Analýza CzechInvestu navrhuje 37 opatření pro efektivnější revitalizaci brownfieldů v Česku

revitalizace brownfieldů

Efektivní regenerace brownfieldů není bez aktivní podpory veřejného sektoru možná. Vyplývá to z Komplexní analýzy podpory revitalizace brownfieldů, kterou zpracovala agentura CzechInvest. Dokument odhaluje slabá místa současného systému a navrhuje celkem 37 opatření pro efektivnější a účinnější obnovu brownfieldových lokalit.

Brownfield

„Brownfieldy v Česku představují velký potenciál pro ekonomický rozvoj. V současnosti chátrající a nevyužívaná území se mohou stát klíčovým katalyzátorem pro obnovu a transformaci prostředí. Zatímco v některých zemích se podařilo tuto příležitost využít, u nás se setkáváme s řadou problémů, které efektivní regeneraci brownfieldů stále ještě brzdí. I proto jsme v rámci příprav této analýzy spolupracovali s celou řadou odborníků a aktérů jak z veřejného, tak i soukromého sektoru, abychom vzájemně diskutovali jejich potřeby a záměry. Jen s koordinovaným úsilím všech těchto aktérů totiž bude možné dosáhnout v příštích letech udržitelné regenerace brownfieldů v Česku,” říká Petr Očko, generální ředitel agentury CzechInvest.

Agentura CzechInvest připravila návrh řešení současné situace v Komplexní analýze podpory revitalizace brownfieldů, která se stane zásadním podkladem pro tvorbu nové Národní strategie regenerací brownfieldů po roce 2024. V analýze je navrženo celkem 37 opatření s různou mírou náročnosti i výší nákladů na zavedení do praxe. Ty by měly v konečném důsledky pomoct ke zefektivnění revitalizace brownfieldů v Česku. Patří mezi ně například spuštění daňových pobídek při realizaci investičního projektu na brownfieldu nebo zavedení veřejného developera, resp. pozemkové banky do praxe. Tato instituce by se měla zaměřit především na přípravu rozsáhlých brownfieldů a jejich následné zatraktivnění pro soukromý kapitál, který by na přípravu navázal realizací samotného developmentu v dané lokalitě. Prvnímu takovému příkladu, Strategickému podnikatelskému parku v Líních u Plzně, se věnuje divize Land Development, která vzniká v rámci agentury CzechInvest právě k výše popsaným účelům.

revitalizace brownfieldů

Analýza mimo jiné přichází s modelem hodnocení rozvojového potenciálu brownfieldů, které rozděluje do 3 kategorií. Tento model vychází ze socioekonomických faktorů a jeho hlavním přínosem je možnost efektivně zacílit veřejné intervence, protože každá kategorie vyžaduje jinou intenzitu i formu veřejné podpory. Dále shrnuje zásadní překážky pro revitalizaci brownfieldů v systému územního plánování a navrhuje celou řadu možností, jak v rámci tvorby územních plánů zvýšit potenciál výstavby na brownfieldech oproti greenfieldům.

revitalizace brownfieldů

„Zejména veřejné subjekty, jako města nebo obce, ocení návrh na finanční podporu projektové a předprojektové přípravy. Ta činí městům často značné problémy. Hlavně menší obce si nemohou dovolit investovat stovky tisíc z vlastních zdrojů na studie proveditelnosti a projektové dokumentace, aniž by měly jistotu, že dotaci nakonec získají. Přicházejí tak o možnost dotační programy využít a často marně hledají jiné cesty k oživení jejich brownfieldů,” říká Radovan Baloun, ředitel Odboru podnikatelské lokalizace CzechInvestu.

Komplexní analýza podpory revitalizace brownfieldů je ke stažení zde.

Zdroj zprávy: CzechInvest
czechinvest