Provozovatelé přenosových soustav kontinentální Evropy se s energetickou soustavou Ukrajina/Moldavsko dohodli na zvýšení obchodní kapacity

Dne 28. 7. se provozovatelé přenosových soustav (PPS) kontinentální Evropy dohodli s Ukrajinou/Moldavskem na zvýšení obchodní kapacity na 250 MW, což je více než dvojnásobek kapacity, která byla stanovena v počáteční fázi (100 MW). Možnost dalšího zvýšení obchodní kapacity bude posouzena na začátku září na základě úvah o stabilitě a bezpečnosti energetické soustavy.

elektřina energie

Komerční výměna elektrické energie přes elektrizační soustavu Ukrajina/Moldavsko byla zahájena 30. 6. na hranici mezi Ukrajinou a Rumunskem a následně 7. 7. na hranici mezi Ukrajinou a Slovenskem. Později se očekává obchod s elektřinou i na dalších přeshraničních profilech (Ukrajina–Maďarsko a Moldavsko–Rumunsko).

K otevření obchodní kapacity s Ukrajinou/Moldavskem došlo poté, co provozovatelé přenosových soustav kontinentální Evropy 28. 6. 2022 potvrdili, že byly splněny technické předpoklady pro umožnění komerční výměny elektrické energie mezi Ukrajinou a sousedními zeměmi. Zahájení komerčních výměn elektrické energie navazuje na úspěšnou synchronizaci elektrizační soustavy kontinentální Evropy a elektrizační soustavy Ukrajina/Moldavsko ze dne 16. 3. 2022 a na přijetí společnosti Ukrenergo jako pozorovatelského člena ENTSO-E dne 26. 4. 2022.

Zdroj zprávy: ČEPS
čeps