Vyšlo nové číslo zpravodaje Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

optak

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídící orgán Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 vydává čtvrtletník – Informační zpravodaj „tak“, který především podnikatele informuje o dění ve výše uvedeném programu. MPO se snaží informovat veřejnost zejména o nových příležitostech pro získání finančních prostředků, o záměrech Řídícího orgánu na poli podpory podnikání a přináší další aktuální zprávy týkající se dotační politiky.

optak

“V tomto čísle představíme novinky z oblasti energetiky, seznámíme vás s podporou cirkulární ekonomiky v OP TAK a pozveme vás na klíčové eventy letošního roku,” říká šéfredaktor Petr Tůma a dodává: “Dále se podíváme na oblast digitalizace, zjednodušené metody vykazování a přineseme další informace týkající se současného programového období.”

Časopis si lze stáhnout zde…

optak

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo