Náměstek Třešňák na Radě pro zahraniční obchod: Americký zákon na snižování inflace nesmí diskriminovat evropské podniky

money

Obchodní vztahy s Čínou či se Spojenými státy americkými, aktuální obchodní vyjednávání a situace ve Světové obchodní organizaci. To byla témata jednání na Radě pro zahraniční obchod v Bruselu, kterého se zúčastnil náměstek člena vlády Petr Třešňák. Hlavním tématem byly transatlantické obchodní vztahy, zejména důsledky a možné řešení amerického zákona na snížení inflace a vyjednávání Globální dohody o udržitelné oceli.

„Shodli jsme se na tom, že je třeba obchodní vztahy prohlubovat. Zejména je ale nutné zabránit negativním důsledkům amerického zákona na naše firmy, protože to jsou právě Spojené státy, které stále zůstávají jedním z našich nejvýznamnějších obchodních partnerů. Pevná transatlantická spolupráce je klíčová pro evropské firmy i ze strategického hlediska,“ říká náměstek člena vlády Petr Třešňák.

Washington DC

V diskuzi věnované obchodním vztahům s Čínou vyjádřily členské státy především podporu strategie tzv. deriskingu a snižování závislostí na dodávkách z Číny, zejména u kritických surovin. Debata tak navázala na jednání Rady pro konkurenceschopnost z tohoto pondělí. Právě na ní se ministři shodli na nutnosti diverzifikace dodávek kritických surovin a rozšiřování spolupráce s přátelskými a důvěryhodnými partnery. Během debaty zazněla i nutnost zachování obchodních vztahů a otevřeného dialogu s Čínou a výzva k vyváženému přístupu.

ADK

Reklama

Klíčovým tématem byly také obchodní dohody, které posilují vnitřní trh a zvyšují konkurenceschopnost členských států.

„Jsem rád, že se nám podařilo pokročit v dohodě s Novým Zélandem a také s Austrálií či Keňou. Ruská invaze na Ukrajině nám ukázala, jak je nezbytná spolupráce se spolehlivými partnery. Potřebujeme diverzifikované dodavatelské řetězce, které nejlépe zajistí dohody o volném obchodu,“ říká náměstek Třešňák.

Diskuze se na jednání Rady dotkla i situace s dovozy zemědělských produktů z Ukrajiny. V debatě převládala plná podpora Ukrajině, pro kterou je export zemědělských produktů důležitý.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo