CSG oceňuje podporu ministryně obrany pro obranný průmysl a jeho bankovní financování

Ministryně obrany Jana Černochová v posledních týdnech a měsících vyvíjí velké úsilí k tomu, aby se zlepšil vztah bankovního sektoru k obrannému průmyslu a jeho financování. Na vládní úrovni se stala klíčovou osobností, která upozorňuje na problém nedostatečných zdrojů pro financování rozvoje obranného průmyslu jako strategického odvětví pro Českou republiku a pro NATO a vtahuje do debaty i další aktéry: Ministerstvo financí či banky. To je důležité v situaci, kdy některé menší firmy obranného průmyslu můžou mít problém i s banálním otevřením účtu.

csg budova

Průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group (CSG) aktivitu ministryně obrany vítá a upozorňuje, že bankovní financování představuje nadále problém.

“I když se od vypuknutí ruské agrese proti Ukrajině vztah bank k obrannému průmyslu obecně zlepšil, situace stále není ideální. Disponibilita bankovního financování představuje problém, který omezuje investice do navyšování kapacit i schopnost financovat významné zakázky. Jako největší česká společnost obranného průmyslu toto téma palčivě vnímáme a jsme rádi, že se v něm vysoce nadstandardně angažuje ministryně obrany Jana Černochová.” DAVID CHOUR, místopředseda představenstva a výkonný ředitel CSG

CSG od svého založení neustále roste a tento růst prudce akceleroval po vypuknutí války na Ukrajině, kam CSG dodává těžkou techniku, a hlavně tolik potřebnou velkorážovou munici. CSG intenzivně investuje do navyšování výrovy, staví nové haly, instaluje nové výrobní linky a přijímá nové zaměstnance. Rozsáhlá investiční aktivita v rámci skupiny je ale brzděna přístupem některých bank.

CSG Treva 30

„Stále trvá situace, kdy některé banky nefinancují obranný průmysl vůbec a některé jen v omezených limitech selektivně projekt od projektu, což v současné době, kdy je třeba financovat miliardové investice do růstu výroby, není dostatečné. Například plnění velkých projektů pro Ukrajinu by nebylo vůbec možné, kdyby financování neposkytovaly přímo vlády států NATO, které do značné míry suplují roli soukromého bankovního sektoru,“ upozorňuje David Chour a zároveň chválí státní finanční instituce: „Velmi si vážíme přístupu České exportní banky a pojišťovny EGAP, ale i zde narážíme na jejich finanční možnosti a omezené limity.“

CSG Bahna houfnice

Menší firmy můžou mít problém i s otevřením účtu
Jeden z tradičních českých výrobců zbraní se nedávno v médiích nechal slyšet, že s přístupem bank a financováním obecně nemá problém i vzhledem k tomu, že je veřejně obchodovanou akciovou společností.

David Chour k tomu podotýká: „Vstup na burzu není pro většinu českého obranného průmyslu, který sestává především z malých a středních firem, reálným řešením. Z trhu víme, že některé menší firmy, naši důležití dodavatelé komponent, můžou mít problém i s banálním otevřením účtu. Také je třeba odlišit firmy, které většinu produkce, například zbraně pro lovce a sportovní střelce, dodávají na civilní trh a pouze malá část jejich tržeb je tvořena zakázkami pro armády či policejní sbory. Z pohledu bank se jedná do značné míry o jiný segment, nikoliv obranný průmysl.“

CSG proto podporuje úsilí ministryně obrany Jany Černochové zlepšit přístup firem obranného průmyslu k bankovnímu financování. Je připravena zapojit se do diskuse na toto téma a nabídnout praktické zkušenosti výrobce vojenské techniky či velkorážové munice z kapitálových trhů a jejich fungování.

„Otázka přístupu bank k obrannému průmyslu se nesmí bagatelizovat a veřejnou debatu, kterou politici jako Jana Černochová vedou, zlehčovat. Je to nesmírně důležité pro obranyschopnost nejen České republiky, ale i EU a NATO,“ uzavírá David Chour.

CSG WDS 2024 expo

O skupině CSG
Globální průmyslově-technologická skupina CSG vlastněná českým podnikatelem Michalem Strnadem má klíčové výrobní podniky v České republice, na Slovensku, ve Španělsku, v Itálii, Indii, Velké Británii a USA a své výrobky exportuje do celého světa. CSG soustavně investuje do rozvoje svých společností a zároveň expanduje v hlavních oborech svého podnikání. Součástí skupiny jsou například česká automobilka Tatra Trucks, významný světový výrobce malorážové munice Fiocchi nebo český výrobce radarů Eldis. V podnicích začleněných do skupiny CSG a v propojených firmách pracuje více než 10 000 zaměstnanců. V roce 2022 dosáhly konsolidované tržby skupiny hodnoty 25 mld. korun. Hlavními obory CSG jsou strojírenství, automobilový, železniční, letecký průmysl, obranný průmysl a výroba malorážové munice. S produkty společností CSG se lze díky silné proexportní orientaci setkat na všech kontinentech.

Zdroj zprávy: Czechoslovak Group (CSG)

CZECHOSLOVAK GROUP a.s.