Skupina ČEZ v I. pololetí vydělala 22 mld. Kč, meziročně o 34 % méně. Podíl výroby z uhelných zdrojů klesl na 27 % a dosáhl historicky nejnižší úrovně.

čez pracovník

Provozní zisk před odpisy (EBITDA) dosáhl v I. pololetí 62,4 mld. Kč, meziročně o 5 % více. Meziroční srovnání je ovlivněno extrémními výkyvy cen komodit zejména po loňské vojenské invazi Ruska na Ukrajinu a následně zavedenými odvody z nadměrných tržeb výroby ve výši 11 mld. Kč. Tyto náklady téměř eliminovaly vliv meziročního růstu realizačních cen vyrobené elektřiny. Čistý zisk za I. pololetí dosáhl 22,3 mld. Kč, meziročně o 11,3 mld. Kč méně. Pokles byl způsoben nově zavedenou daní z neočekávaných zisků ve výši 60 procent, která zatížila náklady částkou přesahující 13 mld. Kč. Skupina ČEZ potvrzuje výhled hospodaření na celý rok 2023: EBITDA 105 až 115 mld. Kč a čistý zisk očištěný ve výši 33 až 37 mld. Kč. Skupina ČEZ letos na dividendách, daních z příjmů a odvodech z nadměrných tržeb výroby odvede českému státu 110 až 120 mld. Kč.

čez budova

 

„Výsledky hospodaření za I. pololetí jsou v souladu s naším očekáváním a reflektují postupnou stabilizaci na energetických trzích. Po schválení rekordní dividendy 145 Kč na akcii a s ohledem na mimořádná zdanění tržeb a zisků energetických firem předpokládáme, že Skupina ČEZ letos na dividendách, daních ze zisků a odvodech z nadměrných tržeb výroby odvede českému státu 110 až 120 mld. Kč,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Provozní výnosy za I. pololetí dosáhly hodnoty 169,7 mld. Kč, meziročně o 39,2 mld. Kč více. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) dosáhl 62,4 mld. Kč, meziročně o 3,1 mld. Kč více. Meziroční srovnání je ovlivněno extrémními výkyvy cen komodit zejména v loňském roce a následně zavedenými odvody z nadměrných tržeb výroby. Segment VÝROBA jako celek poklesl o 0,5 mld. Kč. EBITDA z výrobní činnosti vzrostla o 1,9 mld. Kč, přičemž růst o 13 mld. Kč v důsledku růstu realizačních cen vyrobené elektřiny byl téměř eliminován odvody z nadměrných tržeb z výroby ve výši 11 mld. Kč. Příspěvek sub-segmentu Trading naopak meziročně klesl o 2,4 mld. Kč zejména s ohledem na rekordní zisk z obchodování s komoditami v roce 2022. Růst cen komodit přispěl dále k růstu EBITDA segmentu TĚŽBA o 2,5 mld. Kč navzdory poklesu objemu těžby o 1,2 mil. tun.

čez budova foto ČEZ

Výkyvy tržních cen komodit zejména v loňském roce a sezónní faktory významně ovlivnily také hospodaření segmentu PRODEJ. Společnost ČEZ Prodej, která dodává elektřinu a plyn koncovým zákazníkům, především domácnostem, dosáhla za I. pololetí EBITDA na úrovni pouze 0,2 mld. Kč, a to vč. specifického výnosu ve výši 1,2 mld. Kč ze soudních sporů se Správou železnic ohledně dodávek elektřiny v roce 2010 a 2011. Vlastní hospodaření společnosti tudíž dosáhlo ztráty 1,4 mld. Kč v důsledku extrémního nárůstu pořizovacích cen elektřiny a plynu a vlivem vysokých sezónních faktorů. Naopak společnosti dodávající komodity a energetické služby zákazníkům B2B segmentu vygenerovaly meziročně o 2,5 mld. Kč vyšší EBITDA, a to zejména díky výkupům elektřiny od OZE výrobců za fixní smluvní ceny, sezónním faktorům a vyššímu zisku z prodeje energetických služeb.

Výroba elektřiny z jaderných a obnovitelných zdrojů meziročně vzrostla o 2 % a dosáhla výše 17,2 TWh, přičemž na nárůstu měla největší podíl vyšší výroba ve vodních elektrárnách a vyšší disponibilita jaderné elektrárny Dukovany. Naopak výroba z emisních uhelných a paroplynových zdrojů klesla o 22 % na 7,8 TWh v důsledku nižšího nasazení zdrojů s ohledem na pokles tržních cen elektřiny a vývoj cen emisních povolenek a zemního plynu. Podíl výroby z uhelných zdrojů dosáhl 27 %, což je historicky nejnižší úroveň. Skupina ČEZ tak naplňuje svoji strategii Čistá Energie Zítřka v oblasti dekarbonizačních veřejných závazků.

čez dukovany

Spotřeba elektřiny na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce meziročně klesla o 4 % na 17,4 TWh. Spotřeba u velkých podniků klesla o 4 %, stejně tak i spotřeba domácností, spotřeba malých podniků byla nižší o 7 %. Důvodem poklesu je zejména omezení spotřeby zákazníků v důsledku vysokých cen komodit.

„Výsledky hospodaření za I. pololetí reflektují extrémní výkyvy tržních cen komodit a mimořádná zdanění zavedená v loňském roce. Náklady na odvody z nadměrných tržeb výroby přesáhly 11 mld. Kč a daň z neočekávaných zisků činila 13 mld. Kč. Za celý rok 2023 očekáváme odvody z těchto mimořádných opatření ve výši 30 až 40 mld. Kč.,“ řekl člen představenstva a ředitel divize finance Martin Novák a dodal: „Čistý dluh Skupiny ČEZ se v I. pololetí snížil o 113 mld. Kč. Nad rámec EBITDA přispělo zejména snížení maržových vkladů na komoditních burzách v důsledku dílčí stabilizace energetického trhu. Následně v období od 1. července do 1. srpna 2023 však byly uhrazeny tři významné platby v celkové výši 117 mld. Kč, z toho dividendy ve výši 78 mld. Kč, doplatek daně z příjmů společnosti ČEZ za rok 2022 ve výši 15 mld. Kč a splátka 1 mld. EUR z půjčky od českého státu, tj. cca 24 mld. Kč.“

Ladislav Kříž , mluvčí ČEZ

Zdroj zprávy: ČEZ, a.s.
ČEZ