Akvizicí společnosti Senseye posiluje Siemens aktivity v oblasti prediktivní údržby a inteligentní správy zařízení pro průmyslové podniky

Díky akvizici společnosti Senseye Siemens dále rozšiřuje své portfolio řešení a služeb v oblasti inovativní prediktivní údržby a inteligentní správy zařízení. Senseye je společnost s globální působností, která se zabývá průmyslovým analytickým softwarem. Sídlí v Southamptonu ve Velké Británii. Mimo jiné je i předním poskytovatelem řešení pro prediktivní údržbu zaměřenou na výsledky, která jsou určena pro výrobní a průmyslové podniky. Tato řešení umožňují snížit neplánované odstávky strojů až o 50 % a zvýšit produktivitu pracovníků údržby až o 30 %.

senseye

Řešení Senseye navíc pomáhají zvyšovat udržitelnost podniků díky delší životnosti aktiv a menšímu množství vyprodukovaného odpadu. Od 1. června 2022 je Senseye stoprocentní dceřinou společností britského Siemens holdings plc. Organizačně je včleněna do Siemens Digital Industries a je součástí obchodní jednotky Customer Services.

„Řešení Senseye využívající umělou inteligenci jsou doplněním našeho portfolia digitálních služeb pro efektivní a škálovatelnou prediktivní údržbu. Díky této akvizici budeme moci nabízet vysoce flexibilní řešení, která našim zákazníkům v celé řadě průmyslových odvětvích pomohou určit budoucí stav jejich strojů a zařízení, a tím zvýšit jejich celkovou efektivitu,“ říká Margherita Adragna, generální ředitelka divize Customer Services for Digital Industries koncernu Siemens AG.

Generální ředitel společnosti Senseye, Simon Kampa, k tomu dodává: „Společně můžeme dále znásobit úplný potenciál inovativních prediktivních technologií a našich hlubokých odborných znalostí. Díky globální působnosti firmy Siemens a jejím rozsáhlým znalostem v oblasti průmyslu budou naši současní i budoucí zákazníci moci využívat inovativní a snadno integrovaná řešení pro Průmysl 4.0, která jim přinesou měřitelné obchodní výsledky.“

senseyeSpolečnost Senseye se od svého založení v roce 2014 zaměřuje na škálovatelná a udržitelná řešení pro inteligentní řízení a správu aktiv a zařízení poskytovaná na bázi „software jako služba“ (Software-as-a-Service, SaaS). K tomu využívá nejmodernější, účelově vytvořené strojové učení a umělou inteligenci a nabízí tak globálně škálovatelné řešení, které umožňuje provádět prediktivní údržbu, snižovat neplánované odstávky a zlepšovat udržitelnost. Řešení lze bezproblémově integrovat do stávajících i nových investic do infrastruktury. Využívá data o strojích, údržbě a chování pracovníků údržby, aby bylo možné porozumět budoucímu stavu strojů a případným situacím, které budou vyžadovat lidskou pozornost. Řešení jsou určena pro pracovníky údržby a nevyžadují žádné předchozí znalosti v oblasti datové vědy nebo tradičního monitorování stavu strojů a zařízení.

Zdroj zprávy: Siemens
siemens