Tag Archives: Odpady

MPO spouští veřejnou konzultaci k efektivnímu využívání druhotných surovin

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje aktualizaci Politiky využívání druhotných surovin, která stanoví základní principy, cíle a vizi pro efektivní využívání druhotných surovin. Cílem je podpořit českou ekonomiku a přispět k ochraně životního prostředí.

MPO spouští veřejnou konzultaci k aktualizaci Koncepce nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem

jádro

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zahajuje veřejnou konzultaci k přípravě aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem na další desetiletí s výhledem po roce 2050.