Tag Archives: Ekologie

Vladimír Dlouhý: Poučme se z chyb Německa, kde rekordně zdražila elektřina

Hospodářská komora

I přestože by prioritou státu v oblasti energetiky do budoucna měly být obnovitelné zdroje a výstavba nových jaderných bloků, s okamžitým uzavřením uhelných elektráren nesouhlasí nejen firmy, ale i většina domácností.

Průmysl se na znečištění ovzduší podílí méně, než se předpokládalo

Svaz průmyslu

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zveřejnilo studii vypracovanou v rámci Programu zlepšování kvality ovzduší (PZKO), mapující podíly zdrojů znečištění ovzduší v Česku. Vůbec poprvé byly ve studii zohledněny také zdroje ze zahraničí.

Jak zapojit český průmysl do projektu termojaderného reaktoru ITER?

ITER

Nejsou to jen stroje, za čím na brněnské výstaviště míří desetitisíce návštěvníků. Velkou zajímavostí letošního 61. ročníku MSV je i seminář věnovaný jaderné energetice a průmyslovým možnostem v rámci realizace fúzního reaktoru ITER

Průmysl směřuje k oběhovému hospodářství

envitech

Úspora primárních zdrojů, důsledná recyklace odpadu a jeho opětovné využití, důraz na kvalitu servisu a prodloužení životnosti opravami.

Workshop „Vodní stopa jako nástroj udržitelného nakládání s vodou ve firemním sektoru“

tuv

Workshop je určen pro manažery zodpovídající za oblast firemní odpovědnosti (CSR), manažery EMS, akademické pracovníky, tvůrce nástrojů

Změny v systému obchodovaní s povolenkami pro emise skleníkových plynů

PRAHA. Letos v březnu podali provozovatelé zařízení zapojených do systému EU ETS zprávy o emisích skleníkových plynů za rok 2012, poslední rok tzv. druhého obchodovacího období.

Veletrh ENVI BRNO letos nově

Pořadatelé mezinárodního veletrhu ENVIBRNO připravili pro rok 2012 hned několik novinek. Mezi ty zásadní patří změna data konání veletrhu ENVIBRNO, který se usku-teční v novém termínu od 24. do 27. dubna na brněnském výstavišti. Mezi další novinky patří také společné

Hodnocení rizik ekologické újmy

Počínaje 1. lednem 2012 vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 295/2011 Sb. o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění. Jedná se o dlouho očekávaný prováděcí předpis zákona o ekologické újmě č. 167/2008 Sb.

Pozvánka ma kongres s praktickou výstavou – Nízkoenergetické a pasivní stavby

Srdečně Vás zveme na odborný kongres rámci projektu „Efektivní energetický region“ Nízkoenergetické a pasivní stavby –. Hlavním programem je prezentace různých technologií a výrobců. Akce je spojena s praktickou výstavou. Termín konání: 23. listopadu 2011. Místo konání: Výstaviště České Budějovice

Tepelná technika a technologie

14. června se v rámci programu “Efektivní energetický region” koná kongres – Tepelná technika a technologie. Místem konání je Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, Branišovská 31a, České Budějovice. Účast na kongresu je zdarma, občerstvení je zajištěno.

WATENVI je nový název Ekologických veletrhů Brno!

Od příštího ročníku ponesou Mezinárodní vodohospodářská výstava Vodovody-Kanalizace, kterou pořádá SOVAK, a Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO společný název Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh WATENVI. „Vznikl nový název, který symbolizuje sepjetí dvou oborů. Anglický text

Ekologické veletrhy 2008 – co kde hledat?

BRNO 21. 5. 2008 – Letošní ekologické veletrhy mají tak trochu smůlu na počasí, ale to nic nemění na obsahové kvalitě veletrhu, zajímavosti vystavovaných produktů, nabídce služeb a většinou ani na doprovodném programu. Značnou část veletrhu navíc lze absolvovat tzv.

Ekologické veletrhy 2008 – soutěž učnů

BRNO 21. 5. 2008 – Veletrh VODOVODY – KANALIZACE 2008 má v rámci doprovodného programu i akci, která myslí na učňovskou mládež. Akci zastřesují BVV a.s., Cech instalatérů ČR a další sponzoři. Jde o soutěž zručnosti učňů oboru instalatér. Zveme

Dnes začínají Ekologické veletrhy Brno 2008. Vyplatí se navštívit?

BRNO 20. 5. 2008 – Management řady průmyslových podniků sice chápe důležitost zdravého životního protředí, ale přesto se dívá na ekologii jako na nutné zlo, které generuje zvýšené náklady, nutnost papírování, kontrol z různých úřadů a další nepříjemnosti, které manažery

Novelizace zákona o odpadech přinese zásadní změny

Zásadní změny v systému nakládání s odpady v obcích a městech by měla přinést nová novela zákona o odpadech. Půjde zejména o oblast financování odpadového hospodářství. V současnosti se rozvíjejí integrované systémy nakládání s odpady v ČR, v novém zákonu

Na ekologických veletrzích se bude jednat o novele vodního zákona

Rozsáhlý doprovodný program na Ekologických veletrzích Brno, které se uskuteční na brněnském výstavišti od 20. do 22. května 2008, se bude věnovat mimo jiné zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. Přednášky se budou týkat právě tohoto tématu, který je

Na třicet firem se letos účastní Ekologických veletrhů poprvé

Veletrhy jsou jedním z největších setkání profesionálů z oboru vodního a odpadového hospodářství ve střední Evropě. Propojení mezinárodní vodohospodářské výstavy VOD-KA, kterou pořádá SOVAK a veletrhu ENVIBRNO se v posledních ročnících osvědčilo. K dnešnímu dni je přihlášeno na 260 firem

Ekologické veletrhy BVV Brno 2008

Ekologické veletrhy Brno se na jaře stanou centrem životního prostředí v Evropě K jedněm z největších veletrhů ve střední a východní Evropě zaměřených na vodní hospodářství, nakládání s odpady a na ochranu všech složek životního prostředí patří Ekologické veletrhy Brno.