Prodlužujeme příjem žádostí do projektu Technologická inkubace do 19. června

inkubace CzechInvest

Z důvodu zvýšeného zájmu a kvůli zajištění technické podpory v posledních hodinách příjmu žádostí agentura CzechInvest posouvá termín ukončení příjmu žádostí z 18. června 2023 na 19. června 2023 12:00 hodin.

inkubace
Startupy se mohou do druhé výzvy hlásit až do pondělí 19. června. V preinkubaci se v tuto chvíli nachází téměř 500 startupů, z kapacitních důvodů proto není možné zajistit preinkubační konzultace do konce termínu aktuální výzvy. Hlásit se do Technologické inkubace lze i bez předchozích konzultací. Preinkubační konzultace budou opět zpřístupněny před další výzvou, která je plánována na podzim.

Žádosti do 2. výzvy mohou zájemci podávat v systému AIS od 18. května 2023.

Více o projektu Technologická inkubace

Zdroj zprávy: CzechInvest
czechinvest