Tag Archives: Energetika

Memorandum o o porozumění v oblasti elektroenergetiky posílí energetickou bezpečnost

energetika

Ministr Jozef Síkela v Lucemburku s ministry Německa, Slovenska, Polska, Maďarska a Rakouska podepsal memorandum o porozumění v oblasti elektroenergetiky, které zlepší spolupráci při předcházení hrozbám v této oblasti.

Ministři energetiky se dohodli na společné pozici k energetickým návrhům z balíčku Fit for 55, schválili i pravidla pro skladování plynu

Jozef Síkela

Férovější podoba návrhu o energetické účinnosti Fit for 55 a flexibilnější navyšování podílu obnovitelných zdrojů energie v průmyslu, dopravě a v sektoru vytápění. V pondělí 27. června zasedala v Lucemburku Rada Evropské unie pro energetiku

V Praze vznikla středoevropská pobočka Energetické platformy EU pro nákup surovin

Evropská komise logo

Posílit energetickou bezpečnost středoevropských zemí prostřednictvím spolupráce při strukturování poptávky po plynu, optimalizace využívání infrastruktury a lepší pozice jednotlivých zemí při vyjednávání o nákupech energetických surovin.

ČEZ letos do modernizace Dlouhých strání investuje přes 60 milionů

Elektrárna Dlouhé stráně

Do modernizace přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně letos ČEZ investuje více než 60 milionů korun. Peníze půjdou hlavně do zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrárny, která kromě dodávek elektřiny zajišťuje také stabilitu české přenosové soustavy.

ČEZ získá významnou českou společnost Škoda JS, věnující se především jadernému servisu a inženýringu

Energetická Skupina ČEZ se stane stoprocentním vlastníkem tradiční české firmy z oblasti jaderné energetiky Škoda JS. Vyřeší tak problematiku svého významného dodavatele, který se před několika lety stal součástí ruské strojírenské skupiny OMZ

ČEZ v Dukovanech odstavil čtvrtý výrobní blok pro výměnu paliva

Výkon na čtvrtém výrobním bloku Jaderné elektrárny Dukovany začali energetici snižovat dnes v 6:30 hod. ráno a čtyři minuty po 12 hodině blok odpojili od přenosové soustavy. Zahájili tak odstávku, při které vymění čtvrtinu paliva

ČEPS se jako první provozovatel přenosové soustavy připojila k platformě PICASSO

čeps

Mezinárodní platforma PICASSO pro přeshraniční výměnu regulační energie byla spuštěna 1. června 2022. Jako první se k ní připojila společnost ČEPS, další provozovatelé přenosových soustav by měli přistoupit o tři týdny později.

K dnešnímu dni začne fungovat pracovní platforma EU pro společné nákupy plynu

plyn

Zbavení se energetické závislosti na Rusku v oblasti plynu bude řešit nová pracovní skupina k Energetické platformě EU, kterou založila Evropská komise spolu s členskými státy. Tato platforma bude mít na starosti koordinaci nákupů plynu mezi členskými státy EU.

Lokality českých jaderných elektráren prošly prověrkou

ČEZ kontrola

Výběr lokalit pro stávající i nové jaderné bloky v České republice byl správný a odborníci při něm použili aktuální a správné metody. Takový je předběžný závěr mezinárodní prověrky, kterou si vyžádal ČEZ prostřednictvím Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Dukovany a Temelín čeká seizmická prověrka

ČEZ separátor temelín

Mise pod hlavičkou Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) má za cíl potvrdit vhodnost a bezpečnost lokalit českých jaderných elektráren. Seismická vhodnost českých jaderných lokalit je prověřována už desítky let

ČEPS a ČEZ Distribuce procvičovaly součinnost při řešení krizové situace

vedení elektřina energie

Výpadek dodávek elektrické energie byl námětem cvičení společností ČEPS a ČEZ Distribuce, které proběhlo 9. května 2022. Obě firmy při něm ověřovaly akceschopnost, reakci a součinnost svých dispečinků a krizových štábů v dané situaci.

Energetici na Slapech usadili na své místo 60tunový turbínový blok. Po roční modernizaci elektrárna zvýší efektivitu až o 4 % a ušetří vodu

vodní elektrárna

Loni zahájená modernizace soustrojí TG2 se přehoupla do své závěrečné fáze. Energetici tento týden usadili do šachty soustrojí 60tunový turbínový blok, jehož hlavní částí je zbrusu nové 30tunové oběžné kolo. Po skončení oprav se zvýší účinnost této části elektrárny o

ČEPS v roce 2021 hospodařila se ziskem 4,3 mld. Kč a obhájila rating Aa3 se stabilním výhledem

čeps

Akciová společnost ČEPS vykázala za rok 2021 zisk před zdaněním 4,3 miliardy Kč. Celkové výnosy dosáhly 75,4 miliardy Kč, náklady bez daně z příjmu činily 71,1 miliardy Kč. Adjustovaný hospodářský výsledek společnosti po úpravě o korekční faktory činil 4,2 miliardy

Před 35 lety energetici v Dukovanech poprvé zavezli palivo do 4. výrobního bloku

Dukovanští energetici 29. dubna 1987 poprvé zavezli palivo do posledního čtvrtého bloku Jaderné elektrárny Dukovany a o měsíc později v něm spustili první řízenou štěpnou reakci.

V Temelíně vyvezli palivo z reaktoru prvního bloku a pokračují v kontrolách bezpečnostních divizí

Všech 163 palivových souborů plánovaně vyvezli technici Jaderné elektrárny Temelín z reaktoru prvního bloku. Vyvážení trvalo necelých pět dní. Nyní se odborníci připravují na odvoz kontejnerů s použitými soubory.

Elektrárna Dukovany II se připravuje na plně digitální projekt

digitalizace dukovany

Novou metodu řízení projektu využívají odborníci při stavbě nové administrativní budovy v Dukovanech. Je postavena na digitalizaci řady činností při řízení projektu. Pokud se osvědčí, využijí ji odborníci při stavbě nového bloku v Dukovanech.

ČEZ využil ponorku při průzkumu tajemných hlubin ve Štěchovicích!

Štěchovická ponorka

Dálkově řízený podvodní robot poprvé v historii pročesal tajemné hlubiny dna horní nádrže přečerpávací elektrárny ve Štěchovicích. Proč vlastně ponorka? Rezervoár, který pojme až půl milionu kubíků vody, totiž nesmí být nikdy úplně vypuštěn

ČEPS se zapojila do cvičení Safeguard Zlín 2022

čeps

Příslušníci Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Zlín v rámci akce Safeguard Zlín 2022 procvičovali mimo jiné střežení objektu rozvodny Otrokovice společností ČEPS a EG.D včetně reakcí na nestandardní situace.

ČEZ v Dukovanech ukončil odstávku 1. výrobního bloku

Energetici Jaderné elektrárně Dukovany dnes ukončili pravidelnou odstávku 1. bloku pro výměnu paliva. Během uplynulých 46 dnů vyměnili přibližně čtvrtinu paliva a zkontrolovali a modernizovali řadu zařízení. Bezemisní elektrickou energii blok začal blok dodávat

Žebříčková regulace mění princip řízení přenosové soustavy

čeps

Společnost ČEPS provedla k 1. 4. 2022 významnou změnu v řízení sekundární regulace na tzv. žebříčkové řízení, kdy se rozhodujícím faktorem pro aktivaci stává cena regulační energie dané nabídky. Provozovatel přenosové soustavy dále ke stejnému datu zavedl standardní produkty regulační

ČEZ do modernizace Temelína investuje 3,5 miliardy korun. Soustředí se bezpečnost, životní prostředí a efektivitu výroby

Zaměřit se na životní prostředí, posílit bezpečnost a pokračovat ve zvyšování efektivity výroby. To jsou hlavní oblasti, na které se bude letos soustředit vedení temelínské elektrárny. Celkově ČEZ na letošní rok pro Jadernou elektrárnu Temelín naplánoval 225 investičních akcí

ČEZ investuje do Dukovan dvě miliardy korun, podobně jako loni

Dukovany oprava

Do Jaderné elektrárny Dukovany letos ČEZ investuje necelé dvě miliardy korun. Obnova se bude týkat především modernizace části výrobních zařízení a bezpečnostních systémů i výstavby nové sedmipatrové administrativní budovy.

Zmodernizované vodní elektrárny ČEZ jedou na rekordní vlně. Loni zvedly výrobu o 17 procent a pokryly spotřebu více než 350 tisíc domácností

Vodní elektrárna Vydra ČEZ

Nové osmileté maximum je tady! Vodní elektrárny provozované Skupinou ČEZ v České republice překonaly v roce 2021 s více než 1,28 TWh vyrobené bezemisní elektřiny výrobu z roku 2020 o více než 17 procent.

ČEZ dál šetří s vodou. Elektrárny loni uspořily 50 milionů kubíků povrchové vody, pitné vody energetici spotřebovali o 18 % méně

čez Orlík

ČEZ dlouhodobě snižuje spotřebu vody potřebné pro chlazení elektráren, úspěšný je i v hospodaření s pitnou vodou. Od roku 2001 poklesl odběr povrchové vody o 21 procent a pitné vody o 69 %.

Stát dal souhlas se zahájením výběrového řízení na dodavatele nového jaderného zdroje v Dukovanech

MPO logo

Ministerstvo průmyslu a obchodu v návaznosti na stanovisko vlády dalo investorovi nového bloku jaderného elektrárny Dukovany souhlas se zahájením tendru a přizvání třech uchazečů, tj. Électricité de France, Korea Hydro and Nuclear Power Company a Westinghouse Electric Company

Přenosové sítě Ukrajiny a Moldavska byly úspěšně synchronizovány se soustavami kontinentální Evropy

vedení elektřina energie

Provozovatelé přenosových soustav kontinentální Evropy dnes úspěšně zahájili zkušební synchronizaci přenosových soustav Ukrajiny a Moldavska. Stalo se tak na základě naléhavé žádosti tamních provozovatelů přenosových sítí