Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje vstup podnikatelů na zahraniční trhy, vypsalo novou výzvu z OP TAK

agentura pro podnikani a inovace

Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje mezinárodní expanzi malých a středních podniků, částkou 250 milionů korun podpoří jejich účast na zahraničních veletrzích. Resort vypsal novou výzvu z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Žádosti mohou podnikatelé podávat od 19. června do 30. října 2023.

https://www.agentura-api.org/cs/radce/vsechny-vyzvy/

 

„Chceme firmám pomoci prosadit se na zahraničních trzích a pomoci jim tak zde zvýšit jejich konkurenceschopnost. Podpoříme tedy jejich účast na zahraničních výstavách a veletrzích a s tím související služby jako je například pronájem výstavní plochy, doprava, nebo marketingové propagační materiály,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Jedná se o průběžnou výzvu s jednokolovým modelem hodnocení.

„Míra podpory je stanovena na maximálně 50 % z celkových způsobilých výdajů, přičemž minimální výše dotace na projekt činí 200 000 Kč, maximální pak 2 450 000 Kč,“ říká vrchní ředitel sekce fondů EU Marian Piecha.

Zájemci o dotaci se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace, která je zprostředkujícím subjektem OP TAK a pomáhá s přípravou žádostí o dotaci a s administrací vlastního projektu. Společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu provádí hodnocení a výběr projektů. Agentura je zastoupena ve všech regionech republiky a zároveň také provozuje tzv. Zelenou linku 800 800 777, kam se mohou zájemci se svými dotazy obracet.

Podrobnější informace jsou k dispozici na webu MPO.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo