Nová verze VariCAD 2013-2.02

VariCAD

V prvních dubnových dnech se objevila nová verze původního českého CAD systému, který je ověřený praxí v mnoha českých i zahraničních firmách.

Tato verze nabízí možnost práce nejen pomocí vazeb sestava – detail, ale také pomocí vazeb ve více úrovních (sestavy – podsestavy – detaily). K dispozici jsou také nové funkce pro práci s geometrickými vazbami, nové možnosti tvorby kusovníků, vylepšení importu souborů ve formátu DWG/DXF a STEP.

Víceúrovňové sestavy
Můžete definovat podsestavy vytvořené z více objektů. Princip je podobný jako u definování jednotlivých dílů. Podsestava může být dále vložena do sestav, kde se chová jako detail. Podsestava sama o sobě může obsahovat také vložené části nebo jiné podsestavy, takže můžete vytvářet komplexní strukturu strojírenského návrhu.

Relativní cesty v sestavách
Volitelně je možné používat relativní cesty k souborům. Toho lze vhodně využít v případech, kdy jednotlivé počítače mají přístup na server a jejich přístup je mapován rozdílně, nebo také v případech, kdy některé počítače používají operační systém Windows a jiné Linux. Všichni uživatelé nyní mohou bez jakýchkoliv omezení sdílet společná data na serveru. Další výhoda je zřejmá i při výměně souborů mezi jednotlivými uživateli.

Změny v kusovníku a nastavení atributů těles
Pokud 3D obsahuje podsestavy, pak může být kusovník vytvořen různými způsoby. Můžete si zvolit, zda chcete vytvořit kusovník pouze z nejvyšší úrovně (jak tomu bylo dříve) nebo jestli chcete vytvořit kompletní strukturu všech úrovní vkládaných detailů a podsestav. Pokud je kusovník vytvořen na jedné úrovni, můžete si vybrat jen tvorbu z nejvyšší úrovně nebo ze všech dílů na všech úrovních. Tak můžete získat kompletní seznam všech dílů potřebných pro sestavení nejvyšší sestavy.

Změny v geometrických vazbách
Nyní je chování geometrických vazeb jednodušší. Všechny vazby odebírají stupně volnosti (fixují posun v ose nebo rotaci kolem os). Tyto informace jsou přehledně uvedeny v tabulkách nebo v panelech geometrických vazeb. Pokud vytvoříte nesprávnou kolizní vazbu, systém vypíše kompletní seznam všech možných kolizí mezi novou a existující vazbou. Tím se vyhnete neočekávanému chování při další práci.

Změny v zadávání a údržbě atributů těles, pokud 3D obsahuje víceúrovňové sestavy

Novou verzi si můžete stáhnout tady.