Ministr Síkela na jednání projaderných ministrů: Budoucnost evropské energetiky se bez jádra neobejde

jádro

Evropskou energetiku čekají změny – proces dekarbonizace či zvykání si na realitu bez ruských surovin – a při tom všem je potřeba zajistit dostatek energií. Rozhodující roli v tom bude hrát elektřina. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a zástupci dalších evropských zemí jednali v Paříži s komisařkou pro energetiku Kadri Simsonovou. Poukázali na nezbytnost nastavit pro jadernou energii stejné podmínky jako pro ostatní nízkouhlíkové zdroje.

elektrárna

„Budoucnost evropské energetiky se bez jádra neobejde. A jaderná energie se zase neobejde bez rovnocenných podmínek pro svůj rozvoj jako mají ostatní nízkouhlíkové zdroje. Jádro má v tomto směru obrovský potenciál, věříme, že se kapacita v Evropě může navýšit až na 150 GW,“ říká ministr Síkela a dodává: „Naše jaderná aliance je s nadsázkou hnutím za ukončení diskriminace jádra v Evropě. Proto jsme zde probírali, jak a proč by měla Evropská unie podporovat jaderný průmysl. Pokud chceme opravdovou jadernou renesanci, musíme dát investorům pozitivní signál, že se EU novým jaderným zdrojům nebrání a umí jasně nastavit investiční podmínky, zejména pravidla veřejné podpory a financování.“

Česká republika je aktivním členem skupiny států, které v Evropě prosazují zrovnoprávnění jaderné energie, mj. za českého předsednictví v Radě EU jsme aktivity této skupiny koordinovali. Dalšími státy, jejichž ministři se zúčastnili pařížské schůzky, jsou Belgie, Bulharsko, Nizozemsko, Chorvatsko, Estonsko, Finsko, Maďarsko, Česká republika, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Švédsko, Slovensko a nově se jako pozorovatelé účastní také Itálie. Na jednání byl rovněž pozván zástupce Velké Británie.

Český ministr Jozef Síkela předsedal první části tohoto jednání, která se zaměřila na dosažení „odolného a nezávislého evropského hodnotového řetězce“ pro jadernou energii. Ministři jednali o tom, jak současné evropské inciativy zohledňují přínos jaderné energie jako nefosilního nízkouhlíkového zdroje, a jak podpořit rozvoj investic do nových jaderných zdrojů. Po potvrzení kritérií pro jadernou energii jako součásti taxonomie udržitelných financí z července 2021, se nyní jedná o zařazení jaderné energie do Aktu o klimaticky neutrálním průmyslu. V druhé části se zabývali otázkou připravenosti průmyslu a možnostech koordinace v oblastech dovedností, financování a inovací.

Reklama

„Je potřeba, aby investice do nových jaderných projektů byly uznávány jako udržitelné a měly tak rovnocenné podmínky. Také jaderný vodík by měl mít stejné podmínky jako vodík z jiných nízkouhlíkových zdrojů. Jádro má velký potenciál také v oblasti teplárenství, kdy může pomoci s nahrazováním uhlí. Také v tomto ohledu je třeba nastavit rovné podmínky,“ říká ministr Síkela a dodává: „Oceňujeme krok Evropské komise k zahájení jaderných kulatých stolů, protože jaderná energie není pouze o výrobě elektřiny, ale také o aplikacích v medicíně, průmyslu nebo zemědělství. Nejde jen o nové projekty, ale také o zajištění investic, které umožní dlouhodobý provoz stávajících bloků.“

Ministři na jednání přijali také společnou deklaraci, která potvrzuje zájem o evropskou spolupráci v jaderné energii a zdůrazňuje její přínos v energetice i hospodářství po boku obnovitelných zdrojů při zajištění cílů bezpečné, udržitelné a dostupné energie. Deklarace hovoří až o 45 nových jaderných reaktorech v Evropě s pozitivním dopadem na HDP téměř 100 mld. EUR a zajištění až 450 tisíc pracovních míst. Neméně důležitým bodem je dosažení nezávislosti evropského jaderného průmyslu na ruských dodavatelích. Ministři v deklaraci apelují na Evropskou komisi, aby zahrnula jadernou energii do strategických dokumentů Evropské unie a jsou připraveni s ní na tomto cíli aktivně spolupracovat.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo