Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo návrh dohody o zmenšení podnikatelského parku v Líních a výstavbě související infrastruktury

Návrh dohody státu s obcemi a krajem na udržitelnějším řešení rozvoje regionu tak, aby byl připraven na případný vznik Strategického podnikatelského parku Líně, ale mohl se smysluplně rozvíjet i bez něj, včera schválilo krajské zastupitelstvo. Stalo se tak poté, co se k návrhu v uplynulých měsících kladně vyjádřila vláda i zastupitelstva měst a obcí v okolí zamýšleného parku – Dobřan, Líní, Zbůchu a Vstiše. Součástí dohody je závazek státu zachovat v Plzeňském kraji nepřetržitý provoz letecké záchranné služby.

„Současné zásady územního rozvoje Plzeňského kraje sice umožňují v lokalitě Plzeň-Líně stavbu průmyslové zóny o rozloze až 700 hektarů, ale nová dohoda státu, kraje a okolních obcí zaručuje, že dojde-li k realizaci podnikatelského parku, vznikne maximálně na ploše 200 hektarů plus 80 hektarů doprovodné infrastruktury. Důležitý je také závazek státu v případě, že bude investovat do dopravní infrastruktury a v případě stěhování LZS najde vhodný prostor pro její nepřetržitý provoz přímo v Plzeňském kraji,“ uvedl Rudolf Špoták, hejtman Plzeňského kraje.

Líně gigafactory

 

„Zmenšení rozvojové zóny bylo jedním z hlavních podnětů starostů a občanů okolních obcí, protože platné Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje v místě umožňují vznik zóny, která by neúměrně zatížila celé široké okolí, ať už svou rozlohou nebo potenciální počtem zaměstnanců. Naším cílem je vznik menšího specializovaného areálu, jehož jádrem bude továrna typu gigafactory zaměřená na výrobu bateriových článků do elektroaut. Zároveň je pro nás absolutní prioritou zachovat vysoký standard akutní lékařské péče v Plzeňském kraji. Proto jsme se zavázali přímo do Zásad územního rozvoje začlenit realizaci nového zázemí pro 24/7 provoz letecké záchranné služby,“ uvedl Petr Očko, generální ředitel agentury CzechInvest, která je přípravou podnikatelského parku pověřená.

Strategický podnikatelský park plánovaný v lokalitě Plzeň-Líně počítá s maximální rozlohou 200 hektarů průmyslové plochy. Hlavní část má tvořit továrna na výrobu baterií do elektromobilů, další pak takzvaný dodavatelský park, kde budou sídlit další menší provozy navázané na samotnou gigafactory. Přibližně 80 hektarů budou zabírat obslužná zařízení, jako je železnice nebo čistička odpadních vod.

Líně gigafactory

Vedle zmenšení samotné zóny je důležitou součástí návrhu dohody také závazek státu v oblasti přípravy dopravního napojení podnikatelské zóny. Jedná se zejména o modernizaci železniční vlečky, výstavbu nového sjezdu z dálnice D5, prioritizaci přeložky silnice I/26 a stavbu obchvatu II/180.

„Díky přípravě podnikatelského parku přijdou do regionu významné investice do dopravní infrastruktury, které pomohou s řešením řady problémů, se kterými se obce potýkají už nyní,” vysvětlil David Petr, koordinátor projektu za státní agenturu CzechInvest. „Naším cílem je odklonit veškerou tranzitní dopravu z okolních obcí a umožnit napojení podnikatelského parku přímo na dálnici, což uleví místním občanům. Zásadní bude také moderní železniční připojení, která má sloužit jak pro dopravu materiálu do továrny, tak pro přepravu budoucích zaměstnanců z Plzně. Navržené řešení je výsledkem konstruktivní debaty s obcemi i krajem a bude součástí návrhu změny č. 5 Zásad územního rozvoje. Ta by měla současný návrh upravit udržitelnějším směrem “ doplnil Petr.

Návrh dohody už v minulých měsících schválila zastupitelstva Dobřan, Líní, Zbůchu a Vstiše. K samotnému podpisu dohody dojde do konce září. Ke změně Zásad územního rozvoje by mělo po vypořádání připomínek dojít na začátku příštího roku. Vedle dopravní infrastruktury se stát připravuje také na další navazující investice. Už v červencovém usnesení vláda přislíbila investovat v případě realizace podnikatelského parku 700 milionů korun do posílení kapacit mateřských a základních škol v okolních obcích o 600 žáků.

Zdroj zprávy: CzechInvest
czechinvest