Ekonomická bezpečnost a dohody o volném obchodu. Hlavní témata neformálního jednání Rady pro zahraniční věci/obchod ve Valencii

EU logo

Vrchní ředitel sekce EU a zahraničního obchodu MPO David Müller se zúčastnil neformálního jednání ministrů pro obchod ve španělské Valencii. Rada probírala aktuální otázky ekonomické bezpečnosti, stav vyjednávání dohody o volném obchodu s Indií a obchodního vyjednávání v Latinské Americe.

„Ruská agrese na Ukrajině nebo konflikt v Izraeli nám ukazují jednu naprosto zásadní věc. Žijeme v turbulentní době plné nejistot. Je to právě ekonomická bezpečnost Evropské unie, která by měla být jednou ze stěžejních oblastí, na které musíme klást důraz. Proto jsme dnes na jednání Rady diskutovali, jak zvýšit naši odolnost, ať větší diverzifikací obchodu nebo zacíleným použitím jednostranných nástrojů“ říká vrchní ředitel Müller s tím, že hlavním cílem je spolupracovat s přátelskými zeměmi, na které se můžeme spolehnout.

Kromě nástrojů na posílení ekonomické bezpečnosti se zástupci členských států věnovali doporučení Evropské komise ke kritickým technologiím a rozšiřování partnerství se třetími zeměmi,. Cílem je se poučit z energetické krize. Při debatě o vyjednávání dohody o volném obchodu s Indií se ministři shodli na strategickém významu Indie jakožto stěžejního trhu pro evropské firmy, ale i jako klíčového hráče v asijském regionu. I proto povede ministr Síkela do Indie v prosinci tohoto roku podnikatelskou misi.

V rámci diskuzí o obchodních jednáních v Latinské Americe rezonovala zejména dohoda o volném obchodu s blokem Mercosur. Ministři podpořili i další dohody v regionu. Vrchní ředitel Müller na jednání zdůraznil význam Latinské Ameriky, ale zejména Mercosuru – jednoho z ekonomicky nejvíce uzavřených regionů, který navíc disponuje rozsáhlým vnitřním trhem a zároveň velkým množstvím nerostných surovin.

„Je nutné zajistit, abychom v Latinské Americe neztráceli příležitosti ve prospěch naší konkurentů a rivalů, i s ohledem na obrovský ekonomický potenciál regionu. Jedná se o klíčovou oblast jak z ekonomického, tak geopolitického hlediska. Na rozdíl od našich konkurentů umíme jako Evropská unie nabídnout vzájemně výhodná a dlouhodobá partnerství. Proto podporujeme rychlé dokončení dohody s blokem Mercosur, která vytvoří největší zónu volného obchodu na světě a našim společnostem usnadní působení ve velmi důležitém regionu,“ říká k věci David Müller.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo