25. dny tepelného zpracování

25. – 27.listopadu 2014 se koná akce Dny tepelného zpracování
ATZK – Asociace pro tepelné zpracování kovů ve spolupráci s firmou ECOSOND s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci 25.DNY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ.

jihlavaa
Referáty budou mít formu přednášek a posterů. Zájemci z řad výrobců zařízení mohou využít foyer přednáškového sálu pro instalaci posterů, malých expozic, výstavky prospektů, včetně informační služby, která bude probíhat během celé doby konání konference.

Místo konání
Hotel Gustav Mahler
Jihlava, Česká republika

Prezentace firem
Zájemci z řad výrobců zařízení mohou využít chodby hotelu v blízkosti přednáškového sálu pro instalaci posterů, malých expozic, výstavky prospektů, informační služby. Pro reklamu bude vyčleněna i část sborníku přednášek. Závazná objednávka s ceníkem reklamních služeb je přiložena.

SMA – Soutěž o nejlepší referát mladých autorů do 35 let
V rámci konference bude vyhlášena soutěž o nejlepší referát autorů do 35 let. Odměna pro vítězný referát činí 5 000,- Kč a bezplatnou účast na konferenci v roce 2015. Termín odevzdání celého příspěvku je do 30.9.2014. Výsledky soutěže budou vyhlášeny po ukončení přednáškových sekcí dne 27.11.2014.

VYBRANÉ PŘÍSPĚVKY BUDOU UVEŘEJNĚNY V RECENZOVANÉM ČASOPISE MATERIALS ENGINEERING
Články uveřejněné v časopisu jsou uznávaným výstupem z projektů dle RIV a jsou indexovány v následujících databázích: Directory of Open Access Journals, Index Copernicus, Google Scholar a Open J-Gate (OAI).

Zdroj zprávy a další podrobnosti jsou tady.