Studenti uspěli v jaderné stáži Letní univerzita

Dukovany letní univerzita

Třicet dva vybraných studentek a studentů českých vysokých škol úspěšně prošlo dvoutýdenní unikátní Letní univerzitou. Odborná stáž v nejpřísněji střežených prostorách Jaderné elektrárny Dukovany přinesla mnoho praktických zkušeností i zážitků z reálného provozu jaderné elektrárny. Hned několik účastníků projevilo zájem o budoucí spolupráci s ČEZ a mnozí z nich už od září získají podpůrné stipendium. V závěrečném testu nejlépe uspěl Jiří Kaňa z VUT Brno.

čez letní univerzita

Studentkám a studentům z například brněnského Vysokého učení technického, ostravské Vysoké školy báňské či Masarykovy nebo Mendlovy univerzity se v průběhu dvou týdnů věnovalo více než 70 odborníků ze společnosti ČEZ. Účastníci Letní univerzity prošli základním školením, co je ale obzvlášť zajímalo byla prohlídka reaktorového sálu, strojovny a odborných pracovišť, nakoukli také do útrob chladicí věže.

 

„Na Letní univerzitu jsem se přihlásila, protože mě zajímá jádro, chtěla jsem strávit dva týdny s lidmi, kteří smýšlí jako já a nyní můžu říct, že Letní univerzita předčila má očekávání,“ říká Magda Krčmářová z VŠB-TUO v závěru stáže.

V závěrečném znalostním testu nejlépe uspěl Jiří Kaňa z VUT FEKT v Brně, který získal titul „Král Letní univerzity“. Druhý nejlepší výsledek měl Radek Sláma z Masarykovy univerzity a 3. místo obsadil Vilém Planka z VŠB-TU Ostrava.

čez letní univerzita

Popis foto: Bohouš Vacík (JE Dukovany), Petr Závodský (EDU II), Jiří Kaňa, Radek Sláma, Vilém Planka a Linda Navrátilová (ČEZ).

Ze 111 přihlášených uchazečů o prestižní dvoutýdenní odborný pobyt v jaderné elektrárně jich odborníci vybrali 32. Jde o nejvyšší možný počet lidí, který může provozovatel pustit například na reaktorový sál a do dalších přísně střežených prostor. Absolventi Letní univerzity tvoří statisticky až polovinu budoucích zaměstnanců.

Jiří Bezděk , mluvčí ČEZ, Jaderná elektrárna Dukovany

Zdroj zprávy: ČEZ, a.s.
ČEZ