20 milionů Kč na digitalizaci firem v ostravské aglomeraci

MPO logo

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 22. července I. výzvu programu podpory Poradenství – Poradenské služby pro MSP v zaměření na podporu integrovaných projektů naplňujících integrované územní investice Ostravské aglomerace, a to v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020.

Výzva je zaměřena na poskytování poradenských služeb pro malé a střední podniky a jejím cílem je podpořit rozvoj podnikatelských aktivit a zvýšit konkurenceschopnost MSP. Podporován bude nákup poradenských služeb zacílených na zpracování plánu digitální transformace části nebo celé společnosti žadatele. Alokace je stanovena na 20 milionů Kč.

Jedná se o průběžnou výzvu s jednokolovým modelem hodnocení. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 5. 8. 2019 do 5. 8. 2020. Míra podpory je maximálně 50 % z celkových způsobilých výdajů. Minimální výše dotace je 100 tisíc Kč a maximální 1 milion Kč.

Podrobnější informace naleznete tady

Zájemci o dotaci se mohou obracet na Zprostředkující subjekt ITI Ostravské aglomerace.

Kontaktní osoby:
Petra Sojková, psojkova@ostrava.cz, tel.: 605 292 257
Michaela Boháčová, mbohacova@ostrava.cz, tel.: 727 950 807
Ludmila Bačová, lbacova@ostrava.cz, tel.: 599 442 340, 731 682 941