Outsourcing skladování může výrazně snížit firemní náklady

geis sklad

Rozhodnutí, zda budou vaši zaměstnanci zajištovat i doplňkové a podpůrné služby k hlavní činnosti, nebo jestli si najmout externí firmu, která se na tyto činnosti specializuje, není snadné. Proč společnosti různých velikostí čím dál častěji volí outsourcing skladování a souvisejících služeb a nezajišťují si tyto aktivity samy?

Pavel Křížek, ředitel logistiky Geis CZ_

Pavel Křížek, ředitel logistiky Geis CZ

Společnost Geis zaznamenala v posledních letech zvýšenou poptávku po svých skladovacích službách. Jak říká Pavel Křížek, ředitel logistiky Geis CZ: „Šíře poptávaných služeb je skutečně velká – od jednoduchého skladování až po komplexní projekty kontraktní logistiky. Klientům nabízíme vždy řešení, které nejlépe vyhovuje jejich potřebám. Jsme i takovými rádci a konzultanty. Občas se jim snažíme vysvětlit, že to, co požadují, pro ně není optimální.“

Firmy obvykle outsourcing skladování začnou zvažovat v situaci, kdy nečekaně rychle vyrostou, nemají dostatečné know-how, technologické a personální kapacity. Nejdříve chtějí pomoci s místem pro skladování, vedením skladu, paletizací zboží a dalšími jednoduchými činnosti. Pak se obvykle přidává balení, etiketování, kompletace, zpracování vratek a tak dále. Některé firmy se do bodu kompletního zajištění logistiky ze strany externího poskytovatele dostanou po nějakém čase. To obvykle závisí na vývoji firmy. Jiné si vybírají komplexní služby jako celek už od samého počátku. Nestačí jim jednoduché činnosti, odpovědnost za veškeré logistické služby předávají třetí straně, která jim v rámci smlouvy zajišťuje optimalizaci celého řetězce – od skladování až po přepravu ke konečnému zákazníkovi včetně všech souvisejících činností a služeb (4 PL).

Příkladem jednoduššího outsourcingu jsou skladovací a další související služby pro společnost Antalis s.r.o. Geis tomuto dodavateli komplexních ochranných a obalových materiálů zajišťuje správné a včasné zaskladnění, skladování, vyskladnění a v poslední fázi i doručení zboží koncovým zákazníkům.

geis

Foto: Geis CZ s.r.o.

Petr Martinek, CSEE Packaging Director z firmy Antalis, spolupráci komentuje: „Pro skladování a další související služby využíváme externí zajištění od společnosti Geis. Díky jejich spolehlivosti a flexibilitě víme, že na tento servis se můžeme spolehnout. A nejen to. Zákazníci dopravce doručující naše zboží či výrobky chápou jako náš servis, takže Geis je přímo součástí naší firemní reputace. A proto je nesmírně důležité mít vhodného partnera, kterým Geis bezesporu je.“

Naproti tomu společnost dm drogerie markt využívá služeb Geis pro kompletní zabezpečení všech logistických služeb včetně návrhu balení a zajištění kompletního obalového materiálu, přípravy speciálních dárkových setů či dalších VAT služeb. Radek Rottner, vedoucí oddělení Filiálkové logistiky a OCR z dm drogerie markt, říká: „Za dobu několikaleté spolupráce s firmou Geis náš on-line kanál i díky flexibilitě Geis rostl. A to i v náročných obdobích, zejména v počátečních vlnách šíření onemocnění covid-19, kdy zatížení on-line logistiky v oblasti drogerie bylo enormní. Přínosem pro dm drogerii markt je i komplexní služba v oblasti on-line logistiky zahrnující celou agendu spojenou s obalovým a výplňovým materiálem. Vyjádřením spokojenosti s nabízenými službami Geis je prodloužení spolupráce do března 2024.“

Proč firmy pro skladování a další spojené služby specializované firmy využívají? „Od našich klientů často slýchám, že jsou rádi, že jsme jim uvolnili ruce pro jejich core business a že ve finále ještě ušetří,“ říká Křížek. Ale nejen náklady rozhodují, i když jsou nejčastějším kritériem. Specialisté mají zkušenosti, obvykle i široké zázemí a dokáží lépe odolávat sezónním a jiným výkyvům. Skladový provider disponuje moderní technikou, která s dalšími technologiemi i výrazně zkracuje prostoje, vychystávání a další činnosti.

V poslední době opět narůstá na významu lidský faktor. Pro nabídku služeb je důležitý nejen rychlý e-mailový nebo telefonický kontakt a porovnání nabídek. Ideální je totiž vytvořit se specializovanou firmou partnerství se synergickým efektem. Jelikož outsourcing může být občas rizikový, osobní kontakt často více napoví.

geis

Foto: Geis CZ s.r.o.

Obchodní ředitel Geis CZ Lukáš Novotný doplňuje: „Osobní kontakt s našimi zákazníky je pro nás, jako tradiční německou rodinnou firmu, stále velmi důležitý. Dbáme na to, abychom klientům vyšli vstříc a porozuměli tomu, co potřebují a v čem jim zrovna my můžeme pomoci. A to je nejlepší právě při osobním setkání. Počítačový automat nikdy individualizovaný servis neposkytne.“

Není třeba asi dodávat, že všech výhod outsourcingu skladování lze dosáhnout u partnera, který je spolehlivý, má dobré jméno, dlouholeté zkušenosti napříč segmenty, postavení na trhu a dokáže flexibilně reagovat. Jen takové firmy totiž mohou svým zákazníkům nabídnout právě jistotu, rychlost a kvalitu.

Geis je díky strategickému umístění svých skladů na dopravních tepnách s širokým týmem kmenových zaměstnanců a vlastnímu IT řešení schopen zajistit klientům spolehlivé a cenově efektivní služby právě v oblasti skladování a dalších služeb s přidanou hodnotou (například kompletaci, řešení vratek, balení a tak dále).

Firma dokáže navrhnout svým klientům řešení, které přesně odpovídá jejich potřebám a může se postarat i o kompletní realizaci takového projektu. Vždy záleží, jakou míru zapojení externí organizace klient preferuje a jaká je vzhledem k povaze projektu optimální. Zákazníkům je každopádně účtována jen předem jasně daná cena za variabilní položky, nedochází tudíž k nedorozuměním a často zneužívaným „vícepracím“.

Více informací na: www.geis.cz

O skupině Geis
Skupina Geis má hlavní sídlo v německém Bad Neustadtu. Její historie se začala odvíjet již v roce 1945, kdy Hans Geis založil dopravní společnost. Během své existence se rozvinula v globálního poskytovatele komplexních logistických služeb. Skupinu vlastní a řídí po celou dobu rodina Geis. Dnes zaměstnává kolem 6 430 lidí a v roce 2021 vygenerovala obrat 1,197 miliardy EUR. Do skupiny patří společnosti v Německu, Švýcarsku, Lucembursku, Polsku, České republice a na Slovensku. Hlavní oblasti podnikání skupiny Geis jsou Road Services (paletové / kusové a celovozové přepravy), Logistics Services (kontraktní logistika, výroba obalů) a Air+Sea Services (letecké a námořní přepravy, speciální projekty přeprav).

V České republice patří do skupiny Geis firmy Geis CZ s.r.o., Geis CZ Air+Sea s.r.o., Geis Solution CZ s.r.o. a Spedition Feico, spol. s r.o. Na Slovensku je to Geis SK s.r.o. Česko-slovenská část skupiny zajišťuje komplexní logistické služby: kusové, paletové a celovozové přepravy, letecké a námořní přepravy, kontraktní logistiku včetně vývoje a výroby obalů, od jednoduchého skladování až po sofistikované logistické projekty. Zaměstnává více než 1300 pracovníků na 32 pobočkách. V loňském roce společnost Geis CZ oslavila 30 let na českém trhu.

Zdroj zprávy: SETEVA
seteva