Jaderné elektrárny snižují vlastní spotřebu

Dukovany osvětlení

Kromě bezpečného zvyšování výroby v minulých letech se energetici v jaderných elektrárnách ČEZ soustředí i na snižování vlastní spotřeby elektřiny. Posledním příkladem je nové o 40% úspornější osvětlení rozlehlých hal strojoven Jaderné elektrárny Dukovany. V uplynulých 10 letech energetici v Dukovanech uspořili stovky tisíc megawatthodin elektrické energie za stovky milionů korun, kterou může elektrárna dodávat do přenosové sítě.

Dukovany osvětlení

O přibližně 400 MWe vzrostl výkon všech jaderných bloků v České republice. Tento objem odpovídá stavbě například menšího jaderného bloku. Přispěla k tomu mimo jiné modernizace zařízení, využití výkonových rezerv nebo vývoj použitého paliva. Další rezervy ale hledají energetici v případě vlastní spotřeby.

„Klíčová je pro nás dodávka do sítě. A neustále hledáme bezpečná a efektivní řešení. Ať už jde o vylepšení technologie s cílem zvýšení výroby, nebo úspory na vlastní spotřebě. A i drobné kroky se počítají,“ říká Bohdan Zronek, člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika ČEZ.

Dukovany osvětlení

Mezi další úpravy v Dukovanech v posledních letech patří zvýšení využití plné kapacity chladící plochy věží k chlazení cirkulační vody nebo přechodem na elektrické dálkové ovládání zimních ochran věží energetici v obou halách parních turbín (o délce 275 m, šířce 450 m a výšce 30 m) instalovali nové úsporné osvětlení. Právě strojovny, ale i reaktorový sál nebo sklad s použitém palivem, jsou prostory, ve kterých se musí svítit nepřetržitě celý rok.

Dukovany osvětlení

Soustava výbojkových halogenových svítidel zavěšených ve výšce 28 m v halách strojoven po více něž 30-letém provozu vykazovala nižší intenzitu osvětlení a byla na konci životnosti, a proto se i z bezpečnostních důvodů rozhodli k jejich výměně a modernizaci. Místo původních svítidel s celkovým příkonem 99 000 W jsou nově instalované energeticky úsporné LED světla s vyšší intenzitou osvětlení, které zvýší bezpečnost personálu při manipulacích a přispěje také ke zlepšení pracovních podmínek při realizaci oprav v odstávkách jednotlivých bloků. Nová technologie osvětlení povede k roční úspoře až 40 % energie, které dodá elektrárna navíc do přenosové sítě.

„Investice, které každoročně dáváme do údržby a modernizace zařízení, jsou příležitostí k dalšímu snižování vlastní spotřeby a tím i hospodárnějšímu využití vyrobeného tepla, které se v konečném důsledku projeví zvýšením dodávky elektrické energie do přenosové soustavy ČR,“ sdělil Roman Havlín ředitel jaderné elektrárny Dukovany.

Dukovany osvětlení

Původní osvětlení v hale

Jiří Bezděk , mluvčí ČEZ, Jaderná elektrárna Dukovany

Zdroj zprávy: ČEZ, a.s.
ČEZ