Prosperita EU a uzavírání obchodních dohod jako hlavní témata Rady pro zahraniční věci

rada eu logo

Odolnost a otevřenost v oblasti mezinárodního obchodu či vytváření stabilních vztahů se spolehlivými partnery. Ministři se sešli na neformálním jednání pro zahraniční věci ve formátu obchod (FAC/Trade) v Bruselu. Ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu zastupoval vrchní ředitel sekce Evropské unie a zahraničního obchodu David Müller. Zástupci členských států diskutovali také o přípravě 13. Ministerské konference Světové obchodní organizace.

ecb

Hlavním tématem neformálního jednání byla podpora konkurenceschopnosti Evropy. V diskuzi rezonovala otázka role obchodní politiky přispívající k prosperitě EU, a to zejména v kontextu dvojí tranzice, tedy klíčové změny a inovace, které považuje Evropská unie za nezbytné pro budoucí rozvoj.

„Moderní technologie budou dominovat ekonomickému vývoji následujících let a my musíme připravit půdu pro to, aby naše firmy mohly z těchto výzev těžit. V obchodní politice jde především o otevírání nových trhů a o zajištění odolných dodavatelských řetězců, včetně strategických surovin, jejichž význam narůstá,“ říká vrchní ředitel sekce Evropské unie a zahraničního obchodu David Müller a dodává: „Zcela klíčové je uzavírání obchodních dohod se třetími zeměmi a další způsoby usnadňování zahraničního obchodu jako řešení rozdílných technických standardů a norem.“

Během pracovního oběda zástupci členských států debatovali s předsedou Výboru Evropského parlamentu pro mezinárodní obchod Berndem Langem především o tématech, v nichž je třeba pokročit před konáním evropských voleb. Od členských států zaznívala potřeba rychlého dokončení obchodní dohody s blokem Mercosur, potřeba značného pokroku v obchodních vyjednáváních s USA, a to především v dohodě o kritických minerálech, i dokončení vyjednávání pro usnadnění digitálního obchodu.

„V dlouhodobém horizontu je třeba posilovat efektivní diverzifikaci našich obchodních toků. I proto bude Evropská unie asertivnějším globálním hráčem,“ říká vrchní ředitel Müller s tím, že by chtěl poděkovat Evropskému parlamentu za dobrou spolupráci zejména v oblasti uzavírání obchodních dohod s Chile nebo Novým Zélandem.

Na závěr David Müller vyzdvihl, že neméně důležitá bude pokračující podpora Ukrajiny.

V předvečer jednání se uskutečnila pracovní večeře, které se zúčastnila také generální ředitelka Světové obchodní organizace Ngozi Okonjo-Iweala. Zástupci členských států na debatu navázali během prvního jednacího bodu druhého dne. Shodli se na prioritách Evropské unie směrem k Ministerské konferenci WTO v posledním únorovém týdnu v Abú Dhabí. Prioritou zůstává zejména intenzivní práce na reformě systému řešení sporů, prodloužení neuplatňování cel z elektronických transakcí, ale také řešení průmyslových subvencí, subvencí do rybolovu a oblast zemědělství a rozvoje.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo