6 opatření, která musí vláda přijmout pro první fázi restartu ekonomiky

ekonomika peníze

Přísná opatření státu pomohla zabránit nekontrolovanému šíření epidemie koronaviru v Česku. Po Velikonocích ale už nastane vhodná doba pro alespoň částečné uvolňování těchto opatření a pro restart ekonomiky.
Čím dříve se firmy vrátí k běžnému fungování, tím bude konečný účet za boj s epidemií nižší. Svaz průmyslu a dopravy ČR proto vyzývá vládu, aby ještě do Velikonoc přišla s jasným plánem, jak bude omezení uvolňovat a s jakými podmínkami tak, aby ochránila zdraví obyvatel. Firmy musí mít čas, aby se na obnovení chodu připravily.

ekonomika

Pro restart ekonomiky po útlumu kvůli boji s epidemií koronaviru je nezbytně nutné, aby si vláda uvědomila rozsah ekonomických škod a začala svá opatření plánovat a připravovat se všemi potřebnými detaily. Firmám a veřejnosti musí tyto konkrétní informace předávat v předstihu alespoň v řádu dnů, aby se mohly na změny připravit. Není možné, aby se firmy dozvídaly informace po kouskách z obecných mediálních prohlášení.

Svaz průmyslu„Je dobře, že se vláda snaží podnikatelům pomoci. Ne vždy jsou ale opatření systematická či dořešená. Chceme, aby kroky na podporu firem a ekonomiky byly domyšlené do detailu a vyhlašovány včas,“ komentuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. „Musíme si uvědomit škody, které současná krize přinese i v příštích měsících. V ekonomice se odrazí i zpomalení ostatních zemí světa. Situaci nelze podceňovat,“ zdůraznil Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Nechceme opakovat příklad programu záruk Covid II, kdy nebyla do poslední chvíle známá finální podoba formulářů nutných k podání žádosti a jejich detailní parametry. Po dvou hodinách bylo navíc první kolo ukončené kvůli vyčerpání vyčleněných prostředků a až odpoledne znovu obnovené, tentokrát do páteční půlnoci,“ doplňuje Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. „Stále také nemáme plně funkční program na podporu úvěrů pro velké firmy nad 250 zaměstnanců či podnikatelské subjekty v Praze,“ dodává Radek Špicar.

ekonomika

Vláda se v nadcházejícím týdnu musí soustředit na hlavní oblasti pro prvotní fázi restartu ekonomiky.

1) Vláda musí ještě před Velikonocemi přijít s jasným harmonogramem, jak se po Velikonocích budou omezení ekonomiky uvolňovat
„Firmy potřebují znát předem konkrétní data, kdy se budou otevírat jednotlivé provozy a služby. Vláda a další úřady musí vydat závazná hygienická pravidla pro fungování firem v době epidemie, která podniky budou moci převzít do svých vnitřních předpisů. Vláda by také měla zajistit dostatek ochranných prostředků,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

2) Vláda musí připravit plán aktivní politiky zaměstnanosti pro očekávaný nárůst počtu nezaměstnaných
„Oceňujeme, že vláda schválila program Antivirus pro kompenzaci mzdových nákladů, tzv. kurzarbeit, aby si firmy mohly udržet své zaměstnance. Nicméně propad ekonomiky bude takový, že počet nezaměstnaných bude v následujících měsících bezpochyby růst. Proto musíme zajistit, aby program Antivirus – česká verze kurzarbeitu – byla funkční minimálně do podzimu letošního roku. Jen tak můžeme zajistit, že firmy podrží své zaměstnance i v očekávané recesi, která bude pokračovat. Pro zaměstnance, kteří práci skutečně ztratí, musí stát společně s firmami připravit funkční záchytnou síť v podobě rekvalifikací a dalších pomocných programů. Tak, aby tito lidé byli opět k dispozici firmám v požadované kvalifikační struktuře po odeznění krize,“ tvrdí Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Svaz již také upozornil, že program Antivirus je třeba co nejdříve prodloužit a rozšířit o tzv. nepřetržité provozy.

3) Vláda musí ještě před Velikonocemi jasně stanovit pravidla pro inteligentní karanténu
„Firmy musí předem vědět, co pro ně bude inteligentní karanténa znamenat. Chtějí se na ni připravit včas a zajistit, že lidé mohou bezpečně chodit do práce. Stát také musí zajistit dostatek testovacích kapacit, aby zvýšil míru testování na přítomnost viru,“ dodává Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

4) Vláda musí uvolnit vstup do země alespoň pro klíčové zahraniční pracovníky
„Vláda musí umožnit vstup do země zahraničním pracovníkům, kteří prokazatelně budou pracovat na území ČR delší dobu. Jde velmi často o vysoce kvalifikované pracovníky, bez nichž české firmy nemohou plnit své zakázky. Takoví pracovníci by podstoupili v ČR povinnou karanténu, případně opakovaná testování a následně by zde mohli volně pracovat,“ říká Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. „Již nyní by měla vláda rozšířit výjimky pro přeshraniční pohyb v případě servisních specialistů pro stroje a zařízení,“ dodává Jan Rafaj. Ti jsou potřeba pro opravy, servisní prohlídky a potřebnou údržbu strojů, aby mohly dále fungovat.

5) Vláda musí spustit administrativně jednoduché programy pro podporu nejen malých a středních firem, ale také velkých podniků
„Programy na podporu všech firem bez ohledu na velikost a sídlo firmy musí být jednoduché a hlavně rychlé. Firmy nyní potřebují rychle získat hotovost, ať už formou provozních úvěrů se zárukou státu. Peníze musí do firem přijít v řádu dnů a procesy spojené s jejich získáváním by měly být maximálně elektronizované. Vyřizování žádostí nesmí trvat týdny. Stát by měl těmito opatřeními snižovat rostoucí riziko druhotné platební neschopnosti,“ vysvětluje Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

6) Vláda musí rychle nastavit další dotační tituly na kompenzaci škod malých a středních firem a podnikatelů, které vznikly bezprostředně v souvislosti s nouzovým stavem
„Uzavřeným provozovnám a následně navazujícím činnostem vzniklo v důsledku rozhodnutí vlády ze dne 14. března mnoho škod. Vypadly jim příjmy, ale mnohé náklady, zejména ty fixní, firmám zůstaly. Vláda svým rozhodnutím pokryla část mzdových nákladů programem Antivirus, zajistila odklady splátek. Nicméně je nezbytné pomoci zejména malým a středním firmám s pokrytím dalších fixních nákladů jako jsou nájmy či platby za energie, a část variabilních nákladů, jako je zničené zboží,“ tvrdí Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy ČR
Autor: Gbelec Ondřej