ČEPS předkládá úpravy Kodexu PS s cílem rozšířit portfolio dodavatelů a optimalizovat ceny systémových služeb

čeps

Společnost ČEPS navrhla úpravy Pravidel provozování přenosové soustavy (tzv. Kodexu PS), které mají usnadnit poskytování služeb výkonové rovnováhy (SVR). Cílem změn je dále rozšířit portfolio poskytovatelů, zvýšit konkurenci na trhu a tím optimalizovat ceny služeb.

V lednu loňského roku vstoupily v platnost změny Kodexu PS, které umožnily zapojení nových dodavatelů do trhu SVR. Vedle vstupu integrovaného agregátora přinesly rovněž snížení kodexových minim pro poskytování služeb na hranici 1 MW a tedy zapojení menších zdrojů a umožnily další využití technologie bateriových systémů akumulace energie, konkrétně v režimu stand-alone. S platností od dubna letošního roku byly rovněž zavedeny standardní produkty SVR pro přeshraniční sdílení regulační energie.

Aktuálně navrhované úpravy Kodexu PS usnadňují začleňování jednotek flexibility do agregačních bloků, přináší jednodušší podmínky pro malé zdroje a spotřebitele poskytující tyto služby a zjednodušují také vyhodnocování kvality poskytovaných služeb. „ČEPS kontinuálně pracuje na rozšiřování portfolia dodavatelů. Cílem je co nejširší nabídka na trhu, která povede k optimalizaci cen nakupovaných služeb. Navrhované změny v Kodexu PS se týkají také úprav nezbytných pro obstarávání některých služeb ze zahraničí,“ uvedl Pavel Šolc, člen představenstva ČEPS.

Úpravy Kodexu PS prošly veřejným konzultačním procesem a nyní byly předloženy Energetickému regulačnímu úřadu na schválení.

Slovníček pojmů:

Agregační blok – virtuální blok o určitém výkonu, do nějž tzv. agregátor sdružuje flexibilitu od většího počtu výrobců a/nebo spotřebitelů a přeměňuje ji do standardních produktů, jež pak nabízí na různých trzích s elektřinou či SVR.

Flexibilita výroby/spotřeby – schopnost výrobců/spotřebitelů cíleně a za úplatu měnit výrobní výkon / odběr elektřiny.

Kodex PS – pravidla provozování přenosové soustavy, resp. dokument obsahující pravidla pro plánování, provoz a údržbu přenosové soustavy, minimální požadavky pro připojení uživatelů a podmínky pro poskytování přenosových služeb a služeb výkonové rovnováhy.

SVR – zkratka pro služby výkonové rovnováhy, které ČEPS nakupuje na trhu a využívá je pro udržování výkonové rovnováhy. V současné době je poskytují převážně velké elektrárny a teplárny, které za úplatu rezervují část výkonu svých zařízení a na základě pokynů z dispečinku ČEPS výrobu buď zvyšují, nebo snižují. Postupně však mezi poskytovateli přibývají nové subjekty, jako jsou například agregátoři.

Systémové služby – činnosti, kterými ČEPS zajišťuje kvalitu a spolehlivost dodávky elektřiny na úrovni přenosové soustavy. Patří mezi ně využívání SVR.

Výkonová rovnováha – stav, kdy výroba elektřiny přesně odpovídá její spotřebě. Její udržování patří k hlavním úkolům ČEPS.

Zdroj zprávy: ČEPS
čeps