Skončila rozsáhlá demolice ocelárny VÍTKOVICE STEEL

Vítkovice STEEL Bourání ocelárny

Projekt rozsáhlé demolice ocelárny společnosti VÍTKOVICE STEEL, která ukončila provoz v roce 2015 kvůli ekologickým limitům, je u konce. Bourání probíhalo postupně podle podmínek stanovených stavebními úřady městských částí a s ohledem na okolní pozemky a objekty. Volná plocha nedaleko centra Ostravy o rozloze cca 17 hektarů bude k dispozici pro nové využití.

Vítkovice STEEL Bourání ocelárny

 

„Dokončením demolice ocelárny končí jedna etapa vývoje podniku, která souvisí s tím, jak se ocelářství musí přizpůsobovat stále složitějším podmínkám, mezi které patří mimo jiné zpřísňování ekologických limitů. Uzavření ocelárny bylo pro mnohé smutným, ale pro zachování ostatních provozů a další rozvoj společnosti nutným krokem,“ uvedl Radek Strouhal, generální ředitel společnosti VÍTKOVICE STEEL.

Příprava demolice ocelárny se rozběhla už v roce 2016 rozsáhlým veřejnoprávním řízením, které zahrnovalo jednání s dotčenými orgány státní správy a dalšími účastníky řízení. Samotná demolice ocelárny začala po vyřízení všech povolení v dubnu 2019. Nejprve se odstraňovaly technologie uvnitř budov. Následně se stavěl ocelový 900 metrů dlouhý energo-most pro přeložky inženýrských sítí a začaly demolice nadzemních i podzemních částí objektů, včetně tří již nepotřebných komínů o výšce až 60 metrů, a práce na opláštění nově vzniklých venkovních stěn ostatních přilehlých hal.

Vítkovice STEEL Bourání ocelárny

 

„Hlavní souhalí ocelárny bylo zbouráno postupně v roce 2020. Mezi nejnáročnější etapy patřila demolice nejvyšší budovy – 55 metrů vysoké konvertorové haly ocelárny. Následovaly práce se sutinami, třídění materiálů a odvoz, zároveň probíhalo zasypání jam vzniklých odstraněním základů nepotřebných objektů. Poslední fází bylo zarovnání terénu tak, aby mohl být pozemek připraven k dalšímu využití,“ popsal Radim Pachlopník, výrobní ředitel společnosti VÍTKOVICE STEEL.

Stavební a demoliční práce prováděly zkušené firmy. Hlavní dodavatel prací – firma TROJEK se postarala zároveň o odvoz a likvidaci nebo využití materiálů z demolice. Prioritou byla bezpečnost při probíhajících pracích a minimalizace dopadů na okolí, především zamezení vzniku nadměrné prašnosti a hluku podle podmínek stanovených stavebními úřady městských částí. V některých místech proběhne ještě likvidace staré ekologické zátěže, ke které se zavázal při privatizaci stát. Další využití pozemků bude záležet na budoucím majiteli, stávající regulace (územní plán) předpokládá průmyslové využití.

Vítkovická ocelárna vyráběla zhruba sto let. V únoru 2015 se vedení společnosti VÍTKOVICE STEEL a Krajský úřad Moravskoslezského kraje dohodli, že nebude prodloužena platnost integrovaného povolení pro ocelárnu, která se už nevešla do zpřísněných ekologických podmínek ČR a EU. Provoz ocelárny společnosti VÍTKOVICE STEEL skončil 30. září 2015. Vedení zvažovalo i ekologizaci ocelárny, ta by si ale vyžádala miliardovou investici, která by neúměrně zatížila podnik a mohla jej dovést ke krachu. Rozhodnutí ukončit činnost ocelárny bylo za dané situace nejlepším možným řešením pro dlouhodobé zachování výroby a zaměstnanosti.

Vítkovice STEEL Bourání ocelárny

VÍTKOVICE STEEL nahradily vstupní polotovary pro svou výrobu tlustých plechů dodávkami bram od výrobců ze zahraničí, především z Ruska, Ukrajiny a z Brazílie. V následujících letech po zavření ocelárny se společnost soustředila na stabilizaci, rozvoj ostatních provozů a zlepšení své kondice, zejména zvýšení výkonu a kvality výrobků. I přes nepříznivou situaci v ocelářství v celé Evropě v posledních letech se daří firmě držet si své postavení předního evropského výrobce kvalitních tlustých plechů pro stavebnictví a strojírenství.

VÍTKOVICE STEEL, a. s. jsou tradičním evropským výrobcem válcovaných výrobků z oceli, VÍTKOVICE STEEL, a.s.největším výrobcem ocelových plechů v České republice a jediným výrobcem tzv. štětovnic v ČR. Společnost vlastní nadnárodní investiční fondy ze zemí bývalého Sovětského svazu. Firma zaměstnává téměř 900 lidí. Většina produktů ostravského podniku se uplatňuje ve stavebnictví a strojírenství. Do zahraničí směřuje 70 % prodaných výrobků.

Jana Dronská, Vítkovice STEEL a.s.