MPO vydalo nové číslo zpravodaje Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027

OP TAK MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídící orgán Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 vydává čtvrtletník – Informační zpravodaj „tak“, který především podnikatele informuje o dění v programu. MPO se snaží informovat veřejnost zejména o nových příležitostech pro získání finančních prostředků, o záměrech Řídícího orgánu na poli podpory podnikání a přináší další aktuální zprávy týkající se dotační politiky.

PO Tak 5/2023

“V tomto podzimním čísle chceme především informovat o problematice uzavírání programového období OP PIK 2014-2020, které je mimo jiné také věnován rozhovor s ředitelem Odboru strukturálních fondů Bohumilem Šmucrem,” říká šéfredaktor Petr Tůma a dodává: “Představíme výzvy týkající se distribučních soustav, oběhového hospodářství a udržitelného hospodaření s vodou. Dále se podíváme na oblast paušálního financování, administraci výběrových řízení, spuštění vyhledávače podpor pro podnikatele a další informace týkající se současného programového období 2021+.”

Časopis si lze stáhnout tady.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo