Škoda Group a Tesmec spojují síly ve vývoji vysoce výkonných a udržitelných železničních řešení

tesmec skoda group

Škoda Group, přední evropský výrobce komponentů a vozidel pro veřejnou dopravu, zahajuje strategickou technologickou spolupráci s renomovanou společnostmi Tesmec Group, která se specializuje na infrastrukturní technologie. Cílem této spolupráce, kterou zkovává Tesmec Rail, dceřiná společnost Tesmec zaměřená na řešení pro železnice, je radikální změna v odvětví železničních pracovních a diagnostických vozidel a vytvoření špičkových, vysoce výkonných a ekologických produktů v globálním měřítku. Dodávky 44 sad komponent budou podporovat v letech 2024 až 2028.

tesmec skoda group

Železniční průmysl hraje zásadní roli v energetické a ekologické transformaci, jelikož ve srovnání se silniční dopravou odpovídá celkovému snížení emisí emisí. Hlavním cílem partnerství mezi společnostmi Škoda Group a Tesmec Rail je právě podpora udržitelné mobility. Tato spolupráce potvrzuje společný cíl obou firem podpořit své hodnoty prostřednictvím spolupráce, která velký důraz na technickou inovaci. Plně elektrické a hybridní pohonné systémy, včetně převodovek založených na integraci akumulace energie, podpoří železničních vozidel Tesmec vybavená trakční výzbrojí Škoda Group. Kromě snížení dopadu na životní prostředí umožňuje tato integrace také rekuperaci energie.

“Ve Škoda Group nás vždy poháněly inovace. Jsme odhodláni posouvat hranice. Vybavením vozidel Tesmec naší pokročilou trakční výzbrojí chceme změnit definici bezpečnosti, spolehlivosti a komfortu v železniční dopravě. Toto partnerství je důležitým krokem v našem společném úsilí poskytovat bezproblémová dopravní řešení, která mají minimální dopad na životní prostředí.” Petr Novotný, prezident Components & Bus Mobility ve Škoda Group

tesmec skoda group

 

„S velkým potěšením se pouštíme společností Tesmec, hráčem úspěšným na poli infrastruktury, do změny dopravního průmyslu. Ve Škoda Group nás vždy poháněly inovace. Jsme odhodláni posouvat hranice. Vybavením vozidel Tesmec naší pokročilou trakční výzbrojí chceme změnit definici bezpečnosti, spolehlivosti a komfortu v železniční dopravě. Toto partnerství je důležitým krokem v našem společném úsilí poskytovat bezproblémová dopravní řešení, která mají minimální dopad na životní prostředí. Také zvýšit bezpečnost na železnici a chceme, aby tyto cíle jsme se společností Tesmec na jedné lodi,“ popisuje Petr Novotný, President Components & Bus Mobility ve Škoda Group.

Za účelem výroby jedinečného integrovaného ekologického řešení, které zákazníci poskytují na trzích diagnostických kolejových vozidel, vozidel pro stavbu trakčního vedení a pro údržbu vozidel, upravily společnosti Škoda Group a Tesmec Rail své konvenční výrobky. Spojením svých obchodních příležitostí a podporou spolupráce obou podniků posílí své působení a zvýší svůj podíl na trhu v cílových regionech.

tesmec skoda group

 

„Když mluvíme o budoucnosti, udržitelnost a inovace jsou dva pilíře, vítězná kombinace mezi technologickým rozvojem a dodržováním environmentálních politik. Výzva ekologických a udržitelných technologií představuje pro mezinárodní společnost, jako je Tesmec Group, velká příležitost. Čeká nás mnoho změn. Proto potřebujeme přesné plánování, “technologickou zvědavost” a strategickou spolupráci, jako je ta se Škodou. Je to cesta, po které budeme i nadále kráčet se stále větším přesvědčením,“ říká Ambrogio Caccia Dominioni, prezident a CEO společnosti Tesmec.

Partnerství mezi společnostmi Škoda Group a Tesmec train se rozběhlo v roce 2020 poté, co Tesmec Rail získal zakázku od společnosti RFI (Rete Ferroviaria Italiana) na dodávku čtyř elektrifikovaných vlakových vozů pro diagnostiku na italské železniční síti. Na základě tohoto úspěchu získala společnost Tesmec Rail v roce 2022 od RFI druhou zakázku na dodávku 44 železničních s elektrickou převodovkou a bimodálním pohonem. Díky tomuto převratnému systému mohou být vozidla poháněna jak z dieselového motorgenerátoru, tak stejnosměrným napětím 3 kV (Lot 1) nebo střídavým napětím 25 kV (Lot 2). K technologickému vývoji, který vyústil v tyto klíčové milníky, přispěla práce Škoda Group.

tesmec skoda group

Tato spolupráce vytváří předpoklady pro novou éru udržitelných, technologicky vyspělých železničních řešení. Společnými silami budou společnosti i nadále posouvat hranice v oblasti budoucích a poskytovat železničnímu průmyslu nejmodernější produkty, které podporují odpovědnost k životnímu prostředí a přispívají k rozvoji dopravy.

Zdroj zprávy: ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Škoda Transportation