Více kvalifikovaných zaměstnanců pro české firmy. Vláda schválila navýšení kvót pro zahraniční pracovníky

Jozef Síkela

Až 20 tisíc kvalifikovaných pracovníků ročně pro IT společnosti, nemocnice nebo stavební firmy. Vláda schválila opatření z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu, jejichž cílem je podpora příchodu kvalifikovaných pracovníků do České republiky. Jedná se o cílené usnadňování zaměstnávání odborníků ze třetích zemí, která pomůže českým firmám s nedostatkem zaměstnanců, přispěje k ekonomickému růstu a zvýší příjem státního rozpočtu.

„Českých firem se pravidelně ptám na to, s čím jim můžeme pomoci. Nejčastější odpovědí je nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Dlouhodobě nám totiž chybí IT odborníci, výzkumní pracovníci, lékaři, zdravotní sestry, zedníci, svářeči a další profese. Tento nedostatek snižuje naši ekonomickou produktivitu a konkurenceschopnost“, říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Proto reagujeme na poptávku našich společností a zvyšujeme kvóty pro nabírání zahraničních zaměstnanců, které budou mít pozitivní dopad na státní rozpočet, posílí náš trh práce, pomohou zvýšit HDP a celkově tak přispějí k ekonomickému růstu České republiky. Pokud zaměstnavatelé využijí celkový navrhovaný objem, můžeme do státní kasy přinést přes 93 milionů korun jen na správních poplatcích.“

V rámci podpory získání kvalifikovaných zaměstnanců ze zahraničí funguje celkem pět vládních programů. Jejich cílem je stabilizovat trh práce napříč různými sektory. Jde o řízenou a výběrovou ekonomickou migraci ze třetích zemí, která respektuje přísná bezpečnostní a integrační hlediska.

„Součástí navyšování kvót je i velký důraz na bezpečnost, kterou zajišťujeme ve spolupráci s relevantními bezpečnostními složkami. Všichni pracovníci ze zahraničí tedy prochází pečlivou bezpečnostní kontrolou,“ dodává ministr s tím, že by tato opatření měla přinést navýšení objemu kvalifikovaných pracovníků o 20 tisíc ročně.

Od příštího roku se navýší kvóta v Programu klíčový a vědecký personál a Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec o 1500 žádostí ročně. Jedná se o IT specialisty, vývojáře software, inženýry, lékaře či zdravotní sestry. V rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec bude přidělena kvóta ve výši 11 000 žádostí o zaměstnanecké karty pro kvalifikované pracovníky z Ukrajiny s dočasnou ochranou v jiných členských státech Evropské unie. Platit bude také pro občany Ukrajiny, kteří mohou v současné době z Ukrajiny legálně vycestovat za prací.

V Programu kvalifikovaný zaměstnanec se také navýší kvóta pro žádosti o zaměstnanecké karty pro kvalifikované pracovníky z Filipín. Celkem půjde o 5 000 ročně. Platit začne od 1. května 2024 s ohledem na kapacitní možnosti zastupitelského úřadu České republiky na Filipínách.

Zároveň se od 1. ledna 2024 obnoví fungování Programu Mimořádné pracovní vízum pro pracovníky v zemědělství, potravinářství a lesnictví, které bylo pozastaveno v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině. Zde se kvóta navýší pro žádosti o mimořádná pracovní víza na 2 500 ročně. Nově se kromě občanů Ukrajiny bude tento program vztahovat i na Bosnu a Hercegovinu, Gruzii, Moldavsko a Severní Makedonii. V souvislosti s tímto programem bude připraveno nové nařízení o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky vybraných zemí, kteří pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví. Nařízení bude platit do 31. prosince 2026.

„Od začátku programu kvalifikovaný zaměstnanec jsme pomohli více než 3000 českým firmám najít potřebné pracovníky. Celkem se jednalo o vydání téměř 70 tisíc zaměstnaneckých karet. Za první půlrok letošního roku šlo nejčastěji o cizince z Mongolska, Srbska, Filipín, Indie, Moldavska, Černé hory, Kazachstánu, Arménie, Gruzie a Severní Makedonie,“ říká vrchní ředitel sekce Evropské unie a zahraničního obchodu David Müller s tím, že celkové statistiky ohledně počtu podaných žádostí a udělených zaměstnaneckých karet eviduje Ministerstvo vnitra.

MPO připravilo navýšení kvót pro zahraniční pracovníky ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věci, Ministerstvem vnitra a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Resort na přípravě spolupracoval se zástupci podnikatelské sféry, Svazem průmyslu a obchodu, Hospodářskou komorou a Konfederací zaměstnaneckých a podnikatelských svazů.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo