Letiště v Líních přejde pod armádu, rozhodla vláda

Vláda schválila ukončení přípravy a výstavby strategického podnikatelského parku Plzeň – Líně. Již dříve avizoval investor, společnost Volkswagen, že není v současné ekonomické situaci schopen rozhodnout o tom, zda bude realizovat svoji investici do stavby tzv. gigafactory ve střední Evropě. Další postup v lokalitě bývalého vojenského letiště Plzeň-Líně nyní určí Ministerstvo obrany.

„Česká republika dlouhodobě trpí nedostatkem ploch vhodných k výstavbě strategických investičních projektů. Letiště Líně tento potenciál mělo, proto jsme udělali maximum, abychom lokalitu připravili k realizaci projektu gigafactory. Potenciální investor sice naši snahu ocenil, nebyl však připravený rozhodnout, zda je možné takto rozsáhlou investici učinit v blízké době. Od projektu jsme proto upustili a dnes vláda potvrdila, že letiště v Líních převezme Armáda České republiky,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Z přijatého usnesení vyplývá, že otázky spojené s Dohodou o zmenšení průmyslové zóny zůstanou na dalším rozhodnutí Ministerstva obrany. Žadatelem o změnu Územně plánovací dokumentace, která byla rozpracována v rámci přípravy projektu gigafactory, bude namísto Ministerstva průmyslu a obchodu Ministerstvo obrany. Ministerstvo má nyní za úkol předložit do 30. června 2024 plán k obnovení vojenského areálu v lokalitě Plzeň-Líně. Ministerstvo obrany určí potřeby zabezpečení dopravní a energetické infrastruktury a jejich dopadů na okolní obce s přihlédnutím k výsledkům dosavadních vyjednávání s obcemi, a prověří využitelnost stávajících dohod mezi Českou republikou, obcemi a Plzeňským krajem.

Letiště zůstane v majetku Ministerstva obrany a bude sloužit potřebám Armády České republiky, která chce areál využívat jako logistické centrum se skladovými prostory pro potřebu jak armády, tak aliančních jednotek. V plánu je také vybudovat na místě zázemí praporu Aktivní zálohy.

„Návrat vojáků na letiště bude pro místní obyvatele výhodný. Znamená vznik nových pracovních míst pro civilní zaměstnance i podnikatelské příležitosti. Budeme rádi, pokud to také motivuje občany z okolí vstoupit do armády,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová s tím, že nadále se počítá s provozem letecké záchranné služby, a to až do roku 2028. „S provozem záchranné služby po tomto datu by armáda ráda pokračovala i poté, ale pouze v alternativní podobě. Tzn., že by poskytla pro další provoz služby personál a zázemí. Vše ale bude předmětem dalších jednání,“ dodala ministryně obrany.

Vláda letos v lednu schválila založení Státní investiční a rozvojové společnosti (SIRS), která má za úkol připravovat území pro strategické investice. Stát také v současné době připravuje výstavbu strategického podnikatelského parku u Dolní Lutyně. Informace o plánovaném projektu jsou na webu www.parklutyne.cz.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo