Hospodářská komora pomůže podnikatelům s podáním elektronického daňového přiznání

Už jen přibližně dva týdny – do 2. května – mají podnikatelé čas na elektronické podání daňového přiznání k daním z příjmů za loňský rok. Řada z nich si letos poprvé vyzkouší komunikaci se správcem daně elektronicky. Hospodářská komora proto spustila na webové stránce www.komora.cz/dane/ návody, jak daňové přiznání elektronicky odevzdávat – zejména pomocí datových schránek nebo s využitím jiných způsobů zaručujících identitu občana – prostřednictvím daňového portálu MOJE daně.

komora hkčr daně

„Abychom podnikatelům usnadnili elektronickou komunikaci se státem, připravili jsme jednoduché návody jak na to. Chceme jim ušetřit čas a usnadnit práci. Návody jsou samozřejmě přístupné všem,“ říká tajemník Hospodářské komory Ladislav Minčič s tím, že v loňském roce stát všem podnikajícím fyzickým osobám zřídil datovou schránku a aktivních schránek je teď na dva miliony.

PROHLÁŠENÍ poplatníka daně z příjmů

„Od loňska nepolevujeme v úsilí aktivizovat podnikatele, kterým byla loni ze zákona zřízena datová schránka, ale dosud ji aktivně nevyužívají. V lednu jsme oslovili téměř 31 tisíc z nich, abychom je upozornili na povinnost podat daňové přiznání elektronicky. V letošním roce už totiž není možné zopakovat plošnou toleranci listinných podání u těchto osob. Ukazuje se, že přes veškerou snahu stále zůstává skupina OSVČ, která podala své daňové přiznání tradičním listinným způsobem a nová pravidla nepřijala. Rozhodli jsme se proto prodloužit loňský toleranční přístup v případě OSVČ nad 70 let věku, u kterých vadu ve způsobu podání opraví správce daně a nebude uplatňovat sankce,“ říká generální ředitelka Finanční správy Simona Hornochová a dodává: „Z naší činnosti je myslím zřejmé, že Finanční správa plně podporuje digitalizační úsilí státu, ostatně letos předpokládáme, že podíl elektronických přiznání přesáhne 70 %. Oceňujeme proto aktivitu Hospodářské komory, která může napomoci zbývající skupině podnikatelů přijmout elektronický způsob komunikace.“

Daňové přiznání je možné elektronicky podávat prostřednictvím datové schránky, ale i jinými způsoby. Finanční správa doporučuje využít portál www.mojedane.cz. Jak na to ukazují návody na webové stránce www.komora.cz/dane/, a to včetně všech možných způsobů přihlášení – například s využitím bankovní identity. Detailní postup s návodnými ilustračními obrázky by měl všem, kdo elektronickou komunikaci zatím nepoužívali, usnadnit práci a ochránit je před případnými pokutami.

„Digitalizace musí být k uživateli přátelská a přinášet mu výhody. Pokud podnikatel pořídí daňové přiznání jako data, tedy vyplní formulář daňové přiznání na počítači, a stát mu dává možnost, aby podal daňové přiznání jako data, musí se o tom podnikatel dozvědět. A v tom mu pomáhá i Hospodářská komora,“ říká předseda sekce pro podporu podnikání a digitální agendu Hospodářské komory Aleš Kučera.

Elektronické podávání daňového přiznání s sebou nese řadu výhod, podnikatelům digitalizace ušetří osobní návštěvu finančního úřadu při odevzdávání daňového přiznání na tradičním papírovém formuláři nebo posílání vyplněného formuláře poštou. Finanční správě pak elektronické podání přiznání uspoří čas a sníží množství chyb, které portál MOJE daně eliminuje předvyplněním jednotlivých přiznání a automatickými nápovědami.

Termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů elektronickou cestou do 2. května nemusí dodržet jen ti poplatníci, kteří mají povinný audit nebo jimž přiznání zpracovává daňový poradce. Ti mají lhůtu prodlouženou do 1. července. V termínech pro podání přiznání je poplatník povinen zaplatit daň, případně požádat o vrácení přeplatku na dani.

Zdroj zprávy: Hospodářská komora ČR
hospodářská komora