Elektrárna MOSTEK energo navýšila potenciál služeb výkonové rovnováhy

efg mostek energo

Investiční společnost Energy financial group (EFG) úspěšně dokončila vylepšení služeb výkonové rovnováhy (SVR) pro potřeby stability elektrické sítě v elektrárně na biomasu MOSTEK energo. Ta je nyní díky zvýšení příkonu elektrokotle a získání certifikace SVR na turbíně schopna poskytovat podpůrné služby o velikosti až 11 MW. Skupina EFG chystá připojovat k nabídce SVR i bioplynové stanice EFG Rapotín BPS a EFG Vyškov BPS.

Vzhledem k tomu, že na českém trhu přetrvává poptávka po službách výkonové rovnováhy s elektřinou z obnovitelných zdrojů, rozhodla se skupina EFG za účelem zajištění stability elektrické sítě pro vylepšení v této oblasti. První plány nyní úspěšně realizovala v rámci její elektrárny v Mostku poblíž Dvora Králové.

efg mostek energo

„V poměrně krátké době se nám podařilo navýšit výkon elektrokotle, a to ze současných 7 na 8 MW. Zároveň jsme úspěšně prošli certifikací služeb výkonové rovnováhy na turbíně o velikosti 3 MW. Tato dvě vylepšení nejen posilují naši schopnost reagovat na poptávku po zelené elektřině, ale především přispívají k zajištění stability dodávek elektřiny v distribuční síti. Služby výkonové rovnováhy v budoucnu chystáme poskytovat také v rámci našich bioplynových stanic, které jsou díky svým vlastnostem pro tento účel ideální,” vysvětluje Martin Janda, ředitel divize EFG Production.

Elektrárna MOSTEK energo, která vyrábí elektrickou energii a teplo převážně ze zemědělské biomasy, je nyní schopna poskytovat SVR o velikosti až 11 MW. Kromě jejich poskytování vyrábí elektřinu pro bezmála 20 tisíc domácností z přilehlého okolí a sousední areál, kde se pěstují sladkovodní řasy pro farmaceutický, kosmetický či potravinářský průmysl.

efg mostek energo

O skupině EFG:
Investiční skupina Energy financial group a. s. (EFG) prostřednictvím svých dceřiných společností buduje a provozuje od roku 2016 projekty zaměřené na produkci energií z obnovitelných zdrojů. Je lídrem v segmentu energetického zpracování biologicky rozložitelných odpadů a úpravy bioplynu na biometan využitelný například jako pokročilé palivo. Její moderní odpadářská bioplynová stanice EFG Rapotín BPS u Šumperka je vybavena nejmodernější technologií a byla jedním z prvních zařízení svého druhu v České republice. Energy financial group dále vlastní a provozuje bioplynovou stanici EFG Vyškov BPS a elektrárnu MOSTEK energo. K jejím dalším projektům se řadí EFG Green energy zajišťující přímý prodej „zelené” energie koncovým zákazníkům a „Třídím gastro” umožňující městům a obcím separaci gastroodpadu z domácností a jeho následné energetické zpracování v ekologických provozech EFG. V roce 2024 chystá spuštění provozu bioplynové stanice ve Vysokém Mýtě. Společnost v rámci vzdělávacího projektu EFG Educa pořádá pro školy interaktivní semináře zaměřené na třídění odpadů a ochranu životního prostředí. Vizí společnosti je podpora odpovědného nakládání s odpady a snaha přispět k rozvoji energetického segmentu šetrného k životnímu prostředí.

Zdroj zprávy: EFG
Energy financial group