Rostoucí ekonomický význam Indie – příležitost pro české vývozce a investory

V rámci současných změn světového ekonomického pořádku a přesměrovávání dodavatelských řetězců v posledních letech výrazně roste role Indie. Na tento trend reaguje Ministerstvo průmyslu a obchodu řadou proexportních akcí orientovaných na indický trh. V rámci těchto aktivit se v týdnu od 19. června 2023 uskutečnil na MPO hybridní podnikatelský seminář nazvaný „Výzvy a příležitosti indického trhu“.

Indie je v současnosti s 1,5 mld. obyvatel nejlidnatější zemí na světě. Přibližně 400 mil. členů střední třídy představuje kupní sílu srovnatelnou s Evropskou unií. Z hlediska HDP se jedná o 5. největší ekonomiku s tím, že od roku 2012 poskočila Indie o 6 příček a předhonila například Německo. Průměrný roční přírůstek HDP ve výši 7 % patří k nejdynamičtějším na světě. Pracovní síla je nejpočetnější, ale také nejmladší na světě. S ohledem na skutečnost, že indická vláda podporuje digitalizaci a digitální vzdělávání, jsou schopnosti indické pracovní síly v moderních oborech neobvykle vysoké. O tom svědčí skutečnost, že do roku 2025 hodlá indická vláda do digitální ekonomiky investovat přibližně 1 bilión USD. Vedle toho je v Indii v běhu řada iniciativ, mezi které patří Startup Ecosystem, Net-zero Initiativ, Industrial Cities, Industrial Corridors, National Infrastructure Pipelines a další. To vše jsou důvody, proč MPO považuje Indii za jednoho z klíčových obchodních a ekonomických mimoevropských partnerů a proč od odeznění pandemie Covid-19 podniká řadu aktivit pro zvýšení české přítomnosti na indickém trhu. V letošním roce by měla být vyvrcholením těchto aktivit oficiální cesta ministra Jozefa Síkely do Indie doprovázená podnikatelskou misí a spojená s 12. zasedání Smíšené komise pro ekonomickou spolupráci.

V týdnu od 19. června 2024 navštívili ČR zástupci indického Ministerstva obchodu a průmyslu, Odboru podpory průmyslu a vnitřního trhu a vládní agentury Invest India. Jednání s těmito zástupci, která vedl ředitel Odboru mimoevropských zemí MPO, Richard Hlavatý, vyvrcholila hybridním podnikatelským seminářem na téma „Výzvy a příležitosti indického trhu“. Seminář se uskutečnil 21. 6. 2023 v odpoledních hodinách za spolupráce ZÚ ČR v N. Delhi, MZV ČR, velvyslanectví Indie v Praze a Svazu průmyslu a dopravy ČR. Zúčastnilo se ho přibližně 30 českých vývozců a investorů. Účastníky pozdravili velvyslankyně ČR v Indii E. Žigová, ředitel odboru Asie a Tichomoří MZV M. Libřický a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR F. Chaloupecký.

Indie delegace na MPO

O aktuální situaci na indickém trhu české firmy informovaly D. Balamurugan, ředitel Odboru podpory průmyslu a vnitřního trhu Ministerstva obchodu a průmyslu Indie, a Aanchal Aggarwal, Assistant Vice President agentury Invest India. L. Ulč, vedoucí zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Mumbaji, informoval o tom, jak může tato agentura pomoci českým firmám při vstupu a působení na indickém trhu. O své zkušenosti se vstupem do Indie se podělil V. Dinkov, zástupce společnosti Petrocard. Ze všech příspěvků bylo zřejmé, že právě nyní je nejvhodnější doba pro vstup na indický trh. Současně však tento trh není vhodný pro prostý vývoz, protože jeho podmínky jsou nastavené tak, že zvýhodňují ty zahraniční společnosti, které se na něm některou z vhodných forem usadí. Tomuto usazení může napomoci jak Český podnikatelský inkubátor v Bangalore, který spravuje agentura CzechTrade, tak i agentura Invest India. Ta k tomu má vhodné nástroje, například „National Single Window System“.

Indie delegace na MPO

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo