Škoda Auto na cestě k uhlíkové neutralitě: teplárna ŠKO-ENERGO přejde kompletně na biomasu

skoda teplárna

Škoda Auto pokračuje na cestě k dosažení uhlíkové neutrality. Její dceřiná společnost ŠKO-ENERGO, zajišťující komplexní dodávky energií pro automobilku a tepla pro město Mladá Boleslav, spouští klíčový projekt modernizace teplárny na 100% využití biomasy. Výstavba bude zahájena v roce 2024. Přechodem na zpracování dřevní štěpky a fytopelet se výroba energií stane plně uhlíkově neutrální. Modernizovaná teplárna bude jedním z největších projektů svého druhu v České republice s odhadovanými náklady 3,6 miliardy korun. Spuštěním do provozu během tří let přispěje k dosažení ambiciózních cílů v oblasti ochrany životního prostředí napříč celým hodnotovým řetězcem, jak je stanoveno ve firemní strategii Next Level Škoda Strategy 2030.

„Ve společnostech Škoda Auto a ŠKO-ENERGO se snažíme plnit naše ambiciózní cíle v oblasti udržitelnosti. Chystaná proměna představuje největší modernizaci energetického zdroje společnosti za posledních 25 let. I rozsah plánovaného projektu je jedním z největších v České republice s odhadovanými náklady ve výši 3,6 miliardy korun. Významnou část této sumy – více než 50 % – pokryjí dotace z Modernizačního fondu Státního fondu životního prostředí České republiky. To působivě dokládá, čeho jsme schopni dosáhnout na základě úzké a vzájemné spolupráce se všemi našimi partnery.“ Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti Škoda Auto pro oblast Výroby a logistiky a předseda dozorčí rady ŠKO-ENERGO

 

„Stávající teplárna odpovídá moderním standardům a využívá progresivní technologie. V rámci strategie ŠKO-ENERGO jsme si ovšem stanovili jít cestou uhlíkově neutrální výroby energií. Modernizace teplárny v areálu automobilky Škoda Auto je pro tento záměr zcela zásadní. Jak výrobní závod, tak domácnosti v Mladé Boleslavi získají do tří let od zahájení výstavby ekologický zdroj tepla.“ Tomáš Kubín, jednatel společnosti ŠKO-ENERGO

Teplárna škoda

Konec fosilních zdrojů ušetří až 290 000 tun CO2 ročně
Zahájení výstavby projektu je plánováno na první polovinu roku 2024, přičemž do tří let proběhne kompletní modernizace teplárny. Všechny kotle budou využívat jako výhradní palivo biomasu: ze 70 % dřevní štěpku a ze 30 % pelety z rostlinných zbytků, takzvané fytopelety. Použitá biomasa bude certifikována dle požadavků evropské i české legislativy s důrazem na proces udržitelnosti celého dodavatelského řetězce. Po dokončení přechodu na zmíněná zcela ekologická paliva se roční úspora oxidu uhličitého odhaduje na 290 000 tun ročně.

Dosud se v teplárně využívala kombinace uhlí a biomasy. Podíl ekologické složky postupně rostl od roku 2005, kdy společnost ŠKO-ENERGO začala poprvé využívat biomasu ke snížení uhlíkové stopy. Podíl všech obnovitelných zdrojů energie v českých výrobních závodech automobilky Škoda Auto činil v roce 2022 přibližně 35 %.

Škoda Auto má ambiciózní ekologické cíle
Škoda Auto si klade vysoké ekologické cíle a zavázala se k dalšímu snižování uhlíkové stopy svých firemních aktivit. Na zcela uhlíkově neutrální výrobu ve svých závodech v České republice a v Indii přejde automobilka do konce tohoto desetiletí. Závod ve Vrchlabí dosáhl tohoto milníku již v roce 2020.

Společnost plánuje výrazně urychlit uvádění nových elektromobilů. V nejbližších letech představí šest plně elektrických modelů, zároveň se zavázala do roku 2027 investovat 5,6 miliardy eur do elektromobility.

Dále se automobilka zaměřuje na zvyšování udržitelnosti v celém hodnotovém řetězci. To zahrnuje široké nasazení recyklovaných a recyklovatelných materiálů či druhotné využití vysokonapěťových akumulátorů z elektromobilů ve stacionárních stanicích ještě před tím, než projdou důslednou recyklací a z jejich surovin vzniknou nové články.

Zdroj zprávy: ŠKODA AUTO a.s.
skoda logo new