ABB vydává 900. číslo svého časopisu ABB Review

ABB Review 900th

Společnost ABB vydala 900. číslo svého časopisu ABB Review . Časopis vychází nepřetržitě od roku 1914, čímž se stal jedním z nejdéle fungujících firemních časopisů ze všech. Čtyři čísla ročně, ABB Review pokrývá inovace společnosti a průlomový vývoj, který transformuje a utváří technologie a produkty v komerčním a průmyslovém kontextu. Pod názvem „Inovace včera a dnes“ sleduje nové číslo historii časopisu. Zkoumá, jak publikace dokumentuje inovace a úspěchy, které v průběhu let proměnily průmysl, technologie a produkty.

ABB Review 900th

 

„Přehled ABB ztělesňuje ducha inovací, který byl vždy jádrem našeho podnikání,“ píše ve svém úvodu generální ředitel ABB Björn Rosengren. „Inovace prezentované v tomto čísle – nabíjecí technologie pro elektrická důlní vozidla, nová řídicí platforma pro pohony s proměnnou rychlostí, kolaborativní řešení pro námořní aplikace a mnoho dalšího – jsou některými z nejnovějších příkladů našeho odhodlání umožnit to, co dříve nebylo možné.“

Předseda představenstva ABB Peter Voser o novém čísle píše: „Jsem potěšen, že držím v rukou 900. vydání ABB Review. Časopis je příkladem inovací zaměřených na zákazníka a odhodlání naší společnosti posouvat hranice technologií pro udržitelnou budoucnost s efektivním využíváním zdrojů.“

Laura Sprecher, generální ředitelka Nobel Prize Outreach, zdůraznila závazek ABB jako mezinárodního partnera pro Nobelovu cenu v úvodníku pro zvláštní vydání a napsala: „900. vydání ABB Review, stejně jako naše partnerství, opět potvrzuje důležitost kreativních myslí pro udržitelnější svět, který účinněji využívá zdroje.“

Kromě toho tato první revize ABB z roku 2023 obsahuje články vybrané technologickými řediteli čtyř obchodních oblastí ABB, které informují o významných inovacích ve výzkumu a vývoji, které mají největší dopad na podnikání zákazníků v tomto roce a v budoucnu. Série dalších článků se zabývá tématy digitalizace a dopravy a efektivity.

Od prvního čísla, vydávaného jako Revue BBC předchůdkyní společnosti ABB Brown, Boveri & Cie (BBC), časopis sloužil k informování zákazníků o technologiích a výzkumu ABB. Švédská společnost ASEA, jako jedna ze zakládajících společností ABB, zahájila v roce 1924 obdobný časopis ASEA Journal. Když se ASEA a BBC v roce 1988 sloučily a vytvořily ABB, staly se tyto dvě publikace ABB Review.

ABB Review 900th

Tehdy stejně jako dnes časopis posiluje pozici a pověst ABB jako přední technologické společnosti s širokými technickými a vědeckými znalostmi. Podle pravidelných čtenářských průzkumů je ABB Review oceňován pro svou objektivitu a kvalitu. Od roku 2001 existuje také online vydání. Online přítomnost časopisu se v současné době rozšiřuje a doplňuje o další formáty, jako jsou podcasty.

ABB Review nyní čte téměř 40 000 technických zájemců z celého světa. Vychází v angličtině, němčině a čínštině. Nejnovější vydání si můžete stáhnout nebo předplatit na adrese www.abb.com/abbreview .

ABB je přední technologická společnost v oblasti elektrifikace a automatizace, která umožňuje udržitelnější a efektivnější budoucnost. Řešení společnosti kombinují technickou odbornost se softwarem ke zlepšení způsobu, jakým jsou věci vyráběny, přemisťovány, poháněny a provozovány. Přibližně 105 000 zaměstnanců ABB staví na více než 130 letech excelence a snaží se podporovat inovace s cílem urychlit transformaci průmyslu. www.abb.com

Zdroj zprávy: ABB
ABB logo male