Fotoreportáž z Veletrhu robotických příležitostí FANUC 2023 v Praze

Fanuc veletrh Praha

Ve dnech 30. května až 1. června 2023 proběhl druhý ročník Veletrhu robotických příležitostí FANUC. Akce se konala v pražském sídle společnosti a stejně jako v minulém roce se kromě předvedení mnoha typů robotů prezentovali i systémoví integrátoři a partneři společnosti FANUC.

 

Perfektní organizace akce řídila bohatý program, který se sestával z řady seminářů, na kterých partneři i systémoví integrátoři předváděli svá řešení, možnosti robotizace v různých oblastech průmyslu a také nové doplňky pro robotická pracoviště. Partneři jako dodavatelé automatizačního prostředí měli své stánky, na kterých prezentovali svoje produkty a služby. Za 3 dny trvání veletrhu akci navštívilo 648 návštěvníků, což je v porovnání s loňským ročníkem, který navštívilo 265 návštěvníků, výrazné zvýšení (cca o 145%). Na tomto nárůstu je vidět, že robotika je trendová záležitost a řada průmyslových podniků si uvědomuje nezbytnost automatizace procesů pomocí robotů pro svůj další rozvoj a udržení konkurenceschopnosti.

 

Na Veletrhu robotických příležitostí se návštěvníci rozhodně nenudili. Společnost FANUC zde předváděla větší část ze své flotily robotů v samostatných prezentacích, ale někdy také ve spolupráci s partnery, resp. s jejich automatizačním příslušenstvím. Další robotická pracoviště pak prezentovali partneři. Celkem jsme napočítali 34 vystavených robotů v 25 modelových variantách, a to bez započtení robotů v učebnách firmy. Na jednotlivé modely vystavených robotů i na expozice partnerů se podíváme v dalších dvou dílech reportáže (odkazy viz níže). Velký zájem byl i o semináře, které probíhaly paralelně ve dvou místnostech. Jedna byla vyhrazena pro systémové integrátory, druhá pro dodavatele automatizačních prostředků (partnery).

 

Systémoví integrátoři měli vlastní prezenční plochu a v jednotlivých dnech se obměňovali. Do této skupiny patřilo 15 firem , přičemž každý den bylo k dispozici 5 z nich: Ekobal, Technocon, TMT, COMPASS, DESSEQ, PROVYS CZ, EPRIN, DEL, EOLA, FILLMATECH, MONTEKORD, ROB4JOB, RESIM, B:TECH a MMT.

 

Ačkoli se veletrh týkal především samotných robotů a jejich nasazení, neodmyslitelnou součástí bylo mnoho produktů FANUC, bez kterých by roboty nemohly fungovat. Jedná se především o servopohony, CNC systémy, laserové zdroje, řídicí prvky, napájecí systémy, motory, systémy pro vstupy a výstupy dat, zesilovače a podobné záležitosti. Na veletrhu jim byla věnována menší expozice ve formě samostatné výkladní skříně, ale s těmito prvky, pravda někdy skrytými, se bylo možno setkat u každého z vystavených robotů. Sluší se připomenout, že společnost FANUC historicky začala jako producent CNC systémů a teprve časem se rozrostla na předního globálního hráče v oblasti robotů.

Fanuc Fanuc
Fanuc Fanuc

 

FANUC, ale nejsou jen roboty a aktívní prvky. Nedílnou součástí všech produktů je prvotřídní servis, údržba, výroba a vedení náhradních dílů i na starší modely a v neposlední řadě i bohatá odborná podpora, která nenechá zákazníky v potížích, když náhodou vznikne nějaký problém. Firma nabízí svým zákazníkům i know-how a má sofistikované učební programy. Tyto služby na Veletrhu robotických příležitostí FANUC 2023 prezentoval i samostatný stánek Zákaznické podpory

 

Není tajemstvím, že FANUC nabízí i CNC stroje, a to například vstřikolisy pro plastikářský průmysl a populární obráběcí centra pro strojírenství a příbuzné obory. Na letošním veletrhu firma prezentovala 2 obráběcí centra Robodrill a vstřikolis Roboshot.

 

K vidění toho bylo opravdu hodně, takže na vystavené roboty FANUC se můžete podrobněji podívat v druhé části reportáže – Roboty FANUC na Veletrhu robotických příležitostí 2023.

Třetí část reportáže je věnována expozicím partnerů – Partnerské expozice na Veletrhu robotických příležitostí.