Česká dobíjecí infrastruktura je aktuálně velmi dobrá, přesto podporujeme její další rozvoj

kupka mdcr nabíjení elektromobilů

Na 2 600 dobíjecích bodů podpořilo doposud Ministerstvo dopravy v rámci výzev evropských operačních programů. Nynější kapacity tak nejen vystačí pro elektromobily, které se pohybují po našich silnicích, ale zvládly by obsloužit i jejich výrazně vyšší množství. Rezort ale i nadále pokračuje v podpoře rozvoje dobíjecích míst a řídí se přitom mj. i výzvami a strategiemi stanovenými v memorandu, které podepsal se Škoda Auto.

kupka mdcr nabíjení elektromobilů

Ministerstvo dopravy i tak pokračuje v podpoře rozvoje infrastruktury pro čistou mobilitu a v Operačním programu Doprava III (OPD III). V současné době běží lhůta pro podávání žádostí u výzev na podporu budování běžných dobíjecích stanic ve městech a obcích, rozvoje rychlodobíjecí infrastruktury pro nákladní vozidla i osobní vozidla nebo například rozvoje dobíjecí infrastruktury s bateriovým úložištěm. Všechny aktuálně vypsané výzvy na podporu rozvoje infrastruktury pro alternativní paliva najdete na webu OPD III.

kupka mdcr nabíjení elektromobilů

Konkrétní projekty odpovídají bodům memoranda o spolupráci v oblasti elektromobility mezi veřejným a privátním sektorem, které v říjnu 2021 podepsalo Ministerstvo dopravy a další státní aktéři se Škoda Auto. Dokument stanovuje hlavní výzvy i strategii postupu v oblastech, jako je pozitivní osvěta čisté mobility, rozvoj dobíjecích lokalit na dálničních odpočívkách, podpora dobíjecích lokalit nebo centrální informační uzel dobíjecí infrastruktury.

kupka mdcr nabíjení elektromobilů

„Škoda Auto podporuje elektromobilitu v Česku otevřeně, dlouhodobě a s plnou odpovědností vyplývající z postavení na trhu i ve společnosti. Neobejde se však bez podpory a spolupráce ostatních subjektů. Proto si ceníme příležitostí, které v roce 2021 otevřelo Memorandum zaštítěné MD a MPO jakožto klíčovými institucemi pro rozvoj infrastruktury. Díky efektivní koordinaci státu se nám daří plnit cíle stanovené evropským nařízením AFIR i Národním plánem čisté mobility na rok 2025,“ dodává Jiří Maláček, vedoucí českého zastoupení Škoda Auto.

kupka mdcr nabíjení elektromobilů

Přehled veřejných dobíjecích stanic na území České republiky, ale i další infrastruktury pro vozidla s alternativními pohony nabízí web www.cistadoprava.cz, který připravuje Centrum dopravního výzkumu. Jeho součástí je přehled, jak se v jednotlivých letech infrastruktura vyvíjela, ale i mapa jednotlivých stanic. Pravidelně dochází k aktualizaci jednotlivých informací tak, aby zájemci o udržitelnou mobilitu mohli pracovat s těmi nejčerstvějšími dostupnými daty.

kupka mdcr nabíjení elektromobilů

STÁHNĚTE SI:

Zdroj zprávy: Ministerstvo dopravy ČR
ministerstvo dopravy