Ministr Síkela jednal ve Španělsku o roli energetiky v klimatické politice

Jozef Síkela

Ambice Evropské unie (EU) před nadcházející klimatickou konferencí COP28 a role energetického sektoru nebo posílení strategické autonomie a konkurenceschopnosti EU. Ministr Síkela se zúčastnil neformálního jednání ministrů pro energetiku a životní prostředí ve španělském Valladolidu, kde zástupci členských států diskutovali o klíčových opatřeních v oblasti energetiky.

„V loňském roce jsme se mohli všichni přesvědčit, jaké následky může mít závislost na nepřátelských zemích, které nesdílejí základní evropské hodnoty. Stejně jako jsme se rychle dokázali vypořádat s energetickou závislostí na Rusku, budeme muset postupovat při budování strategické autonomie EU. Pro posílení naší bezpečnosti a nezávislosti nám pomůže výzkum a vývoj nových technologií, vzdělávání, který urychlí rozvoj nejen obnovitelných zdrojů energie, ale i dalších nízkoemisních zdrojů a využití kritických surovin v EU,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

EU si je vědoma svojí zranitelnosti v oblasti zajištění surovinové bezpečnosti a nutnosti neopakovat staré chyby a budovat jednostrannou závislost na nespolehlivých partnerstvích. V případě kritických surovin probíhá těžba a zpracování právě převážně mimo hranice EU.

„Vzhledem k omezeným zdrojům jak u nás, tak v Evropské unii, podporujeme co nejširší mezinárodní spolupráci při zajišťování důležitých surovin a diverzifikaci dodavatelů. Zároveň musíme posilovat konkurenceschopnost evropského průmyslu a zajistit vznik přidané hodnoty. Evropská unie musí zvýšit výrobní kapacity pro technologie s nulovými emisemi a zajistit přístup k bezpečnému, diverzifikovanému, cenově dostupnému a udržitelnému zásobování kritickými surovinami, “ zdůrazňuje ministr Síkela.

ADK

Reklama

V situaci, kdy svět musí zintenzivnit své úsilí o plnění cílů stanovených v Pařížské dohodě, je klíčové zvýšit konkurenceschopnost evropského net-zero průmyslu a podpořit rychlý přechod ke klimatické neutralitě. V souladu s tím představila Komise Green Deal Industrial Plan, který má zajistit příznivější prostředí pro rozšiřování výrobních kapacit v oblasti čistě nulových technologií a výrobků. K dosažení těchto cílů navrhla EK nařízení Net-Zero Industry Act, který představuje způsob, jak zvýšit výrobní kapacitu, včetně zjednodušení regulatorního rámce, pro ty technologie, které jsou potřebné k dekarbonizaci hospodářství. Dalším nařízením je Critical Raw Materials Act, který má zajistit přístup k bezpečným, diverzifikovaným, cenově dostupným a udržitelným dodávkám kritických surovin.

Ministři také diskutovali o výzvách pro energetický sektor v kontextu energetické tranzice a boje proti klimatické změně.

„Panuje shoda na tom, že musíme urychlit rozvoj obnovitelných zdrojů energie, které jsou základem dekarbonizace. Flexibilita, uskladňování energie, digitální technologie a posilování přenosových sítí jsou klíčové pro dosažení těchto cílů. Velmi oceňuji, že na jednání také rezonovalo, že bez jaderné energetiky není zároveň možné zajistit naši energetickou bezpečnost a tranzici. Dostatek kapacity v základním zatížení a bezpečnost provozu přenosových sítí je téma, které nesmíme při rozvoji obnovitelných zdrojů opomíjet.“

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo