ŽDB Drátovna si pro dva provozy vyrábí vlastní páru

Společnost ŽDB Drátovna si od konce loňského roku pro své dva provozy Tažírna patentovaného drátu (TPD) a Tažírna nepatentovaného drátu (TND) sama vyrábí páru pro technologické účely. Od letošního ledna horkou vodu pro vytápění. Dosud páru i horkou vodu do těchto dvou provozů dodávala externí firma. Náhrada externího zdroje povede ke komplexnímu osamostatnění bohumínské firmy na dodávkách těchto komodit.

„Přínosem investice je nezávislost na externím dodavateli tepla, vlastní výroba elektrické energie při chodu kogenerační jednotky a vyregulování otopné soustavy provozů TPD za účelem minimalizace nákladů na vytápění,“ říká výkonný ředitel společnosti Petr Adamek.

ždb kotelna třinec

Bohumínská firma investovala do rozvoje infrastruktury, tedy do zakoupení zařízení a nezbytných stavebních úprav ve vazbě na požární ochranu objektů, celkem 115 milionů korun. Firma pořídila čtyři parní a dva teplovodní kotle, a s ohledem na ceny elektrické energie také kogenerační jednotku, kterou uvede do provozu během následujících měsíců. V souvislosti s vyregulováním otopné soustavy a využitím tepla z kogenerační jednotky budou v rámci celého provozu obměněny a doplněny také vzduchotechnické jednotky a horkovodní rozvody.

„Samotný provoz a obsluhu zařízení zajišťuje externí dodavatel služeb,“ upřesnil vedoucí technického odboru Jiří Rohál.

Dosud technologickou páru dodával externí výrobce na paty provozů TPD, poté ji firma vnitřními rozvody přiváděla k jednotlivým spotřebičům.

ždb kotelna třinec

„Páru z 95 procent využíváme k ohřevu technologický lázní na mořírnách provozu TPD a TND. A také k ohřevu zejména kyselin v pozinkovacích a patentopozinkovacích linkách. Ohřev parou je výhodný zejména z pohledu rychlosti změny teploty požadovaného média,“ vysvětluje Jiří Rohál. Zbývajících 5 % firma využívá k vytápění hal moříren TND. „Horkou vodu na provoze TPD používáme k vytápění výrobních hal v zimních měsících a zároveň k vytápění administrativní budovy a přilehlé zkušebny provozu,“ doplnil vedoucí technického odboru.

Od majetkového vstupu Třineckých železáren v roce 2012 pro zajištění dalšího rozvoje a zvýšení konkurenceschopnosti ŽDB Drátovna proinvestovala téměř dvě miliardy korun.

„Cílem modernizace bylo posílit naše portfolio zejména v oblasti výroby drátů pro další zpracovatelský průmysl jako je výroba lan, pružin, spojovacích součástí, ložisek a jiných aplikací včetně uplatnění v automobilovém průmyslu. Důležité bylo doplnit a výrazně navýšit výrobní kapacity a posílit pozici zejména na evropském trhu,“ dodal ředitel ŽDB Drátovna Petr Adamek.

Společnost ŽDB Drátovna v roce 2022 vyrobila přibližně 120 tisíc tun tažených drátů a výrobků z nich. Vývoz se v současné době na celkové produkci podílí 80 procenty, přičemž rozhodujícími exportními regiony jsou trhy zemí západní a střední Evropy. Zaměstnává 850 lidí.

Bc. Petra Macková Jurásková

Zdroj zprávy: Třinecké železárny, a.s.
Třinecké železárny