Produktivita, automatizace a univerzálnost od společnosti MISAN

Misan

Společnost Misan se dlouhodobě specializuje na prodej přesných japonských obráběcích strojů značek OKUMA, OKAMOTO, Brother a dalších, ale od čistě obchodních firem se liší vlastním vývojem chytrých automatizačních a robotických řešení. Výkonný tým specialistů na automatizaci dokáže zákazníkům nabídnout automatizaci obrábění na míru, ale také univerzální “stavebnice” vlastních robotických buněk Misan Robocell. Firma se rovněž intenzivně věnuje produktivnímu 3D tisku z kovových materiálů.

Letošní expozice byla prostorově kompaktní, ale přesto nabídla 5 exponátů na hlavním stánku v hale 5 a laserovou 3D tiskárnu GE Concept Laser M2 v pavilonu A, kde je tradiční centrum expozic, prezentujících 3D tisk na Mezinárodním strojírenském veletrhu. Firma si pro MSV 2022 zvolila heslo “Produktivita, automatizace a univerzálnost”, což naplnila volbou skutečně zajímavých exponátů, které tyto požadavky reprezentují na 100%.

Misan okuma Misan okuma

Prohlídka expozice společnosti Misan s.r.o. na MSV 2022

OKUMA 2SP-2500H
Unikátní dvouvřetenový čelní soustruh s portálovým zakladačem, který nepotřebuje obsluhu průmyslovým robotem. Plně automatizované řešení pro výroby typu přírubových obrobků. Dvě samostatné nástrojové hlavy s horizontální osou rotace se postarají o rychlou výměnu nástrojů na obou vřetenech. Portálový zakladač nabírá z jednoho zásobníku polotovary určené k opracování a dopraví je na zadanou pozici. Po opracování může obrobek přemístit na druhé vřeteno k dalším operacím nebo jej vložit do odchozího zásobníku.

Fotogalerie soustružnického centra OKUMA 2SP-2500H

Zásobníky jsou kontrolovány pomocí sady speciálních čidel. Při zaplnění zásobníku se automaticky zásobník posune a uvolní pozici pro prázdný zásobník. Na MSV 2022 prezentovala společnost Misan tento stroj jako zařízení pro soustružení ozubených kol. OKUMA 2SP-2500H je vybavena inteligentní funkcí „Thermo-Friendly Concept“, která zaručuje stabilní rozměry obrobků i v provozech s proměnlivou teplotou okolí stroje. V době energetické krize to bude velmi žádaná schopnost. Ve standardním vybavení je i antikolizní funkce „Collision Avoidance System“. Mezi volitelné opce patří i systém „Machining Navi“, který optimalizuje řezné podmínky v případě, že se při obrábění vyskytnou samobuzené kmity.

Okuma MULTUS U3000 2SW 1500
Univerzální ale vysoce výkonné soustružnické centrum s plnohodnotným protivřetenem a dvanáctipolohovou spodní revolverovou hlavou. Horní soustružnicko-frézovací hlava s upínacím rozhraním typu HSK-63A využívá pro své pohyby pravoúhlou kinematiku lineárních os X, Y a Z. Hlavní vřeteno má 4.200 ot/min, sekundární vřeteno až 5.000 ot/min. Poháněné nástroje až 12000 ot/min. Maximální soustružený průměr je 650 mm a délka 1.000 mm. Vrtání vřeten ø91/ø62. Počet nástrojů 80 (2×40). Pojezdy (X, Z, Y, W, C, B) – XA: 645, XB:235 mm, ZA: 1500, ZB 1584mm, Y: 250 mm, W: 1584 mm, : 360°, B: -30°~+210°. Půdorysná plocha stroje 5425 × 3082 mm. Obě sklíčidla mají 10″. Soustružnicko-frézovací hlava se vyznačuje kompaktním provedením při vysokém instalovaném výkonu.

Fotogalerie obráběcího centra Okuma MULTUS U3000

Společnost Misan předvedla schopnosti stroje prezentací méně obvyklých procesů soustružení s využitím naklápění soustružnického nástroje v ose B a také výrobou ozubení pomocí progresivní metody „skiving“. Soustružení s využitím osy B nachází v praxi uplatnění zejména při opracování tvarově komplikovaných rotačních dílců typicky z těžko obrobitelných a/nebo velmi tvrdých materiálů. Obrábění ozubení metodou „skiving“ lze s výhodou použít zejména u vnitřního ozubení, nebo evolventního drážkování, kde není na dílci dostatečný výběh za ozubením. Metoda je použitelná pro střední, nebo malou přesnost ozubení.

Brother M200X3 + Misan Robocell
Pro návštěvníky velmi atraktivní předvedení vlastního řešení i prezentace schopností firemních specialistů. Vlastní robotická buňka od Misan s.r.o. je založena na šestiosém robotu FANUC M-20iD, chapadlech od firmy Schunk, dvou paletových, resp. šuplíkových zásobnících polotovarů a multifunkčním vysokorychlostním soustružnicko-frézovacím obráběcím centru Brother SPEEDIO M200X3 s pěti osami.

Fotogalerie robotické buňky Misan Robocell

Je to úspěšný koncept, který v různých podobách dobře slouží u řady spokojených zákazníků a lze předpokládat, že po veletrhu se najdou další zákazníci, kteří pro takové plně automatizované pracoviště najdou využití ve výrobních firmách. Také uživatelské rozhraní robotické buňky je výsledkem vlastního vývoje firmy Misan a je připraveno pro komunikaci výrobních i nevýrobních dat s externími nadřazenými informačními systémy. To mimo jiné může vytvořit základ pro snadné zavedení konceptu Průmyslu 4.0 do výrobní praxe, pokud si to zákazník bude přát. Samostatné automatizované pracoviště může ušetřit mzdové náklady a výrazně zvýšit produktivitu, ale automatizace celého výrobního procesu, což bez datové komunikace není možné, dokáže posunout výrobu a její řízení na mnohem vyšší úroveň.

Okuma Genos M660V-e
Tříosé obráběcí centrum Okuma Genos M660V-e je univerzální stroj s osvědčeným portálovým litinovým rámem, který nese lineární osy X a Z, který je postaven na masivním spodním loži. Lože je současně základnou pro pracovní stůl stroje rozměru 1530x660mm nesený na ose Y. Nabízená specifikace stroje zahrnuje frézovací vřeteno s upínacím kuželem velikosti 40 a maximálními otáčkami 15.000 ot/min. Disponibilní kroutící moment vřetene je 199N.m.

Misan okuma Misan okuma

Fotogalerie tříosého obráběcího centra Okuma Genos M660V-e

Stroje série GENOS M představují přesné tříosé stroje s výborným poměrem cena/výkon, vhodné pro nejrůznější aplikace od malosériové až po velkosériovou výrobu. Rychlé a výkonné vřeteno s širokým rozmezím otáček je mazáno olejovou mlhou pro dlouhou životnost. Velký důraz je kladen na snadnost obsluhy. Také tento stroj je vybaven technologií Thermo-Friendly Concept, tj systémem kontroly teplotních deformací zahrnující mechanickou strukturu stroje, krytování, chlazení a aktivní teplotní kompenzaci. Díky ní jsou všechny klíčové komponenty rozměrově stabilní i při změnách okolní teploty a je možné vynechat zahřívací cyklus. Ložiska vřetena jsou symetricky chlazena olejem ve dvojitém plášti. Krabicová struktura stroje je tepelně symetrická, aby vlivem teplot nedocházelo k úhlovým deformacím, které nelze kompenzovat řízením os. Stroj je k dispozici k okamžitému odběru.

OKAMOTO ACC-63SA1
Prezentovaný stroj je určen pro opracování malých a středně velkých obrobků a je vybaven elektro-permanentní magnetickou upínací deskou a vanou na řeznou emulzi s papírovou filtrací.  Má také k dispozici automatické orovnávání obvodu brousicího kotouče s kompenzací úbytku kotouče. Přesné rovinné brusky klasické konstrukce s křížovým stolem řady ACC – SA1 se vyrábí v šesti velikostech stolu od 200 x 500mm do 500 x 1000 mm.  Používají elektronické řízení OKAMOTO s ovládacím panelem, který je vybaven dotykovým displejem. Umožňuje plně automatický chod kombinovaný s ručním ovládáním. Možné je nastavit i automatický brousící cyklus a používat rychlý přísuv do řezu na svislé ose. Stroj je k dispozici k okamžitému odběru.

Prohlídka rovinné brusky OKAMOTO ACC-63SA1

GE Aditive Concept Laser M2 cousing
Laserová 3D tiskárna spéká kovový prášek s vysokou přesností po jednotlivých mikrovrstvách, čím vytvoří požadovaný výsledný tvar kovové části. Je to vhodné řešení pro produktivní výrobu v automobilovém, leteckém nebo kosmickém průmyslu, ale obecně lze tiskárnu využít kdekoli pro průmyslovou výrobu těles z titanových, hliníkových, ocelových a dalších kovových slitin, případně i z čistých kovů. Najde uplatnění všude tam, kde klasické metody obrábění nestačí. Výrobce tiskárny je současně i dodavatelem vysoce kvalitních a ekonomicky zajímavých práškových materiálů s přesně definovanými fyzikálními, resp. pevnostními vlastnostmi. Má vlastní vývojové laboratoře pro aditivní metalurgii, které představují světovou špičku v oboru. GE Aditive Concept laser M2 má pracovní prostor 245 x 245 x 350 mm (x, y, z), rozměry 2739 x 2050 x 2781 mm (Š x H x V) a hmotnost 2500 kg. Tloušťka nanášené vrstvy se může pohybovat od 25 do 120 μm.

Fotogalerie průmyslové 3D tiskárny ConceptLaser M2 cusing

Součástí expozice v pavilonu A byly ukázky komplikovaných tisků z kovových materiálů a také ukázka praktického využití 3D tiskárny GE Aditive Concept Laser M2ve formě laserem tištěné těhlice pro závěs a pohon kol na závodní studentské elektrické formuli týmu EFORCE fee Prague formula.

Letošní strojírenský veletrh opět ukázal, že firmy, které mají jasnou strategii svého rozvoje a přichází s novými nápady, s neotřelými řešeními problémů ve výrobě, s vlastními produkty, dokáží přitáhnout na svoje stánky mnoho návštěvníků. Misan s.r.o. patří ke společnostem, které veletrhy plánují velice pečlivě a nabízí na nich nejen prodej strojů, ale i vlastních produktů na vysoké úrovni. Expozice firmy Misan patří k tradičně k nejzajímavějším v pavilonu P a nejinak tomu bylo letos.

Pro dotazy o produktech kontaktujte společnost Misan s.r.o.