ABB identifikuje významné trendy pro robotickou automatizaci v roce 2022

abb swifti

Vzhledem k tomu, že společnosti v celé řadě průmyslových odvětví hledají nové způsoby, jak zvýšit svou produktivitu a konkurenceschopnost v důsledku pandemie, roste poptávka po robotech. Společnost ABB vypracovala řadu prognóz růstu a identifikovala významné trendy, které budou v letošním roce určovat poptávku po robotice.

ABB trends

 

“Pandemie urychlila některé dalekosáhlé globální megatrendy – od nedostatku pracovních sil a nejistoty v dodavatelském řetězci přes touhu zákazníků po větší individualizaci až po rostoucí tlak na udržitelnější a flexibilnější výrobu. To vede stále více společností k využívání robotické automatizace,” říká Marc Segura, nový ředitel globální divize robotiky ABB. “Zatímco technologie otevírají nové možnosti, jak uspokojit potřeby zákazníků, nové trendy budou i nadále zvyšovat poptávku v oblastech, kde se roboti tradičně nepoužívají.”

Na základě rozhovorů se zákazníky, průzkumu trhu a globálního průzkumu 250 společností z různých průmyslových odvětví identifikovala společnost ABB tři hlavní trendy, které budou v roce 2022 určovat poptávku po robotech.

Marc Secura ABB

Marc Segura, nový vedoucí globální robotické divize ABB, nastiňuje klíčové trendy robotiky pro rok 2022 (Obrázek: ABB)

Trend 1 – Revoluce e-mobility způsobuje v automobilovém průmyslu dalekosáhlé změny
Vzhledem k tomu, že mnoho zemí se v příštím desetiletí chystá omezit nebo ukončit výrobu vozidel se spalovacími motory, nabývají elektromobily na významu. Výrobci a jejich dodavatelské řetězce čelí složité diverzifikaci, která zahrnuje jak elektronická vozidla, tak vozidla se spalovacími motory, aby vyhověli různým regulačním rámcům pro zavádění elektronických vozidel po celém světě. Rychlost a flexibilita, které jsou k tomu zapotřebí, přimějí nové i zavedené výrobce, aby se odvrátili od tradiční lineární výroby a přešli k modulární, flexibilní výrobě.

“E-vozidla nejsou jen o úpravě pohonného ústrojí, ale o významné transformaci směrem k digitalizovanému automobilu. V rámci této transformace se budou stále více používat roboti v kombinaci s dalšími technologiemi, včetně autonomních mobilních robotů (AMR). Výrobcům se tak nabízí možnost optimalizovat dodávky komponentů napříč závody a využívat integrované, škálovatelné a modulární výrobní buňky – procesy, které se tradičně spojují spíše s elektronickým obchodem a spotřebním zbožím, ale nyní jsou potřebné i v automobilovém průmyslu, aby byla zajištěna flexibilita potřebná k uspokojení neustále se měnící poptávky,” vysvětluje Marc Segura.

Další významnou změnou je přemístění výroby baterií do blízkosti montáže vozidel, aby bylo možné splnit cíle udržitelnosti a vyhovět regionálním předpisům. Ve většině případů to vyžaduje zcela nová zařízení.

Trend 2 – Boom elektronického obchodování stále roste
Zvýšená očekávání spotřebitelů nutí společnosti hledat nové způsoby, jak uspokojit poptávku, vyvíjet nové kanály pro vícekanálový obchod a přizpůsobovat výrobní linky a distribuční procesy tak, aby dodávaly personalizované produkty včas. Aby bylo možné tyto požadavky splnit, byly již po celém světě instalovány tisíce robotů tam, kde se před pěti lety žádný robot nepoužíval. V důsledku současných spotřebitelských trendů a rostoucího nedostatku pracovních sil bude toto rychlé zintenzivňování automatizace pokračovat i v roce 2022.

„Tento trend povede k rozšíření lehčích, menších robotických aplikací, což umožní rozšíření automatizace do nových oblastí skladování a distribuce. Vzhledem k tomu, že se umělá inteligence (AI) v robotice neustále vyvíjí a samoučící se roboti se stávají stále běžnějšími, mohou být tyto technologie nasazeny v tandemu s řešeními AMR a koordinovány a řízeny inteligentním softwarem pro dosažení větší flexibility, rychlosti a efektivity,“ pokračuje Marc Segura .

Trend 3 – Na více místech se používá více robotů a zaměstnanci potřebují nové dovednosti
Malé, cenově dostupné a snadno použitelné roboty, jako jsou koboti ABB YuMi®, ​​​​GoFa™ a SWIFTI™, pomáhají bořit mnoho překážek, které společnostem dříve bránily investovat do robotiky. Výsledkem je zvýšené používání robotů v obecném průmyslu a v malých a středních podnicích, protože hledají nové způsoby automatizace různých úkolů.

„Po roce 2022 vidíme, že se konektivita a sběr dat stávají stále důležitějšími a patří mezi nejdůležitější faktory ve výrobě budoucnosti. Výrobci tak budou moci analyzovat data z inteligentně automatizovaných procesů a přijímat informovanější rozhodnutí. Zároveň pokročilé a citlivé softwarové nástroje pro simulaci a programování, jako jsou nástroje dostupné v RobotStudio® od ABB, pokryjí celý životní cyklus robota – od uvedení do provozu až po nepřetržitý provoz – a zjednoduší automatizaci pomocí nástrojů AR a VR,“ zdůrazňuje Marc Segura.

Schopnost robotů pracovat po boku lidí, sdílet úkoly a učit se pomocí AI také společnostem usnadňuje implementaci inteligentní automatizace v nových oblastech, jako je stavebnictví, lékařské laboratoře, restaurace a maloobchod.

V budoucnosti, kdy se roboti používají na mnoha pracovištích, je třeba zaměstnance přeškolit. Kromě toho je nutná intenzivnější výuka robotických znalostí na školách a univerzitách, aby se vycvičily potřebné dovednosti pro programování, obsluhu a údržbu robotů pro automatizovanou budoucnost.

ABB Trends

Desetiletí změn
Trendy nastíněné pro rok 2022 tvoří nejnovější kapitolu transformace robotické automatizace, která se vyznačuje rychlou intenzifikací robotizace v celém průmyslu.

“Zatímco automatizace byla vždy o produktivitě a kvalitě – o rozšiřování a dosahování větších výsledků – současné změny (největší za celou generaci) nám ukazují, že pro úspěch je rozhodující flexibilita a jednoduchost,” říká Marc Segura. “Flexibilita je dnes zásadní – strategická nutnost v celém hodnotovém řetězci – od výroby přes logistiku až po spotřebitele. Robotická automatizace je klíčovým faktorem na cestě k flexibilitě. Cílem ABB je pomoci našim zákazníkům dosáhnout této flexibility a zvýšit hodnotu jejich podnikání. Pomocí robotiky, mobilních robotů a automatizace strojů – doplněné o digitální služby a školení – vytváříme pro naše zákazníky nové, inovativní způsoby, jak maximálně využít jejich investice.”

 

Zdroj zprávy: ABB
ABB logo male