako nástroj udržitelného nakládání s vodou ve firemním sektoru“

tuv

Workshop je určen pro manažery zodpovídající za oblast firemní odpovědnosti (CSR), manažery EMS, akademické pracovníky, tvůrce nástrojů

Změny v systému obchodovaní s povolenkami pro emise skleníkových plynů

PRAHA. Letos v březnu podali provozovatelé zařízení zapojených do systému EU ETS zprávy o emisích skleníkových plynů za rok 2012, poslední rok tzv. druhého obchodovacího období.

Veletrh ENVI BRNO letos nově

Pořadatelé mezinárodního veletrhu ENVIBRNO připravili pro rok 2012 hned několik novinek. Mezi ty zásadní patří změna data konání veletrhu ENVIBRNO, který se usku-teční v novém termínu od 24. do 27. dubna na brněnském výstavišti. Mezi další novinky patří také společné

Hodnocení rizik ekologické újmy

Počínaje 1. lednem 2012 vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 295/2011 Sb. o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění. Jedná se o dlouho očekávaný prováděcí předpis zákona o ekologické újmě č. 167/2008 Sb.

Pozvánka ma kongres s praktickou výstavou – Nízkoenergetické a pasivní stavby

Srdečně Vás zveme na odborný kongres rámci projektu „Efektivní energetický region“ Nízkoenergetické a pasivní stavby –. Hlavním programem je prezentace různých technologií a výrobců. Akce je spojena s praktickou výstavou. Termín konání: 23. listopadu 2011. Místo konání: Výstaviště České Budějovice