Firmy z Pardubického kraje tvoří 6 procent úspěšných exportních případů agentury CzechTrade

seminář Liberec CzechTrade

K úspěšnému exportu České republiky významně přispívají také firmy z Pardubického kraje. Na celkovém počtu úspěšných exportních případů agentury na podporu obchodu CzechTrade se podílejí 6 procenty. Od roku 2018 zpracoval CzechTrade v Pardubickém kraji celkem 1 537 zakázek pro 502 firem, nejvíce v roce 2021 (388 zakázek). Mezi země, kam místní firmy směřují své zahraniční aktivity nejčastěji patří Německo, Kazachstán, Litva, Lotyšsko, Švédsko, Ukrajina a Itálie. Mezi hlavní průmyslové obory exportně zaměřených firem z Pardubického kraje patří plasty a pryž, strojírenství (výroba strojů a techniky), potravinářský průmysl, obráběné komponenty a konstrukce z kovů. Agentura CzechTrade pomáhá firmám především konzultačním či poradenským servisem přímo v zahraničí, také pořádáním vzdělávacích akcí či poskytováním konzultací přímo v regionu v rámci akce ROADSHOW, kde ukazuje, jak uspět na zahraničních trzích.

seminář Liberec CzechTrade

 

„I přes to, že se Pardubický kraj řadí, co se rozlohy a počtu obyvatel týče, mezi menší kraje České republiky, je zde velký zájem o vývoz na bližší i vzdálenější trhy, o čemž svědčí také celkový počet zakázek. Úspěšné vývozy jsme realizovali zejména u zboží ze segmentu strojírenství, plasty a pryž nebo obráběné komponenty a konstrukce z kovů,“ říká Vladimír Degťar, ředitel sekce služeb pro exportéry CzechTrade a dodává, že dalším exportně atraktivním odvětvím je například automotive nebo potravinářství.

Firmy z Pardubic a okolí v současné době nejčastěji vyvážejí do evropských zemí jako je Německo, Litva, Lotyšsko či Švédsko. Nezaostává ale například ani Kazachstán nebo Itálie. V minulosti se z kraje hojně vyváželo do Ruska a v současné době se naopak zvýšila hodnota vývozu na Ukrajinu.

„Nadále směrujeme firmy na Ukrajinu, která se pro exportéry začala otvírat a kde nyní máme nově kromě Kyjeva také zastoupení ve Lvově. Věříme, že po skončení konfliktu se na její obnově začnou podílet také firmy právě z Pardubického kraje,“ vysvětluje Vladimír Degťar.

V Pardubickém kraji bylo ze strany agentury CzechTrade od roku 2018 zpracováno celkem 1 537 zakázek, přičemž firmy mohou využívat individuálních služeb CzechTrade buď z tuzemska nebo přímo v teritoriu.

„Firmám na zahraničních trzích poskytujeme kompletní servis od původní vize po konečný export. Naše individuální služby zahrnují například vyhledání obchodních partnerů, ověření zájmu o výrobek nebo dlouhodobou exportní asistenci, která firmám pomůže prosadit se na zahraničním trhu,“ říká Vladimír Degťar a dodává: „Díky našim dlouhodobým zkušenostem a znalostem daného trhu a prostředí se firmám naše spolupráce vyplácí nejenom u samotné realizace byznysu, ale také při počátečním vyjednávání. Exportéři také získají drahocenné kontakty, které nadále rozvíjejí pro své byznysové aktivity.“

Fanuc MSV banner

Reklama

ROADSHOW po regionech pokračuje
Dnešní odborná akce byla již druhou zastávkou agentury CzechTrade po regionech České republiky. Poprvé předávala informace a know-how úspěchu na zahraničních trzích v Ostravě, pokračovat bude 19. října v Liberci a 23. listopadu v Plzni. O dnešní ROADSHOW v Pardubicích projevila zájem třicítka českých firem primárně z oblasti elektro a ICT, hojně zastoupený byl i potravinářský segment a stavebnictví. Více informací k nadcházející zastávce ROADSHOW v Liberci naleznete na webových stránkách CzechTrade ZDE.

O agentuře CzechTrade
CzechTrade je agentura na podporu obchodu a již 26 let je partnerem českých firem na jejich cestě k exportním úspěchům. Jejím cílem je usnadnit českým firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh, podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí, a především eliminovat rizika spojená se vstupem na nové, neznámé trhy. Zahraniční kanceláře agentury CzechTrade poskytují služby v 64 zemích na pěti kontinentech.
www.czechtrade.cz

Zdroj zprávy: CzechTrade