Tag Archives: Politika

AMSP ČR v lednu spustila nový roční projekt s názvem Rok udržení podnikání 2023

Rok udržení podnikání

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) se v rámci svého ročního projektu s názvem Rok udržení podnikání zaměří na témata jako úspory a chytrá řešení, ESG a udržitelné investování, digitalizace a kyberbezpečnost či cirkulární ekonomika.

Nový nástroj pomůže k posílení konkurenceschopnosti Evropy

eu

Na základě žádosti českého předsednictví prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu vypracoval Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) stanovisko ke konkurenceschopnosti Evropské unie (EU) a právním předpisům, které se vztahují na podniky.

Zachování konkurenceschopnosti českých firem a až 3,6 miliardy korun na pomoc pro velké podniky

svářeč

Vláda schválila návrh nařízení, který určuje, jakou nejvyšší pomoc jim může v rámci zastropování cen energií poskytnout. Nařízení stanovuje pět kategorií, podle kterých bude možné získat od 48 milionů korun po 3,6 miliardy korun, což je maximální možná výše podpory

Realizace a revize projektů z Národního plánu obnovy. Nejen to zaznělo na konferenci v Praze

Národní plán obnovy

Ministerstvo průmyslu a obchodu uspořádalo ve spolupráci s Evropskou komisí historicky první Výroční konferenci k Národnímu plánu obnovy. Konference se zaměřila na zhodnocení implementace a celkové pomoci Nástroje pro oživení a odolnost v České republice.

Cíl úspor plynu splněn. Česko už během zimy ušetřilo přes 800 milionů kubíků plynu

plyn

Loni v červenci schválili ministři členských států EU zodpovědní za energetiku závazek snížit spotřebu plynu o 15 procent. Pro Českou republiku to znamenalo ušetřit v období od října 2022 do března 2023 přibližně 800 milionů metrů krychlových oproti předešlé topné

Pražská strojírna je první českou společností s certifikací ISO 37301

Pražská strojírna

Pražská strojírna je od prosince 2022 držitelem mezinárodního standardu pro Compliance management systémy (CMS) ISO 37301:2021. Jedná se o nejvyšší normu v oblasti ochrany proti korupci a oblasti komplexního CMS. Jejím cílem je zabránit úplatkářství a jiným nežádoucím a protiprávním

SP ČR na tripartitě – Silná domácí ekonomika je základem exportu

tripartita

Zástupci zaměstnavatelů projednali na dnešní tripartitě exportní strategii, dopady současné energetické situace a ekologické legislativy EU na zemědělství a rozvoj celoživotního učení i stavebních řemesel.

Mediální diskurz o Green Dealu z hlediska energetiky

green deal

Green Deal, iniciativa Evropské komise zaměřená na ochranu klimatu a snížení emisí skleníkových plynů, vyvolal v české veřejné debatě kontroverze. Analýza mediálního diskurzu o Green Dealu z hlediska energetiky ukazuje, že Zelená dohoda je vnímána převážně negativně.

O lokalitě hlubinného úložiště jaderného odpadu by měla rozhodnout vláda i s poslanci a senátory

jaderný odpad

O výběru finální lokality pro hlubinné úložiště by mohly spolurozhodovat s vládou obě komory Parlamentu ČR. Do procesu hledání a výběru finální lokality se také předpokládá zapojení obcí včetně zřízení pracovní skupiny

Premiér Petr Fiala navštívil společnost Excalibur Army

excalibur

Předseda vlády ČR Petr Fiala navštívil v pondělí 9. ledna závod společnosti Excalibur Army ve Šternberku na Olomoucku. Výrobce vojenské techniky je zapojen do mezinárodního projektu modernizace tanků T-72 pro Ukrajinu.

Je třeba zvýšit úsilí o obchodní dohody se zeměmi ASEAN

eu asean summit 2022

14. prosince 2022 se v Bruselu konal první summit EU-ASEAN. BusinessEurope vyzývá k oživení a uzavření jednání s jednotlivými zeměmi ASEAN.

Průmysl EU potřebuje rámec, který podporuje inovace a důvěryhodnou ochranu před únikem uhlíku doma i v zahraničí

ekologie

S ohledem na přředchozí rozhodující kolo trialogu o budoucnosti systému obchodování s emisemi (ETS) a přechodu na mechanismus úpravy hranic uhlíku (CBAM), generální ředitel BusinessEurope Markus J. Beyrer řekl

Levnější teplo pro domácnosti. MPO v novém programu podpoří teplárny

Vláda schválila materiál Ministerstva průmyslu a obchodu, který by měl pomoci zmírnit nárůsty ceny tepla pro zákazníky v teplárenství v ČR. MPO připravilo nový program podle tzv. Dočasného krizového rámce.

EU bude nadále podporovat rozvojové země, nové nařízení jim pomůže v udržitelném růstu

eu

V samotném závěru českého předsednictví schválily členské státy EU mandát k zahájení jednání s Evropským parlamentem a Evropskou komisí, k tzv. trialogu. Cílem je shoda nad revizí současného nařízení všeobecného systému preferencí

Zpřísnění parametrů EU ETS znamená růst cen energie pro průmysl

plyn

Dohoda dosažená 18. prosince mezi Radou a Evropským parlamentem podle předběžných výsledků závěrů jednání není dobrou zprávou pro český průmysl. Zpřísnění parametrů hlavního nástroje snižování emisí skleníkových plynů EU ETS povede k dalšímu růstu ceny

Česko spojuje Evropskou unii: Ministři pro energetiku schválili balíček opatření, který nás připraví na příští zimu

Síkela

České předsednictví ukončilo poslední jednání ministrů pro energetiku v Bruselu dalším velkým úspěchem. Ministři se shodli na klíčovém opatření, které má přispět ke stabilizaci cen plynu v Evropské unii

Výhody vnitřního trhu platí už 30 let. MPO pořádalo konferenci k jeho výročí

eu

V rámci českého předsednictví uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Evropskou komisí konferenci k 30. výročí vnitřního trhu. Vystupující diskutovali zejména o budoucí perspektivě jednotného trhu

Prosazovat zájmy českého byznysu v Bruselu bude kancelář CEBRE i nadále

logo CEBRE

Ministerstvo průmyslu a obchodu prodloužilo smlouvu o vytvoření a fungování České podnikatelské reprezentace při EU v Bruselu – CEBRE. Kancelář CEBRE zajišťovaná ve spolupráci MPO, agentury CzechTrade, Svazu průmyslu a dopravy ČR

Ministr Síkela jednal se zástupci obcí a krajů dotčených přípravou hlubinného úložiště radioaktivního odpadu

Jozef Síkela

O plánech spojených s přípravou hlubinného úložiště dnes jednal ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela se zástupci dotčených obcí a krajů. Mimo jiné řešili plnění podmínek taxonomie Evropské unie

Vláda dále zvyšuje energetickou bezpečnost ČR a její nezávislost na ruské ropě – projekt intenzifikace ropovodu TAL byl schválen

Intenzifikaci ropovodu TAL s názvem TAL+ schválila dnes v poledních hodinách v Rakousku tzv. Coordinating Committee, nejvyšší orgán konsorcia TAL. ČR zastupuje v TAL společnost MERO ČR, která v konsorciu TAL vlastní 5 %.

V Bruselu jednala Rada ministrů EU pro konkurenceschopnost. Shodli se na aktu o čipech a ochraně know-how tradičních výrobců

EU logo

Ministři jednali na Radě pro konkurenceschopnost (část vnitřní trh a průmysl) v Bruselu, kde schválili obecný přístup k návrhu nařízení aktu o čipech, návrhu nařízení o ochraně zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků

Zajistěte, aby lepší regulace fungovala lépe pro malé a střední podniky!

BusinessEurope, Eurochambres a SMEunited spojily své síly, aby analyzovaly aplikaci testu MSP napříč službami Evropské komise. 26 posouzení dopadů bylo zkontrolováno podle vlastních pokynů Evropské komise pro lepší regulaci

Celoevropská konference SME Assembly 2022 řešila možnosti podpory malých a středních podniků

sme assembly

Pod záštitou českého předsednictví uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Evropskou komisí konferenci SME Assembly, která představuje nejvýznamnější událost pro malé a střední podniky (MSP) v Evropě.

Senát schválil mimořádnou daň z neočekávaných zisků

Ing. Zbyněk Stanjura

Senát schválil daňový balíček, který mimo jiné zavádí tzv. windfall tax neboli daň z neočekávaných zisků vycházející z parametrů nařízení Evropské unie. Zákon teď dostane k podpisu prezident. Dočasná mimořádná daň by měla platit od 1. ledna 2023

Česko udělalo významný krok pro získání části financí z Národního plánu obnovy. Může získat přes miliardu EUR

Národní plán obnovy

Česká republika podala Evropské komisi (EK) svou první žádost o výplatu finančních prostředků z Národnímu plánu obnovy (NPO). Pokud EK vyhodnotí splnění 37 dílčích milníků a cílů kladně, obdrží Česko 1 066 888 563 EUR

Ministři obchodu projednali v Bruselu pomoc Ukrajině, vztahy s USA a reformu Světové obchodní organizace

EU logo

Reforma Světové obchodní organizace (WTO), obchodní vztahy mezi Evropskou unií a USA a další pomoc Ukrajině v oblasti obchodu. V Bruselu se uskutečnilo zasedání Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů obchodu (FAC/TRADE).

Ministři energetiky se v Bruselu dohodli na spuštění společných nákupů plynu, solidárních opatřeních i urychlené výstavbě obnovitelných zdrojů

Jozef Síkela

V Bruselu se konalo čtvrté mimořádné jednání ministrů pro energetiku, které během českého předsednictví svolal ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Ministři diskutovali o mimořádných opatřeních

Podnikatelé by od vlády uvítali informace o jejích krocích, aby věděli, s jakými cenami za energie můžou počítat

Hospodářská komora

Dosavadní informační kampaň vlády o státní podpoře směrem k podnikatelům zasaženým energetickou krizí nevede k dostatečnému šíření informací k těm podnikatelům, kteří ji mají zájem využívat. Týká se to zejména mikro a malých firem