Nová Exportní strategie v praxi. MPO zahájilo její implementaci

export

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravilo novou Exportní strategii, která určuje podobu podpory českého exportu na příštích deset let. Nyní resort pracuje na naplňování jednotlivých opatření. Na prioritách implementace se MPO shodlo s podnikateli, zaměstnavateli a ostatními resorty.

export

 

„Předchozí vláda připravovala strategie v tom stylu, že papír snese všechno. Většina strategií pak následně ztroskotala na nedostatečné implementaci,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „My s implementací naší nové Exportní strategie začínáme pár týdnů od schválení vládou. Naší vizí je utvářet moderní a odolné Česko.“

V rámci prvního jednání Řídícího výboru exportní strategie se zástupci relevantních institucí shodli na konkrétních prioritách implementace. Jde zejména o zajištění dostatečných pracovních kapacit pro české společnosti, rozvoj proexportního ekosystému a zahraničních zastoupení či podporu propagace v zahraničí.

Čelenové Řídícího výboru se shodli, že kromě podpory zavedených exportérů je nutné hledat a podporovat inovativní společnosti a posilovat jejich globální exportní ambice.

„Česko potřebuje nové národní šampiony, kteří vyvíjí, vyrábí a prodávají vlastní produkty a prosazují se na zahraničních trzích u finálních odběratelů. Tyto společnosti chceme hledat především v řadách malých a středních podniků, start-upů, zejména s ohledem na strategické a technologicky orientované nové obory,“ říká vrchní ředitel sekce Evropské unie a zahraničního obchodu David Müller s tím, že může jít například o pokročilé výrobní postupy a materiály, umělou inteligenci, polovodiče, moderní energetiku, smart řešení využívající pokročilou digitalizaci, nové přístupy k mobilitě, cirkulární ekonomiku či další obory využívající nové technologie.

Misan s.r.o.

Reklama

Opatření Exportní strategie budou také přispívat k rozvoji všech čtyř oblastí připravované Hospodářské strategie. Jde o rozvoj vnitřního prostředí, zajištění potřebných lidských zdrojů, prohloubení zahraniční spolupráce i zajištění ekonomické bezpečnosti. V rámci diskuze s partnery rezonovala také otázka ekonomické bezpečnosti.

„V tomto kontextu zůstává nadále klíčová diverzifikace, a to jak z hlediska vývozu, tak dovozu. Exportní diverzifikace se nám bude lépe dařit skrze nabídku zajímavých produktů. Finalisté – producenti komplexních řešení budou úspěšnější při pronikání a trvalém působení na více trzích, a to zejména mimounijních. Samotnou podporu diverzifikace, ať již z hlediska exportu či importu, vidíme v posunu od prioritních zemí k vyhledávání příležitostí v jednotlivých teritoriích a identifikaci spolehlivých partnerů,“ uzavírá vrchní ředitel Sekce Evropské unie a zahraničního obchodu David Müller.

Na naplňování jednotlivých opatření pracuje MPO společně s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem financí, Ministerstvem obrany, Ministerstvem zemědělství, Hospodářkou komorou, Svazem průmyslu a dopravy, Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Asociací malých a středních podniků a živnostníků. Další zasedání Řídícího výboru se uskuteční do konce letošního roku.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo