API začala přijímat žádosti o dotace na produktovou, procesní, organizační a marketingovou inovaci

agentura pro podnikani a inovace

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), dnes zahájila příjem žádostí o dotace v poslední výzvě programu Inovace. Firmy tak mohou začít žádat o dotace na produktovou, procesní, organizační a marketingovou inovaci s vazbou na využití výzkumu a vývoje. Podnikatelé mohou získat na jeden projekt až 100 milionů korun. Výzvu vyhlásilo 28. května 2021 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK. Žádosti bude API přijímat do 30. srpna 2021. Pro žadatele je připravena celkem 1 miliarda korun.

Cílem výzvy je podpořit u českých firem tvorbu a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a high-tech procesů do výroby, a zvýšit tak jejich počet v pozici technologických lídrů. Výzva je určena především pro malé a střední podniky. Velké podniky mohou podat žádost o dotační podporu, pouze pokud jde o projekt s významným pozitivním dopadem na životní prostředí. „Žadatelé mohou dotace využít na projektovou dokumentaci včetně inženýrské činnosti, stavby, technologie, software a data, práva k užívání duševního vlastnictví nebo na certifikaci produktů,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace a doplňuje: „Výzva podporuje také využívání unikátních know-how ze spolupráce s akademickým a výzkumným sektorem a rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, a to vazbou na využití výsledků z výzkumu a vývoje, ať už externího nebo vlastního“.

Malé podniky mohou v předložených projektech získat 45 % způsobilých výdajů zpět formou dotace. U středních podniků je to 35 % a u velkých podniků 25 %. V aktuální výzvě jde o podporu ve výši minimálně 1 milion korun a maximálně 100 milionů korun. Podrobné informace o aktuální výzvě jsou dostupné na: https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/inovace/inovace-vyzva-ix-inovacni-projekt/

V programu Inovace bylo dosud podpořeno 837 projektů za téměř 9,5 miliardy korun. Firmám už bylo proplaceno přes 5,5 miliardy korun. Dotace z programu Inovace využila například česká biotechnologická společnost Vidia, která je využila na rozšíření výrobního programu. Vyvinula a zavedla do výroby nové laboratorní testy pro přesnější a rychlejší diagnostiku onemocnění přenášených klíšťaty, neuroinfekcí a dalších vybraných infekcí. Testy jsou navíc kombinovatelné, takže umožňují získat z jednoho testu více požadovaných výsledků. To vede k rychlejším výsledkům a úsporám v materiálních a personálních nákladech zdravotnických zařízení.

APIAPI má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP PIK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem přes zelenou linku 800 800 777. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo