Škoda Group zveřejňuje svou první zprávu ESG

Přední evropský výrobce vozidel a řešení pro veřejnou dopravu, Škoda Group, zveřejnil svůj první zprávu zaměřený na životní prostředí (E), společenská témata (S) a řízení (G) za rok 2022. Zpráva je zpracována v souladu s obecně respektovanými směrnicemi Global Reporting Initiative (GRI) 2021. Škoda v něm sdílí svou strategii udržitelného rozvoje a snižuje cíle, které si stanovily pro prosazování pozitivních změn. Zpráva poskytuje cenné informace o současných a připravovaných aktivitách skupin zaměřených na minimalizaci dopadů na životní prostředí a podporu sociálních otázek.

„Naše vize je nabízet udržitelnou mobilitu, a proto jsou zásady ochrany životního prostředí, sociální zásady a zásady řízení hluboce zakotveny v kultuře naší společnosti. Proto vítám příležitost podělit se s vámi – po celém roce mého vedení – o naši cestu k udržitelnosti prostřednictvím tohoto ESG reportu,“ řekl Didier Pfleger, CEO Škoda Group, a dodal: „Udržitelnost je klíčem k zajištění dlouhodobé odolnosti a úspěchu Škoda Group a komunit, ve kterých jsme aktivní.“

Škoda Group označila nejvýznamnější témata pro svou strategii udržitelného rozvoje na základě pečlivého posouzení materiality. S využitím mezinárodních standardů a rámců, podkladů z oborových směrnic i z externích a interních průzkumů mezi zainteresovanými stranami Skupina vyhodnotila své negativní i pozitivní, současné i potenciální, dopady na životní prostředí, ekonomiku a lidi, včetně zohlednění lidských práv.

“Naše vize je nabízet udržitelnou mobilitu, a proto jsou zásady ochrany životního prostředí, sociální zásady a zásady řízení hluboce zakotveny v kultuře naší společnosti.” Didier Pfleger, generální ředitel Škoda Group

Škoda Group ESG

 

„Naším cílem je zapojit všechny zúčastněné strany a zabývat se všemi klíčovými tématy, která se týká našeho podnikání, zajišťovat komplexní a komplexní přístup, který přispívá k důvěryhodnosti naší strategie udržitelného rozvoje,“ uvedla Lýdia Rosová, manažerka ESG ve Škoda Group. „Náš první ESG report podporuje tento cíl a představuje významný krok vpřed v přípravě na probíhající reportovací požadavky,“ dodala.

HLAVNÍ BODY REPORTU ZA ROK 2022

  • Investice do výzkumu a vývoje udržitelných produktů: 3 % příjmů
  • Uhlíková stopa Rozsah 1 + 2: 62 430 CO 2 e
  • Výrobní závod v Otanmäki (FI) funguje výhradně na větrnou energii
  • Do konce roku 2024 bude 1/3 spotřeby elektřiny pocházet ze solární energie
  • Podíl recyklovaného odpadu: 78 %
  • 91,3 % recyklovatelnost 30metrové tramvaje
  • místo v ocenění Czech TOP Employers v roce 2022 v kategorii Automobilový a strojírenský průmysl
  • 90 % stážistů studentů přechází do zaměstnání na plný úvazek
  • 25 % zaměstnankyně na rodičovské dovolené pracuje na dohodě o částečném úvazku
  • 0 zaznamenaných případů porušení protikorupčních a protiúplatkářských zákonů

Skupina bude každoročně transparentně informovat o tématech souvisejících s udržitelností a bude využívat o neustálé zlepšování výkonnosti a co nejodpovědnější podnikání.

Zprávu ESG naleznete zde.

Zdroj zprávy: ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Škoda Transportation