Novinky v dopravě pro rok 2024

policie

Rok 2024 bude pro všechny uživatele dopravy rokem mnoha změn, které mnohdy výrazně ulehčí život nebo zjednoduší a zpřehlední danou oblast. Přinášíme přehled novinek v oblasti zákonů a předpisů, výstavby, digitalizace, snižování administrativní zátěže… Vše na jednom místě.

 

PŘEHLEDNĚ: Novinky v dopravě pro rok 2024

(Detaily k jednotlivým tématům najdete v přílohách.)

NOVELA ZÁKONA O SILNIČNÍM PROVOZU
• Od 1. 1. 2024 máme přehlednější bodový systém. Jsou v něm jasně daná pásma pokut a bodů, zavádí preventivní opatření pro začínající řidiče. Zpřísňují se postihy pro řidiče, kteří dělají přestupky vědomě a ohrožují většinu slušných účastníků silničního provozu, za bagatelní přestupky budou mírnější tresty.
• L17: Možnost řídit auto od 17 let pod dohledem zkušeného mentora.
• Řidičák na zkoušku: po dobu 2 let od získání prvního řidičského oprávnění nehledě na věk řidiče.

PŮJDE TO I BEZ ŘIDIČSKÉHO A TECHNICKÉHO PRŮKAZU
• Od 1. 1. 2024 řidiči nemusejí při cestách po ČR mít u sebe řidičský průkaz a technický průkaz, oboje však musí mít platné.
• Od 1. 1. 2024 také bude místo 2 technických průkazů jen jeden. Výměna TP proběhne při první návštěvě úřadu v jiné záležitosti, není třeba speciální návštěva. V novém dokladu budou základní potřebné informace, zbytek bude dostupný elektronicky.

průkaz md čr

JEDNODUŠŠÍ ADMINISTRATIVA
• V průběhu ledna zavádíme elektronické podání žádostí o změny v Registru silničních vozidel. Je to další rozšíření funkcionalit Portálu dopravy. Jde mj. o zjednodušení procesu zápisu změny vlastníka či provozovatele vozidla. Již i nové vozidlo půjde registrovat on-line.
• Zrušení povinnosti předkládat protokol o evidenční kontrole vozidla při žádosti o zápis vozidla do registru silničních vozidel, nebo žádosti o zápis změny vlastníka či provozovatele vozidla v registru silničních vozidel.
• Možnost vedení průkazu žáka autoškoly v elektronické podobě – nyní je jen ve fyzické podobě. Přinese to zjednodušení administrace a větší uživatelskou přívětivost pro žáky autoškol.
• Vypuštění minimálního odstupu 5 pracovních dnů mezi neúspěšnou zkouškou a opakovanou zkouškou z odborné způsobilosti nebo z profesní způsobilosti v oblasti řízení motorových vozidel. Změna umožní žadateli zkusit složit zkoušku dříve, než za 5 dní od neúspěšného pokusu.

DIGITALIZACE – PORTÁL DOPRAVY
• Od 1. 1. 2024 bude možné na Portálu dopravy požádat o to, aby řidič byl automaticky informovaný o každém záznamu bodů, tedy změně svého bodového konta, a to prostřednictvím SMS, e-mailu nebo i v portálech veřejné správy.

Portál dopravy

NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY
Od 1. 1. 2024 bude možné setkat se s novými značkami:
• Bezpečný odstup – srozumitelnější značka pro řidiče – 2s – 2 šipky – 2 auta.
• Sdílené zóny – možnost optimálně využít veřejný prostor v dopravních uzlech.
• P + D – parkoviště pro ty, kteří zaparkují vůz a pokračují jako spolujezdci v jiném autě
• Sanitace hygienického zařízení obytných automobilů a obytných přívěsů.
• Piktogram e-auta a e-koloběžky: může být značka označení nabíječky, parkování.
• Nedostatečný průjezdný profil vozovky.
• Nové označení aut terénních soc. služeb, kterým se rozšiřují parkovací možnosti.

dopravní značky md čr

DÁLNIČNÍ ZNÁMKY 2024
• Od 1. 3. 2024 se po mnoha letech změní cena dálničních známek, zároveň bude k dispozici jednodenní dálniční známka.
• Jen mezi lety 2012 až 2022 přibylo na dálniční síti celkem 226,5 km dálnic. V roce 2023 to je 15,4 kilometrů, v roce 2024 se plánuje otevřít k provozu rekordních více než 100 kilometrů. Veškeré peníze z dálničních známek poputují do výstavby a údržby dálnic.
• Cena ročních kuponů stoupne na 2 300 Kč, což odpovídá navýšení o inflaci za deset let, kdy se poplatek neměnil.
• Výše poplatku vychází z evropské směrnice podle povinných stropovaných poměrů, pro jednodenní kupón to bude 200 korun.
• Klesnou ceny:

o 10denní – o čtyřicet korun na 270 Kč
o měsíční – o deset korun na 430 Kč

dálniční známky

DOPRAVNÍ A ENERGETICKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD (DESÚ)
• Od 1. 1. 2024 začíná pracovat tento jeden úřad pro územní řízení a povolování staveb (tj. dnešní územní a stavební řízení); bude odvolacím správním orgánem proti rozhodnutím krajských stavebních úřadů pro nevyhrazené stavby dopravní a energetické infrastruktury, od samospráv převezme vyvlastňovací řízení a od krajských hygienických stanic posuzování ochrany veřejného zdraví u staveb.

TRANSFORMACE ŘSD NA STÁTNÍ PODNIK
• Forma státního podniku je osvědčená pro zajištění činností důležitých pro stát, umožňuje samostatnou obchodní činnost a na druhé straně ponechává široké řídicí pravomoci v rukách zakladatele, tj. MD.
• Chceme takto umožnit lepší dlouhodobé plánování správy dálnic a silnic I. třídy a možnost ještě efektivněji využít finanční prostředky či zlepšit pozici na trhu práce.

EURO 7
• Návrh nové emisní normy EURO 7 výrazně přijatelnější a realističtější – finální kompromisní dohoda mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou.
• Znění normy nebude představovat riziko pro konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu a neohrozí přístup k osobním automobilům.

INVESTICE DO VÝSTAVBY 2024

Rekordní rozpočet zajistí rozvoj dálnic a železnic
• SFDI má v 2024 disponovat částkou 150,5 mld. Kč
• Rozpočet je sestaven z:

o národních zdrojů ve výši 118,4 mld. (z toho 26 mld. tvoří dluhové financování)
o evropských prostředků ve výši 32,1 mld. Kč.

• Rozdělení výdajů:

o investice 99,4 mld. Kč
o neinvestiční výdaje pak 51,1 mld. Kč.

• Rozpočet počítá i s příspěvkem pro kraje na jejich silnice II. a III. tříd., v jehož rámci si kraje příští rok rozdělí 4 mld. korun. Více než 1 miliarda půjde železničním dopravcům na podporu zavádění jednotného evropského zabezpečovače ETCS.

Výstavba silnic
• ŘSD bude pracovat s rekordním rozpočtem přes 79 mld. Kč.
• Rekordní rozestavěnost dálničních a silničních staveb bude pokračovat i v 2024.
• Aktuálně je rozestavěno 248,3 km dálnic a silnic I. třídy

o Z toho 184,1 km dálnic
o 64,2 km silnic I. třídy

Rok 2024
• V roce 2024 se otevře celkem 146,3 km nových dálnic a silnic I. třídy:

o z toho dálnic 118,1 km
o a silnic I. třídy 28,2 km

• V roce 2024 je v plánu zahájit dohromady 163,7 km dálnic a silnic I. třídy,
z toho dálnice 116,7 km a 47 km silnic I. třídy.
• Díky vysoké rozestavěnosti se v letech 2023 a 2024 otevře 133,5 km nových dálnic a 83 km silnic I. třídy!

Rozvoj a modernizace železnice
• Výdaje na železnice mají být v 2024 ve výši 57,48 mld. Kč.
• Bude pokračovat projektová příprava vysokorychlostních tratí,

o Nyní se pracuje na 417 km tratí, v přípravě je přes 3 200 km tratí
o Do ETCS půjde v roce 2023 celkem 2,4 mld. Kč

STÁHNĚTE SI:

Zdroj zprávy: Ministerstvo dopravy ČR
ministerstvo dopravy