Analýza vývoje ekonomiky ČR – říjen 2019

MPO logo

Česká ekonomika pokračovala navzdory oslabení zahraničních trhů a rostoucí nejistotě vnějšího prostředí v solidním růstu. Vyplývá to z aktuálně vydané čtvrtletní zprávy Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) „Analýza vývoje ekonomiky ČR – říjen 2019“. Hrubý domácí produkt ve 2. čtvrtletí 2019 meziročně vzrostl o 2,8 % a udržel si tak tempo předchozího čtvrtletí.

„Rychlý růst spotřeby svědčí o stále pozitivní náladě spotřebitelů, podporované dynamickým vývojem příjmů a rekordní mírou ekonomické aktivity,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Nově k růstu HDP přispěl i čistý vývoz, zatímco neutrální vliv tvorby hrubého kapitálu byl poznamenán slabší investiční aktivitou. Z hlediska věcné struktury se méně investovalo do dopravních prostředků a rovněž do ICT a ostatních strojů a zařízení. Tento vývoj může být odrazem jisté nasycenosti následující po investičním boomu, nabízí se však i méně příznivé vysvětlení, že firmy odkládají investice kvůli očekávanému utlumení výroby vlivem ochlazení globálního růstu.

Hospodářský růst byl doprovázen zrychleným vývojem produktivity práce. Růst souhrnné produktivity práce již nebyl zajištěn větším počtem odpracovaných hodin, jako tomu bylo po dobu předešlého roku, ale vyšší efektivitou vynaložené práce. Nicméně pro zlepšení pozice domácí ekonomiky v úrovni produktivity vůči vyspělé Evropě existuje ještě značný prostor. V roce 2018 dosáhla souhrnná produktivita práce v ČR 83 % průměru EU a produktivita přepočtená na odpracované hodiny jen 76 % průměru EU28.

Významným prvkem růstu produktivity práce jsou rostoucí inovace v oblasti moderních technologií. Například tuzemské podniky, které využívají roboty, dosáhly v roce 2017 téměř dvojnásobně vyšší produktivity práce oproti firmám, které roboty nevyužívají.

Rostoucí mzdy z titulu přetrvávající napjatosti na trhu práce a vyšší ceny dalších vstupů patří spolu se slábnoucí zahraniční poptávkou k hlavním bariérám dalšího růstu. Růst průmyslové produkce se v polovině roku 2019 téměř zastavil, stejně tak jako růst nových zahraničních zakázek. Ačkoli index nákupních manažerů (PMI) v průmyslu v srpnu zastavil svůj dlouhodobý pokles, stále se nachází blízko své nejnižší hodnoty za posledních 10 let a signalizuje pokles průmyslové aktivity v dalších měsících. Hlavním rizikem je přicházející recese v německém zpracujícím průmyslu, především vlivem obav z „tvrdého“ brexitu a klesající poptávky z Číny.

Predikce MPO očekávaného růstu HDP v letošním roce zůstala prakticky nezměněna na 2,5 %. Tuzemský hospodářský růst bude pravděpodobně nadále stát na službách, poháněných zejména rostoucí kupní silou obyvatel. Mírné zvolnění ve zbytku roku pak vychází z předpokladu, že domácí ekonomika nezůstane vůči útlumu globálního obchodu, potažmo hrozící německé recesi, zcela imunní.

Kompletní zprávu v PDF formátu si můžete stáhnout zde.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR